pexels george becker 374916 1 scaled 1

Ce este condiția pur potestativă?

11 minute • Florina Comîrzan • 11 martie 2022


Propun să dezamorsăm această bombă eficient și controlat. Condiția pentru a înțelege această noțiune este să ne dăm seama ce înseamnă acești termeni, care, asociați, stârnesc această ceață. În timp ce însemnătatea condiției este mai la îndemână, termenul potestativ te trimite, bănuiesc, în filmele Matrix. Nu e mare lucru, se rezolvă!

Ce este condiția?

Actul juridic civil poate fi afectat de modalități, adică de termen sau condiție. În acest material lămurim care e treaba cu condiția.

Sigur a trebuit măcar o dată în viață să-ți faci tema pentru a putea ieși cu prietenii. Aiurea, știu. În acest caz, condiția impusă de părinți nu naște o obligație juridică pentru că, cel mai probabil, nu se regăsește într-un contract și nu dă naștere unor obligații sau drepturi civile propriu-zise, însă condiția poate avea și valențe juridice în anumite circumstanțe. Astfel, spunem că este afectată de condiție acea obligație a cărei eficacitate depinde de un eveniment viitor și nesigur. Dacă-ți faci conștiincios tema, îi vei pune pe părinți în situația de a nu te putea reține din a ieși cu prietenii. Condiția s-a îndeplinit și, într-un caz ideal, se naște în sarcina părinților obligația de a nu se opune voinței tale.

În universul Matrix – al dreptului civil – condiția poate fi de mai multe feluri: suspensivă, rezolutorie, cazuală, potestativă, pozitivă, negativă, licită sau ilicită. Știu, prea mulți gnomi. Nu e panică, în acest material vom lămuri doar ce este condiția potestativă și pur potestativă, iar pentru aceasta vom stabili și ce este condiția suspensivă și cazuală.

Condiția suspesivă

Conform Noului Cod Civil, *condiția este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligației. După cum ai intuit, în speța anterioară avem de-a face cu o condiție suspensivă.

O astfel de condiție, după cum am precizat, poate dobândi valoare juridică dacă stă la baza unei convenții între două părți.

De exemplu, o parte se obligă printr-un contract să împrumute unui prieten suma de 20.000 de lei din darul de la nuntă doar dacă va reuși să se căsătorească cu X sau că-i va vinde apartamentul în care locuiește dacă reușește să obțină un loc de muncă în Italia în următorul an. Aceste obligații sunt afectate de condiție suspensivă, iar contractul respectiv este valabil și generează firesc drepturi și obligații, dar contractul își va produce efectele, iar drepturile și obligațiile vor deveni eficiente doar în momentul îndeplinirii respectivei condiții.

Condiția cazuală

Este necesar pentru a înțelege pe deplin condiția potestativă să o punem în oglindă cu condiția cazuală. Aceasta din urmă este condiția a cărei realizare depinde de hazard, de ceva ce nu poate fi controlat sau prevăzut în vreun fel, independentă în orice fel de voința părților sau a oricăror alte persoane.

De exemplu, se încheie un contract pe 12.12.2012 prin care o parte se obligă să-i doneze ceasul său Richard Mille lui X dacă în data de 22.02.2022 va ploua torențial.

Condiția potestativă

Condiția potestativă este cea a cărei realizare depinde exclusiv de voința uneia dintre părțile actului juridic. Aceasta poate lua forma condiției potestative simple sau a condiției pur potestative.

Condiția potestativă simplă este cea a cărei realizare depinde de voința uneia dintre părți, dar și de un eveniment exterior sau chiar de voința unui terț.

Un exemplu ar fi obligația asumată de una din părți de a cumpăra o casă lui Birică dacă va reuși să se căsătorească în următorul an cu Maricica. Birică e îndrăgostit nebunește de Maricica, dar Maricica se mai gândește dacă-l iubește sau nu. Dacă reușește să o cucerească pe Maricica și să se însoare, Birică va deveni și soț și proprietar, dar totul depinde de indecisa Maricica.

Condiția pur potestativă

Condiția pur potestativă este cea cărei realizare depinde de voința exclusivă și arbitrară a uneia din părți. Cel mai întâlnit exemplu în practică de condiție pur potestativă este voința exprimată de acceptare a unei moșteniri în urma deschiderii succesiunii.

În momentul deschiderii succesiunii, fiecare moștenitor este liber să aleagă dacă vrea să dobândească bunurile ce-i revin din masa succesorală. Declarația de renunțare la moștenire se întocmește în formă scrisă, autentică, la un notar public sau la misiunile diplomatice sau consulare ale României. Asftel, moștenitorul decide liber asupra sorții dreptului său de moștenitor, nefiind în vreun caz constrâns din exterior să acționeze în vreun fel.

Pe de altă parte, o obligație a debitorului afectată de o condiție pur potestativă nu produce niciun efect, fiind nulă absolut. Această situație s-ar traduce mot à mot cu “mă oblig, dacă am chef”. Prin urmare, un astfel de consimțământ exprimat zeflemistic denotă, de fapt, însăși lipsa voinței debitorului de a se obliga. De exemplu, dacă un prieten se împrumută de la tine spunându-ți că-ți restituie banii luna viitoare dacă nu are altceva mai bun de făcut aceasta este o convenție nulă absolut.

Ce se întâmplă după îndeplinirea condiției?

Îndeplinirea condiției se apreciază după criteriile stabilite de părți la încheierea contractului. De asemenea, dacă pentru ca respectiva condiție să fie îndeplinită s-a precizat de către părți un deadline, aceasta trebuie să se producă în mod firesc în termenul stabilit.

Dacă, dimpotrivă, evenimentul nu se produce în termenul stabilit de părți, condiția se consideră a fi neîndeplinită. În același sens, în lipsa unui astfel de deadline, condiția se consideră neîndeplinită în momentul în care este cert, din punct de vedere obiectiv, imposibilitatea evenimentului de a se materializa.

De exemplu, Maricia stabilește să se căsătorească cu Birică, dar aceasta între timp se răzgândește, găsind un Marius care joacă în altă ligă, și îi spune clar și răspicat lui Birică că nu e de nasul ei și nu s-ar putea căsători vreodată cu el, ci doar cu cineva ca Marius.

Dreptul afectat de condiție se poate transmite unui terț?

Până la momentul îndeplinirii condiției dreptul există, dar nu poate fi exercitat pe deplin. Dreptul afectat de condiție suspensivă poate fi, deci, înstrăinat, ipotecat, dar afectat de aceeași condiție.

Prin urmare, dacă ai plătit prețul apartamentului care urma să ți se vândă dacă proprietarul obține un loc de muncă în Italia, respectiva plată este nedatorată și este supusă restituirii dacă este efectuată anterior îndeplinirii condiției. Prin urmare, niciuna din părți nu-și poate exercita drepturile și obligațiile până respectiva condiție nu se materializează pentru că ele sunt ineficiente, dar nu inexistente, până la momentul în care condiția se realizează.

Pot părțile influența îndeplinirea condiției?

De putut se poate orice, dar există și consecințe sau sancțiuni.

De exemplu, un fermier stabilește prin contract cu un comerciant local că-i va vinde recolta de fasole din anul următor cu prețul 10 lei pe kilogram dacă va reuși să producă minim 3 tone. Dacă recolta se produce, dar fermierul între timp primește o oferă de 100 de lei pe kilogram de la un alt comerciant căruia îi plac în mod special fasolele fermierului nostru și plătește pentru plăcerea lui, iar fermierul distruge 10 kg de fasole pentru a nu putea fi îndeplinită condiția și, prin urmare, să poată accepta oferta celui de-al doilea comerciant, condiția se consideră a fi îndeplinită, iar vânzarea va deveni eficace chiar și în aceste condiții. Și putea scăpa basma curată dacă nu erau normele alea băgăcioase din Codul Civil.

În același sens, dacă una din părți este interesată de îndeplinirea condiției și cu rea-credință determină materializarea ei, respectiva condiție se va considera neîndeplinită.

Efectele îndeplinirii condiției

După cum am precizat și anterior, drepturile și obligațiile ce izvorăsc dintr-un contract afectat de condiție există încă din momentul încheierii respectivului contract, însă sunt ineficace. Comerciantul nu va putea plăti voluntar prețul recoltei și cu atât mai mult nu-i poate cere fasolele fermierului. De cealaltă parte, nici fermierul nu va putea pretinde asemenea prestații din partea comerciantului.

Există și situația în care condiția a fost stipulată în beneficiul debitorului, iar acesta plătește în cunoștință de cauză înainte de materializarea condiției, înțelegând astfel să renunțe la beneficiul condiției.

Fun fact!

Logodna poate fi privită ca fiind o obligație afectată de o condiție suspensivă. Articolele 267, 268 și 269 din Codul Civil ne vin în ajutor.

  • Art. 267 –  (1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. (2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. (3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.
  • Art. 268 – (1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite. (2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii. (3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.
  • Art. 269 – (1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate. (2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condiţiile alin. (1).

Adică, pe românește:

Dacă Birică reușește să o cucerească pe Maricica într-un final, iar aceasta îi acceptă inelul de logodnă lui Birică, dar, indecisă ca întotdeauna, îl înșală pe acesta, care devastat rupe logodna și solicită returnarea inelului de logodnă pentru care făcuse credit la bancă de 20.000 de euro, Maricica este obligată să-i restituie lui Birică inelul sau contravaloarea acestuia. Aceste eforturi financiare au fost făcute de Birică în scopul încheierii căsătoriei care nu mai poate avea loc în aceste circumstanțe. Condiția ca Maricica să fie proprietara inelului este ca logodna să fie menținută și să se finalizeze cu încheierea căsătoriei. Maricica nu este obligată să încheie căsătoria, dar este obligată în virtutea Codului Civil să-i restituie bunurile primite în considerarea logodnei.

Too bad.

Concluzie

Actul juridic civil poate fi afectat de modalități: termen sau condiție. Condiția nu afectează existența drepturilor sau obligațiilor izvorâte din contract, ci doar eficacitatea, posibilitatea de a produce efecte juridice.

Condiția potestativă poate fi de două feluri: simplă sau pur potestativă. Condiția potestativă simplă este cea a cărei realizare depinde de voința uneia din părțile actului juridic, dar și de un factor extern, pe când condiția pur potestativă depinde exclusiv de voința uneia dintre părți care poate să-și aleagă conduita în funcție de interesele personale.

Drepturile afectate de o condiție sunt transmisibile, dar cu transmiterea integrată a condiției. De asemenea, îndeplinirea sau neîndeplinirea condiției poate fi influențată să se materializeze sau nu de una din părți, interesată în acest sens, însă acest tip de conduită conduce la sancțiuni specifice.

Fotografie realizată de George Becker de la Pexels.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *