Dare to Travel

Concediul si indemnizația de maternitate

6 minute • Raul Kando • 22 noiembrie 2018


În perioada anterioară momentului nașterii unui copil, dar și ulterior, lucrurile se schimbă. Este o perioadă frumoasă și dificilă care aduce cu sine importante schimbări în ceea ce privește programul unei femei însărcinate, dar și cu privire la drepturile de care beneficiază. În ceea ce urmează vom explica transformările, nu de natură biologică, ci legale, de care trebuie să fii conștientă atunci cand apare o sarcină și cum îți poți exercita drepturile. Vom aborda, așadar, concediul și indemnizația de maternitate, ambele reglementate de OUG nr.158/2005, de sigur, cu modificările la zi.
Ordonanța amintită puțin mai sus reglementează, pe lângă concediul și indemnizația de maternitate și alte concedii și ajutoare, precum cele care se acordă în situația îngrijirii copilului bolnav, pentru incapacitate de muncă, de risc maternal, etc., motiv pentru care vom explica pe de-o parte care sunt condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinești pentru a accesa un astfel de ajutor, iar pe de altă parte care sunt acele condiții specifice în care funcționează concediul și indemnizația de maternitate.

Cu titlu general…

Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate dacă au domiciliul sau reședința pe teritoriul României și dacă realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, act de detașare, statut special prevăzut de lege sau a unui raport de serviciu. De asemenea, și cei care beneficiază de indemnizație de șomaj, dar și cei care se asigură voluntar pe baza unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate intră în categoria celor care realizează venituri, deci sunt eligibili de a primi indemnizație de maternitate.
Stagiul minim de cotizare prevăzut de lege și adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numarul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni ar mai fi alte două condiții generale obligatorii.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor de asigurări de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În principiu, stagiul de cotizare se compune din perioadele în care se realizează contribuția asigurătorie pentru muncă sau din acelea pentru care s-a achitat contribuția de către persoanele asigurate voluntar, doar că există și perioade asimilate acestora în care nu se realizează efectiv contribuția, doar că beneficiezi de avantajele ei: perioadele în care asiguratul beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări de sănătate, când beneficiezi de pensie de invaliditate sau când asiguratul a urmat cursurile la zi ale învățământului universitar organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă organizat în prima sesiune. Destul de întortochiate aceste condiții, dar statul se asigură că nu risipește niciun leu, sau așa ar trebui. Aceste perioade asimilate, fără pretenția de a le fi enumerat pe toate în mod exhaustiv, se asimilează stagiului de cotizare doar dacă asiguratul nu a realizat efectiv stagii de cotizare. Cu alte cuvinte, dacă ești, spre exemplu, angajat pe perioada cursurilor universitare, cea luată în calcul va fi perioada efectivă de cotizare bazată pe contribuția plătită în baza salariului și nu perioada asimilată.
Trebuie spus că, pentru a beneficia de concediu și indemnizație trebuie realizată o cotă de contribuție asigurătorie pentru muncă, reglementată de Codul fiscal pentru cei salarizați. În privința șomerilor, aceștia sunt asigurați fără plata vreunei contribuții, iar cei care se asigură voluntar, inclusiv cei care obțin venituri din activități independente, trebuie să plătească o cotă de de contribuție în cuantum de 1% aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare.
Baza de calcul. În cazul salariaților și persoanelor asimilate acestora, aceasta se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară. În cazul șomerilor, veniturile sunt reprezentate de indemnizația de șomaj, iar la cei asigurați voluntar importante sunt veniturile înscrise în contractul de asigurare, restul condițiilor rămânând neschimbate.
La finalul condițiilor generale amintim faptul că, spre a se evita abuzurile, concediile și indemnizațiile se acordă în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, care se poate completa pe suport de hârtie sau pe suport electronic.

Mai clar… ce se întâmplă?

Vorbeam la început de unele schimbări care apar în aceste perioade. Mai exact, care sunt aspectele practice de care beneficiază o femeie însărcinată?
Trebuie arătat ca indemnizația și concediul de maternitate sunt reglementate de OUG nr.158/2005 în articolele 23-25  într-un mod foarte sumar.
Practic, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice. Pe această perioadă beneficiază și de indemnizație de maternitate. De ce această cifră de 126 de zile? Explicația ar proveni din faptul că acestea se împart în două, respectiv 63 de zile acordate înainte de naștere și 63 pentru perioada ulterioară nașterii. Sigur că aceste două perioade se pot compensa între ele și în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, dar perioada pentru concediul de lăuzie nu trebuie să fie mai mică de 42 de zile. Tot în ceea ce privește perioada, persoanele care suferă de handicap și sunt asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină începând cu luna a șasea de sarcină. În situația nefericită în care copilul se naște mort sau decedează chiar în perioada de lăuzie, indemnizația continuă să se acorde pe întreaga durată a concediului.
Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare.
Trebuie știut și faptul că această indemnizație se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Concluzionând, acestea ar fi principalele aspecte care trebuie avute în vedere pentru a beneficia de concediul și indemnizația de maternitate, cu precizarea faptului că legislația în materia drepturilor sociale este extrem de volatilă, ligiuitorul schimbând-o cu o frecvență ieșită din comun, condițiile, procentele efective și drepturile putând diferi de la o perioadă la alta.

2 răspunsuri

  1. Buna ziua puteți sa ma ajutați as dori sa întru în prenatal ca tata și as vrea sa știu ce acte miar trebui ma puteți ajuta va multumesc

  2. Buna ziua,

    Am lucrat din Decembrie 2019-05Septembrie 2022 .La o saptamana dupa am ramas insarcinata.Puteti sa ma ajutati va rog,pot beneficia de vreun venit concediu maternal?

    Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *