original

Comportamentul necorespunzător cauzat de o afecțiune medicală – nu este o abatere profesională

4 minute • Andreea Bisca • 19 august 2017


Un avocat, domnul H, a reușit să facă recurs împotriva unei constatări de abatere împotriva sa, ca urmare a acțiunilor sale din timpul unui eveniment. Tribunalul disciplinar care a făcut constatarea și l-a sancționat cu o amendă de 1.800 de lire sterline, a respins în mod nejustificat dovezile medicale prezentate de domnul H. La apel, au fost depuse mai multe probe medicale care să dovedească respectiva afecțiune medicală. Apelul incident al Consiliului de Disciplină al Barourilor, care a considerat că sancțiunea a fost prea indulgentă, a fost respins.
Evenimentele care au generat acuzațiile s-au produs la o petrecere de marketing a departamentelor lui H pentru clienți profesioniști. Reclamanții – anonimi – sunt doi dintre colegii lui H, precum și un funtcționar și un asistent administrativ ai biroului său. I s-au adus 8 acuzații, toate legate de comportamentul necorespunzător pe care H l-a avut față de reclamanții de sex feminin.
Acuzațiile se referă la încălcarea obligațiilor din Codul de Conduită: ”a acționa cu integritate și onestitate” și ”a nu se comporta într-un mod care să afecteze încrederea pe care oamenii o au în profesia sau persoana sa”. Dintre aceste acuzații, 6 au fost dovedite.
Recursul a fost înaintat pe motiv ca Tribunalul disciplinar:

  • a interpretat greșit și nu a acordat destulă atenție dovezilor medicale prezentate
  • a admis dovada uneia dintre reclamante, cu toate că ceilalți martori i-au contrazis probele
  • a concluzionat greșit că obligația privind acționarea cu integritate și onestitate s-ar putea aplica în cazul unui eveniment ca cel în cauză
  • a interpretat greșit sensul noțiunii de ”integritate” și, deci, a concluzionat în mod eronat că faptele constatate sunt o încălcare a acestei obligații
  • a greșit concluzionând că obligația de a avea un comportament adecvat a fost încălcată, deoarece faptele lui H ar fi putut prejudicia doar reputația sa personală, nu și profesională
  • a constatat greșit că afirmațiile cu privire la comportamentul lui H ar constitui o abatere profesională

Concluziile Înaltei Curți:
În ceea ce privește cele 6 acuzații:

  1. Dovezile medicale prezentate la instanță au fost mai amănunțite decât cele de la tribunal. Acestea au fost incluse într-o anexă confidențială la hotărârea Înaltei Curți. S-a considerat că, pe baza probabilităților, situația medicală a lui H a fost cauza comportamentului său inadecvat și, de asemenea, consumul excesiv de alcool ce a dus la pierderea judecății.
  2. Tribunalul a examinat neconcordanțele dintre declarațiile martorilor, inclusiv dovezile care au contrazis declarația reclamantului principal. Cu toate acestea, tribunalul a ajuns la concluzia că reclamantul a fost ”atent și coerent”. Nu a existat, astfel, o bază prin care instanța să poată interveni asupra deciziei tribunalului, judecătorul instanței concluzionând că tribunalul a putut evalua declarația reclamantei într-un mod care nu a fost posibil și în recurs.
  3. Argumentul lui H conform căruia obligația de ”a acționa cu integritate și onestitate” trebuie respectată doar în timpul exercitării profesiei sale, nu și în timpul unui eveniment social, a fost respins. Cu toate acestea, instanța a acceptat că tribunalul a interpretat greșit sensul “integrității”. Curtea a constatat că atitudinea lui H nu era în contradicție cu această obligație, deoarece, deși comportamentul a fost necorespunzător și uneori ofensator, nu a demonstrat lipsa de onestitate sau de integritate. Instanța a respins părerea lui H, conform căreia comportamentul său nu putea decât să dăuneze reputației sale personale, nu și reputației profesionale. Cu toate acestea, instanța a constatat că, având în vedere că comportamentul lui H a fost o consecință a afecțiunii sale medicale și că, prin urmare, H nu era vinovat din punct de vedere moral, comportamentul său nu ar afecta încrederea publicului în această profesie, dacă publicul era conștient de cauza medicală a comportamentului.
  4. Având în vedere circumstanțele – și anume că comportamentul lui H a fost rezultatul stării sale medicale – comportamentul acuzat nu a fost un comportament rușinos, ci a fost cauzat de factori care nu puteau fi controlați de el.

Recursul a fost admis.

Pentru o scurta expunere a dreptului muncii in Romania, dati click AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *