ccr

Comunicat CCR-neconstitutionalitatea art.155 al(1)CP

2 minute • Raul Kando • 25 mai 2018


Potrivit comunicatului de presă din data de 26.04.2018, cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a decis admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 155 al.(1) Cod Penal, articol cu următorul conținut: „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”. Mai exact, sintagma “oricărui act de procedură în cauză” a generat ridicarea acestei excepții de către Curtea de Apel Oradea.
În esență, actele de procedura dintr-o cauză penală pot fi clasificate în acte supuse comunicării către suspect sau inculpat și acte nesupuse comunicării. Curtea a decis că acea sintagmă generală este de natură a produce lipsă de predictibilitate în ceea ce privește prevederile articolului citat și menține constantă starea de incertitudine a suspectului sau inculpatului cu privire la propria lui situație din cauza penală.
S-a decis că întreruperea cursului prescriptiei răspunderii penale este eficientă doar în masura în care suspectul poate afla această chestiune, având în vedere că, în mod automat, orice întrerupere a cursului prescripției generează curgerea unui nou termen de prescripție pentru tragerea la răspundere penală, aspecte care-l vizează direct și îl afectează. Astfel, s-a dat posibilitatea ca, prin efectuarea unor acte de procedura nesupuse comunicării, dar care aveau ca efect întreruperea termenuluiprescripției în care putea fi trasă la răspundere penală acea persoană, să se perpetueze o stare de confuzie generală în ceea ce privește aprecierea suspectului sau a inculpatului cu privire la perioada în care va răspunde penal.
Concluzionând, Curtea a decis că art.21 al.(3) din Constituția României, privitor la accesul liber la justiție si dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, intră în contradicție cu menținerea sintagmei “oricărui act de procedură în cauză”, lipsind textul din Codul Penal de predictibilitate si neasigurând suspectului dreptul la un proces echitabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *