Avocatoo UE

Concurenta: Abuz de pozitie dominanta. Notiunea de preturi inechitabile. Opinie.

4 minute • Ana-Maria Udriste • 08 aprilie 2017


Instanța de trimitere

Augstākā tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Biedrība „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”

Pârâtă: Konkurences padome

Întrebările preliminare

1)

Articolul 102 [al doilea paragraf] litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este aplicabil într-un litigiu privind tarifele stabilite de un organism național de gestiune a drepturilor de autor în cazul în care organismul respectiv colectează remunerații și pentru operele autorilor străini, iar tarifele aplicate de acesta pot descuraja utilizarea operelor menționate în statul membru în cauză?

2)

Pentru a stabili sensul noțiunii „prețuri inechitabile”, utilizată la articolul 102 [al doilea paragraf] litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în contextul gestiunii drepturilor de autor și a drepturilor conexe, este oportună și suficientă – și în ce situații – efectuarea unei comparații între prețurile (tarifele) de pe piața în cauză și prețurile (tarifele) de pe piețele limitrofe?

3)

Pentru a stabili sensul noțiunii „prețuri inechitabile”, utilizată la articolul 102 [al doilea paragraf] litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în contextul gestiunii drepturilor de autor și a drepturilor conexe, este oportună și suficientă utilizarea indicelui de paritate a puterii de cumpărare care rezultă din produsul intern brut?

4)

Compararea tarifelor trebuie efectuată în raport cu fiecare segment tarifar sau în raport cu nivelul mediu al tarifelor?

5)

Când trebuie să se considere că diferența dintre tarifele examinate în scopul aplicării noțiunii „prețuri inechitabile”, utilizată la articolul 102 [al doilea paragraf] litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este semnificativă, astfel încât operatorul economic care are o poziție dominantă trebuie să demonstreze că tarifele sale sunt echitabile?

6)

Ce informații pot fi solicitate în mod rezonabil operatorului economic pentru a dovedi caracterul echitabil al tarifelor privind operele protejate de drepturi de autor, în contextul aplicării articolului 102 [al doilea paragraf] litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dacă prețul acestor opere nu se poate stabili precum în cazul bunurilor materiale? Este vorba doar despre costurile administrative ale organismului de gestiune a drepturilor de autor?

7)

În cazul încălcării dreptului concurenței, în vederea stabilirii unei amenzi, se impune excluderea din cifra de afaceri a unui organism de gestiune a drepturilor de autor a remunerațiilor plătite autorilor de către organismul respectiv?

Opinia Avocatului General Nils Wahl

În concluzie, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Augstākā tiesa (Curtea Supremă, Letonia) după cum urmează:

„–      comportamentul unei societăți de gestiune colectivă care are sarcina de a colecta o remunerație inclusiv pentru operele autorilor străini poate afecta schimburile comerciale dintre statele membre în sensul articolului 102 TFUE;

–      într‑o situație precum cea din litigiul principal, trebuie în principiu să se efectueze o comparație între tarifele de pe piața relevantă și tarifele de pe alte piețe. Cu toate acestea, este de competența instanței naționale să verifice, având în vedere toate împrejurările relevante, dacă respectiva comparație efectuată, pe de o parte, a fost realizată în mod corespunzător și, pe de altă parte, aceasta a fost suficientă;

–      atunci când se compară tarifele practicate de diferite societăți de gestiune colectivă, poate fi oportună utilizarea indicelui de paritate a puterii de cumpărare care rezultă din produsul intern brut; caracterul suficient al respectivului instrument depinde de faptul dacă ceilalți factori care pot afecta prețul final al unui produs sau al unui serviciu într‑o anumită țară sunt de asemenea luați în considerare;

–      o comparație a tarifelor practicate de diferite societăți de gestiune colectivă ar trebui să fie efectuată pentru fiecare piață relevantă;

–      numai prețurile care depășesc prețul de referință în mod semnificativ și persistent pot fi considerate excesive;

–      o întreprindere dominantă poate dovedi caracterul echitabil al prețurilor aplicate în special pentru motive care privesc costuri de producție și de comercializare mai ridicate sau, mai general, care privesc valoarea economică mai ridicată a produsului sau a serviciului furnizat;

–      în vederea stabilirii amenzii care urmează a fi aplicată unei societăți de gestiune colectivă pentru o încălcare a normelor de concurență ale Uniunii, remunerația plătită autorilor nu ar trebui să fie exclusă din cifra de afaceri a respectivului organism.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *