Concediul paternal 1

Concediul paternal. Drepturile tatălui în relația cu copilul

7 minute • Fasie Geordano • 12 noiembrie 2018


Legea 210/1999 constituie cadrul legal în ceea ce privește concediul paternal, iar scopul acesteia constă în asigurarea participării efective a tatălui la îngrijirea noului-născut.

Cine are dreptul să beneficieze de concediul paternal?

Subiectul acestui drept este Tatăl copilului nou-născut. Acesta are dreptul să beneficieze de 5 zile lucrătoare de concediu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Normele de aplicare a legii 210/1999 prevăd că titularul dreptului la concediul paternal trebuie să aibă calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. Rezultă astfel că persoanele care nu sunt încadrate în muncă nu beneficiază de acest drept.

recuperare sume concedii medicale

Ce trebuie să fac pentru a beneficia de concediul paternal?

Pentru a putea beneficia de concediul paternal, tatăl copilului trebuie să fie asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit art. 2 alin. (2), Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului.

Rezultă astfel că, tatăl copilului va trebui să înainteze angajatorului/unității la care este angajat o cerere scrisă în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului la care va atașa desigur dovada respectiv certificatul de naștere al copilului din care să rezulte calitatea de tată. Calitatea de tată se dovedește în primul rând prin mențiunea înscrisă la rubrica ”tată” în certificatul de naștere, iar mai apoi cu declarația de recunoaștere a paternității întocmită în condițiile legii.

Dacă tatăl copilului nou-născut îndeplinește serviciul militar obligatoriu acesta are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice (nu lucrătoare) care se vor acorda în aceleași condiții precum cele menționate mai sus (înaintarea cererii scrise împreună cu dovada certificatului de naștere). Această permisie se acordă și tatălui care îndeplinește serviciul militar obligatoriu în vederea recunoașterii paternității.

Citește și: Ce faci dacă ești tată și vrei să îți iei concediul paternal/de creștere a copilului?

Trebuie să fiu căsătorit ca să pot beneficia de acest concediu?

Desigur, există și situații în care tatăl nu a fost/nu mai este căsătorit legal cu mama copilului său, iar în acest sens s-au adoptat normele de aplicare a legii 210/1999 care prevăd faptul că tatăl poate beneficia de concediul paternal indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afară căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

Așadar, adopția sau lipsa încheierii unei căsători valabile NU constituie un impediment pentru tată în a beneficia de acest drept.

Există anumite ”portițe legale” prin care veți putea câștiga mai multe zile libere pe care să le petreceți alături de copilul dvs. Art. 4 din prezenta lege specifică faptul că, în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, se majorează cu 10 zile lucrătoare, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol, tatăl va putea beneficia de această prevedere numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului. În opinia mea, această prevedere este discriminatorie față de copiii care ar urma să se nască în viitor în familie și restrâng în cele din urmă drepturile acestora la dezvoltarea relației dintre copil-tată.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ţinut de către medicul de familie al tatălui sau de către instituția abilitată în acest scop, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. După însușirea tuturor noțiunilor necesare, medicul de familie sau instituția abilitată să desfășoare acest curs va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Atestatul de absolvire a cursului de puericultură constituie dovada îndepliniri condiției legale şi cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie. O copie conformă cu originalul sau chiar înscrisul original al atestatului se va atașa la cererea pentru acordarea majorării termenului de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare.

Este bine de știut faptul că, în cazul în care tatăl copilului are studii de specialitate (medic, asistent medical etc) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură întrucât se presupune faptul că tatăl și-a însușit ca urmare a studiilor efectuate toate noțiunile teoretice și practice necesare, ci numai obţinerea atestatului de puericultură care se va obține bineînțeles tot de la medicul de familie al tatălui.

Ce se întâmplă în situații deosebit de grave?

În ipoteza în care intervin situații deosebit de grave/neprevăzute în familia tatălui, legea intervine cu dispoziții care să asigure noului născut condiții optime de siguranță și dezvoltare.

Spre exemplu, art. 5 din lege prevede faptul că, în cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Cu alte cuvinte, tatăl copilului va efectua perioada rămasă din concediul neefectuat de către mamă și va prelua toate atribuțiile pentru creșterea și dezvoltarea copilului.

Ce ar trebui să știi în această privință?

Pe perioada concediului acordat în condiţiile arătate anterior, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere. 

Cu alte cuvinte, tatăl are dreptul să aleagă în sensul să primească ori ajutorul pentru sarcină și lăuzie ce i-ar fi fost cuvenit defunctei mame a copilului ori să primească o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale tatălui.

Prin înaintarea cererii însoțită desigur de actele doveditoare stării de fapt (acte precum: certificatul de naștere a copilului, declarația de recunoaștere a paternității prin care se dovedește calitatea de tată, certificatul de deces al mamei și după caz certificatul de concediu de lăuzie a defunctei mame), angajatorul trebuie în mod obligatoriu să dispună luarea tuturor măsurilor necesare în vederea acordării dreptului la concediul paternal și nu are dreptul să propună care anume indemnizație să-i acorde tatălui în astfel de situații. Indemnizaţia cuvenită tatălui va fi plătită din fondul de salarii al unităţii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea.

Acum că ai aflat care îți sunt drepturile ce mai aștepți? Strânge toate documentele necesare, urmează cursul de puericultură și petrece mai mult timp alături de copilul tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *