holiday vacation hotel luxury 696x464 1

Consiliul Concurenței: ghid participare asocieri la procedurile de achiziție publică

11 minute • Ana-Maria Udriste • 14 mai 2016


Consiliul Concurentei a publicat pe pagina sa de internet ”Ghidul privind respectarea regulilor de concurență în situația participării sub formă de asociere la o procedură de achiziție publică”, care este în dezbatere publică și se pot formula observații până la data de 31 mai 2015.

Mai jos se regăsește un rezumat al acestui ghid, menit să puncteze principalele probleme existente în cadrul asocierilor care decid să participe la proceduri de achiziție publică.

Scopul ghidului este să ofere îndrumări operatorilor economici în vederea respectării regulilor din domeniul concurenței în situația în care decid să participe la o procedură de achiziție publică sub formă de asociere.

[mpc_callout preset=”mpc_preset_16″ layout=”style_2″ title_font_preset=”mpc_preset_17″ title_font_color=”#555555″ title_font_size=”25″ title_font_line_height=”2″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”Ce înseamnă o asociere?” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:10px;” content_width=”100″ content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#333333″ content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.75″ content_font_align=”left” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:0px;” icon_align=”left” icon=”etl etl-quote” icon_color=”#b39a68″ icon_size=”64″ icon_border_css=”border-radius:0px;” icon_padding_css=”padding:0px;” icon_margin_divider=”true” icon_margin_css=”margin-bottom:0px;margin-left:-15px;” background_color=”#ffffff” border_css=”border-width:10px;border-color:#b39a68;border-style:solid;border-radius:0px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:50px;padding-right:25px;padding-bottom:25px;padding-left:50px;” mpc_button__disable=”true” mpc_button__align=”left” mpc_button__preset=”mpc_preset_29″ mpc_button__url=”url:%23|title:Link|” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_20″ mpc_button__font_color=”#ffffff” mpc_button__font_size=”16″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__title=”Wanna Fight?” mpc_button__background_color=”#b39a68″ mpc_button__border_divider=”true” mpc_button__border_css=”border-top:2px;border-right:0px;border-bottom:2px;border-left:0px;border-color:#b39a68;border-style:solid;border-radius:0px;” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:12px;padding-right:32px;padding-bottom:12px;padding-left:32px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:0px;margin-left:0px;” mpc_button__hover_font_color=”#b39a68″ mpc_button__hover_background_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_effect=”expand-horizontal” mpc_button__hover_background_offset=”0″ mpc_button__hover_border_css=”border-radius:0px;” mpc_divider__preset=”mpc_preset_7″ mpc_divider__width=”30″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_type=”icon” mpc_divider__content_position=”0″ mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-right:5px;padding-left:0px;” mpc_divider__icon=”fa fa-stop” mpc_divider__icon_color=”#f3f3f3″ mpc_divider__icon_size=”15″ mpc_divider__lines_color=”#f3f3f3″ mpc_divider__lines_weight=”3″ mpc_divider__margin_divider=”true” mpc_divider__margin_css=”margin-left:-5px;”]= situația în care doi sau mai mulți operatori economici decid să participe cu o ofertă comună la o procedură de achiziție publică.[/mpc_callout][/vc_column][/vc_row][/vc_column][/vc_row]

Din cine poate fi formată o asociere?

 • operatori economici de diferite dimensiuni (de exemplu, se pot asocia operatori economici mari cu IMM);
 • concurenți sau neconcurenți

 De ce se formează asocierile?

Participarea operatorilor economici sub forma de asociere la o procedură de achiziție publică poate aduce multe beneficii:

 • clientului (statul),
 • consumatorilor (contribuabilii),

Scopul asocieri este ca operatorii economici de dimensiuni mai mici sau care de abia au intrat pe piaţă (care nu ar fi putut participa în mod individual la procedura respectivă) îşi combină resursele şi oferă produse/servicii/lucrări de o calitate superioară şi soluţii integrate inovative (mai eficiente) şi /sau preţuri mai mici.

Ce formă juridică îmbracă asocierea?

Nu trebuie să aibă o formă juridică anume, dar, în situaţia în care este declarată câştigătoare oferta comună, autoritatea contractantă poate solicita asocierii să adopte sau să constituie o anumită formă juridică.

 Când este permisă o asemenea asociere?

 • când operatorii economici nu sunt concurenți;

Atenție! Chiar dacă membrii asocierii nu sunt concurenți, pot să apară probleme de concurență în cazul în care, prin schimbul de informații sensibile (costuri, prețuri, strategii de afaceri etc), există riscul împiedicării, restrângerii sau denaturării concurenței pentru alte proiecte pe care le desfășoară sau urmează să le desfășoare în mod separat de asociere.

De exemplu, A, B şi C nu sunt concurenţi şi se asociază în vederea participării la o procedură de achiziţie publică, întrucât nu pot participa în mod individual. În acelaşi timp, se formează o asociere între C, D şi E în vederea participării la o altă procedură de achiziţie publică. C, D şi E nu sunt concurenţi. Cu toate acestea, A este concurentul lui D şi B este concurentul lui E. Ca să nu fie încălcate regulile de concurenţă, C, care este membru în cadrul ambelor asocieri, nu trebuie să faciliteze schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial între A şi D sau între B şi E. Un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial între A şi D sau B şi E prin intermediul lui C ar putea constitui o încălcare gravă a regulilor de concurenţă.

 • când membrii asocierii sunt „întreprinderi afiliate”
 • când operatorii economici sunt concurenți, dar sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
  • niciun operator economic nu a putut îndeplini, în mod individual, condiţiile stabilite în caietul de sarcini sau în contractul cadru;
  • un subgrup al membrilor asocierii respective nu ar fi fost în măsură să îndeplinească condiţiile stabilite în caietul de sarcini sau în contractul cadru;
  • membrii asocierii schimbă doar un nivel minim de informaţii în momentul întocmirii ofertei de participare şi în timpul executării contractului (dacă oferta depusă de asociere este declarată câştigătoare). În mod special, discuţiile între membrii asocierii trebuie să se rezume la proiectul care face obiectul procedurii de achiziţie publică respectivă şi nu trebuie să implice dezvăluirea unor informaţii referitoare la preţurile practicate în mod normal de operatorii economici în cursul desfăşurarii activităţii sau la alte proceduri de achiziţie publică la care participă sau strategii comerciale în legătură cu politici de preţ, capacitate tehnică/de producţie, clienţi sau pieţe;
  • membrii asocierii concurează în condiţii normale în alte contexte. În acest sens, operatorii economici, membri ai asocierii, nu trebuie să concureze mai puţin agresiv între ei atunci când participă în mod individual la alte proceduri de achiziţie publică sau atunci când îşi oferă serviciile/produsele în general pe alte pieţe, pentru simplul fapt că au participat cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie publică.

Cum se poate evalua dacă o asociere este în linie cu regulile de concurență?

Întrebări la care trebuie să se răspundă:[mpc_accordion preset=”mpc_preset_6″ auto_indent=”true” opened=”2″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#75cdde” content_font_preset=”mpc_preset_13″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”slide-up” mpc_icon__icon=”eti eti_lightbulb_alt” mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”36″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_lightbulb” mpc_icon__hover_icon_color=”#75cdde”][mpc_accordion_tab title=”Pot participa eu in mod individual la procedura de achiziție publică?”][vc_column_text]

Dacă sunt răspunsul este da, atunci este foarte probabil să nu existe o justificare pentru constituirea unei asocieri, întrucât deja puteți participa în mod individual la procedura de atribuire, fără a mai fi nevoie și de ajutorul altcuiva.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Ce efect va avea constituirea asocierii asupra prețurilor şi a calității produselor/lucrărilor/serviciilor?”][vc_column_text]Va duce către o creștere sau către o scădere?[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Piaţa pe care activez are un număr semnificativ de concurenţi?”][vc_column_text]

Cu cât sunt mai puțini concurenți pe o piață, cu atât există un grad ridicat de generare a efectelor anticoncurențiale.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”Cu cât cota deținută este mai mare, cu atât exista un risc mai mare de efect anticoncurențial.”][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion][/vc_column][/vc_row]

Când este permisă o asociere?

O asociere între concurenți NU va încălca regulile de concurență, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele:

 • Oferta depusă de asociere trebuie să fie în măsură să genereze eficiente reale;
 • O parte echitabilă din eficienţele rezultate trebuie să le fie transmisă clienţilor/consumatorilor finali;
 • Orice restrângeri ale concurenţei pe care le presupune participarea cu oferta comună la procedura de achiziţie publică respectivă trebuie să fie indispensabile atingerii eficienţelor;
 • Prin asociere nu trebuie să se elimine în totalitate concurenţa, nici în cadrul procedurii respective, nici pe alte pieţe.

[/vc_column][/vc_row][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_42″ layout=”style_2″ background_color=”#ffffff” border_css=”border-width:2px;border-color:#f2c3a7;border-style:solid;border-radius:0px;” padding_css=”padding:25px;” title_font_preset=”mpc_preset_19″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”30″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title=”Cum puteți evita practicile anticoncurențiale în cadrul unei asocieri?” title_margin_css=”margin:4px;” content_font_preset=”mpc_preset_1″ content_font_color=”#333333″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”justify” content_margin_css=”margin:2px;” hover_border_css=”border-width:6px;border-color:#f29760;border-radius:0px;” hover_title_color=”#df5461″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-happy” mpc_icon__icon_color=”#f29760″ mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#f2c3a7;border-style:solid;border-radius:0px;” mpc_icon__padding_css=”padding:8px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:-15px;” mpc_icon__hover_border_css=”border-color:#f29760;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.shake” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;”]

 • Discuţiile dintre membrii asocierii nu trebuie să vizeze şi alte elemente care nu au strictă legătură cu obiectul procedurii de achiziţie publică respective.

ATENŢIE!!!! Dacă observaţi că discuţiile în cadrul asocierii vizează elemente precum cele enumerate anterior, trebuie să nu participaţi la acestea şi să vă retrageţi imediat din asociere.

 • Asocierea NU trebuie să aibă ca rezultat modificarea conduitei acestora, în general, pe piaţă, faţă de concurenţi şi/sau faţă de clienţi. Aşadar, trebuie să continuaţi să concuraţi în mod real pe piaţă cu ceilalţi membri ai asocierii.
 • Dacă un membru al asocierii este, în acelaşi timp, membru în cadrul unei alte asocieri constituită în vederea participării la o procedură de achiziţie publică, acesta trebuie să se asigure că sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a evita facilitarea schimbului de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial între membrii asocierilor. Asemenea cazuri pot să apară, de exemplu, şi în situaţia subcontractanţilor comuni.
 • Operatorii economici, membri ai unei asocieri constituite în vederea participării la o procedură de achiziţie publică, trebuie să ia măsurile necesare în vederea informării corespunzătoare a angajaţilor care urmează să fie implicaţi în elaborarea ofertei comune şi în faza de executare a contractului (în situaţia în care acesta este atribuit asocierii), astfel încât să se elimine riscul încălcării regulilor de concurenţă (din neglijenţă sau cu intenţie) prin schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial.

[/mpc_icon_column][/vc_column][/vc_row]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *