Concluziile Avocatului General 2

Concluziile Avocatului General. Protecția desenelor industriale

2 minute • Ioana Nicolae • 23 noiembrie 2017


DOCERAM GmbH

împotriva

CeramTec GmbH

 

Numărul cauzei

Cauza C‑395/16

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală și industrială – Desene sau modele industriale comunitare – Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Articolul 8 alineatul (1) – Caracteristicile aspectului unui produs care sunt impuse exclusiv de funcția sa tehnică – Limitele acestei noțiuni – Criterii de apreciere”


Situația de fapt

DOCERAM GmbH și CeramTec GmbH sunt doi producători germani de ceramică. CeramTec a acuzat DOCERAM de încălcare a titlurilor sale de protecție în privința unor desene industriale. Tribunalul din Düsseldorf a decis să întrebe Curtea Europeană dacă există o condiționare tehnică ce exclude protecția în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul [nr. 6/2002] și funcționalitatea (tehnică) este unicul factor care determină designul, nu efectul stilistic.


Legislație europeană

Potrivit considerentului (10) al Regulamentului nr. 6/2002, „[a]cordarea protecției pentru desene sau modele industriale unor caracteristici impuse exclusiv de o funcție tehnică nu ar trebui să perturbe inovația tehnologică… Așadar, caracteristicile unui desen sau model care sunt excluse de la protecție pentru aceste motive nu trebuie luate în considerare pentru a aprecia dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului în cauză îndeplinesc condițiile pentru a obține protecția”.
Articolul 4 „Condiții de protecție”: caracter individual și de noutate.


Concluziile AG

1)      Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare trebuie interpretat în sensul că protecția oferită de regulamentul menționat este exclusă din moment ce caracteristicile aspectului exterior al produsului în cauză au fost adoptate doar în scopul de a permite acestuia să îndeplinească o anumită funcție tehnică, așadar fără nicio contribuție creativă a autorului său, iar faptul că există eventual alte forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic nu este determinant în sine în această privință.
2) Pentru a stabili dacă caracteristicile aspectului unui produs au fost adoptate ca urmare a unor considerații legate exclusiv de funcția tehnică a unui produs, în sensul articolului 8 alineatul (1) menționat, este necesar ca instanța sesizată să se pronunțe în mod obiectiv, exercitându‑și propria putere de apreciere care să țină seama de toate circumstanțele relevante ale speței.”


Legislație națională incidentă în speță

LEGE Nr. 129 din 29 decembrie 1992privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
Emitent: PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1993

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *