Consiliul European 18 10 2018 principalele rezultate

Întrunirea Consiliului European din 18 octombrie

5 minute • Bianca Vîlsănescu • 30 octombrie 2018


Principalele rezultate
Consiliul European din 18 octombrie s-a axat pe migrație și pe securitatea internă. Acesta a fost urmat de summitul zonei euro în configurație deschisă.
La 17 octombrie, liderii UE27 s-au reunit în cadrul Consiliului European (articolul 50) pentru a discuta despre Brexit.
În cadrul dineului de lucru al Consiliului European (articolul 50) din 17 octombrie 2018, liderii UE27 au analizat stadiul negocierilor cu Regatul Unit.
Înaintea reuniunii, prim-ministrul Theresa May a oferit liderilor informații actualizate privind perspectiva Regatului Unit în ceea ce privește negocierile.
Liderii UE27 și-au reafirmat încrederea deplină în Michel Barnier în calitate de negociator, precum și hotărârea acestora de a rămâne uniți. De asemenea, aceștia au remarcat că, în pofida negocierilor intense, nu s-au înregistrat suficiente progrese.
Consiliul European (articolul 50) a solicitat negociatorului Uniunii să continue eforturile de a ajunge la un acord, în conformitate cu orientările Consiliului European convenite în prealabil.
Liderii au declarat că sunt pregătiți să convoace o reuniune a Consiliului European dacă și atunci când negociatorul Uniunii va raporta că s-au înregistrat progrese decisive.
Relații externe
Relațiile cu Africa
Consiliul European a adoptat concluzii privind relațiile externe, axându-se pe relațiile UE cu Africa. Liderii au convenit că ar trebui să se treacă la un nou nivel de cooperare, asigurând resursele necesare în acest sens, inclusiv prin intermediul Planului european de investiții externe și al Fondului fiduciar al UE pentru Africa. Consiliul European a salutat prezentarea inițiativei Comisiei privind o nouă alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile și solicită continuarea acțiunilor, inclusiv prin propuneri concrete referitoare la implicarea statelor membre.
În urma discuțiilor informale ale liderilor purtate la Salzburg, Consiliul European a salutat organizarea în curând a primului summit dintre cele 28 de state membre ale UE și Liga Statelor Arabe, găzduit de Egipt în perioada 24-25 februarie 2019
Alte probleme abordate:
Migrațiune
Liderii UE au dezbătut chestiunea migrației. Ei au evaluat stadiul punerii în aplicare a deciziilor luate în cadrul Consiliului European din iunie și au solicitat continuarea lucrărilor privind toate elementele.
Consiliul European a evidențiat importanța prevenirii în continuare a migrației ilegale. Acesta a solicitat consolidarea cooperării cu țările de origine și de tranzit, în special cele din Africa de Nord, ca parte a unui parteneriat mai amplu.
Liderii au solicitat intensificarea combaterii persoanelor care introduc ilegal migranți, recurgându-se la:
-o mai bună cooperare cu țările din afara UE
-înființarea unui grup operativ comun la Europol, în cadrul Centrului european privind introducerea ilegală de migranți
-mai buna monitorizare și subminarea comunicațiilor online ale persoanelor care introduc ilegal migranți
Liderii UE au invitat Consiliul să elaboreze până în decembrie un set de măsuri în acest scop.
De asemenea, au invitat Parlamentul European și Consiliul să examineze cu prioritate propunerile recente ale Comisiei referitoare la Directiva privind returnarea, la Agenția pentru Azil și la poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.
A fost discutată, de asemenea, politica de returnare a UE. Liderii au afirmat că ar trebui să se facă mai mult pentru a facilita returnările efective. Acordurile de readmisie existente ar trebui să fie mai bine puse în aplicare și ar trebui încheiate noi acorduri și înțelegeri.
Liderii UE au fost informați de către președinția austriacă a Consiliului cu privire la reforma sistemului european de azil și la perspectivele înregistrării de progrese. Ei au încurajat Președinția să își continue lucrările în vederea încheierii acestora cât mai curând cu putință.
Securitatea internă
Consiliul European a adoptat concluzii privind securitatea internă, în urma dezbaterii tematice din cadrul Agendei liderilor care a avut loc la Salzburg la 20 septembrie 2018.
Având în vedere recentele atacuri cibernetice împotriva Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de la Haga, liderii au solicitat consolidarea în continuare a mijloacelor de descurajare, a rezilienței și a reacției UE față de amenințările hibride, cibernetice, precum și față de cele chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN).
Consiliul European a solicitat punerea în aplicare rapidă a deciziilor anterioare. De asemenea, a solicitat măsuri pentru:
combaterea infracțiunilor cibernetice sau facilitate prin mijloace informatice, precum și a activităților rău intenționate de acest tip
-consolidarea securității cibernetice
-prevenirea radicalizării și a terorismului și găsirea unui răspuns eficace la aceste fenomene
-asigurarea resurselor adecvate pentru a face față noilor provocări generate de evoluțiile tehnologice
-consolidarea capacității de gestionare a crizelor
Schimbările climatice
Consiliul European a aprobat concluziile Consiliului privind pregătirile pentru Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Katowice din decembrie 2018 și a asigurat Polonia de sprijinul său deplin pentru organizarea COP24. Totodată, Consiliul European a recunoscut efectele negative ale schimbărilor climatice, în lumina celui mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC).
Summitul zonei euro
Liderii UE s-au reunit împreună cu președintele Eurogrupului, Mário Centeno, și președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, cu ocazia summitului zonei euro în configurație deschisă cu 27 de state membre ale UE. Aceștia au analizat stadiul negocierilor privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM), în perspectiva summitului zonei euro care va avea loc în decembrie.
Bibliografie:
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/10/18/?fbclid=IwAR1JcsqUzV2Oln9g_TIhz_0PByeI1D4l3xECBxNeWWebDbo3EJO3jEVwn00
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/10/18/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *