s604x0 judecata

Decizia CCR nr. 588/2017

2 minute • Andreea Banu • 25 octombrie 2017


Numărul deciziei 588/2017
Cuvinte cheie

Excepție de neconstituționalitate, condițiile încetării detașării judecătorilor și procurorilor, statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 303/2004

Autorul sesizării Oana Andrea Schmidt-Hăineală
Obiectul sesizării

Acesta este reprezentat de soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 referitor la condițiile de încetare a detașării judecătorilor sau procurorilor.

Motivarea sesizării

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (5), deoarece nu sunt predictibile și nu conțin referiri exprese la procedura de încetare a detașării magistratului. Dispozițiile art. 58 din Legea nr. 303/2004 reprezintă singurele prevederi cuprinse în legislația primară privind detașarea magistraților, textul de lege criticat prezentând o evidentă lacună legislativă privind încetarea detașării.

Decizia Curții

Curtea admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și constată că soluția legislativă care nu precizează condițiile încetării detașării judecătorilor sau procurorilor este neconstituțională.

Motivarea deciziei Curții

Ținând cont de jurisprudența anterioară a Curții, Curtea constată că, în general și, a fortiori, în cazul magistraților, condițiile detașării, cât și condițiile încetării acesteia trebuie prevăzute expres în statutul judecătorilor și procurorilor, și anume în Legea nr. 303/2004.
Lipsa unui text expres în conținutul art. 58 din Legea nr 303/2004, care să prevadă condițiile încetării detașării anterior duratei pentru care s-a dispus, conduce la imprevizibilitatea textului de lege criticat și, astfel, la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție, deoarece, de la caz la caz, în mod arbitrar, se poate decide cu privire la cariera magistratului, și anume la încetarea detașării judecătorului sau procurorului anterior duratei pentru care s-a dispus, în unele cazuri pe baza cererii judecătorului sau procurorului, iar în alte cazuri fără a exista o astfel de cerere din partea magistratului detașat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *