angajati neconcurenta 3

Consiliul European și Politica externă și de securitate comună (I)

4 minute • Andreea Bisca • 26 mai 2018


Consiliul European a fost consacrat ca instituție deplină a Uniunii Europene odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Cu toate acestea, Tratatul de la Amsterdam a fost cel care a definit competențele Consiliului European în cadrul politicii externe și de securitate comune, a introdus poziția de Înalt Reprezentant al PESC, care urma să reprezinte Uniunea pe scena mondială și s-a decis prin acest tratat că Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene va avea și funcția de Înalt Reprezentant. Astfel, s-a creat o conexiune puternică între cele două instituții ale organizației: Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. După Tratatul de la Lisabona, însă, s-a decis că Înaltul Reprezentant va fi și vicepreședinte al Comisiei.
Rolul Consiliului European este de a defini politica generală și prioritățile Uniunii, din structura acestuia făcând parte șefii de stat sau de guvern ai țărilor membre ale organizației. De asemenea, în cadrul Consiliului European participă președintele Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Sediul Consiliului European se află la Bruxelles.
Consiliul European se reunește, de regulă, de 4 ori pe an, însă, președintele acestuia poate convoca reuniuni suplimentare pentru rezolvarea unor probleme urgente. Reuniunile Consiliului European sunt denumite ”Summit-uri Europene”. Deciziile se iau, de regulă, prin consens sau prin majoritate calificată, doar în anumite cazuri și în mod independent, în sensul că ele nu presupun nici inițiativa Comisiei, nici participarea Parlamentului European. Drept de vot au numai șefii de stat sau de guvern.
Consiliul European are obligația de a prezenta Parlamentului European câte un raport la sfârșitul fiecărei reuniuni și câte un raport anual asupra progresului Uniunii.
Deși nu adoptă acte legislative, în cadrul Consiliului European se discută probleme complexe și sensibile care nu pot fi soluționate decât la un nivel înalt de cooperare interguvernamentală. Printre funcțiile acestuia se numără și aceea de a defini politica externă și de securitate comună a Uniunii, pe scurt PESC. În definirea acestui concept, Consiliul European va ține seama de interesele strategice ale Uniunii și de implicațiile deciziilor sale în domeniul apărării.
Una dintre atribuțiile Consiliului European este aceea de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (PESC). Acesta are rolul de a propune și de a pune în aplicare politica externă și de securitate în numele Consiliului European, cu ajutorul statelor membre și utilizând mijloace naționale și supranaționale.
În scopul definirii principiilor și orientărilor generale ale PESC, Consiliul European este îndrituit să adopte Deciziile privind strategiile comune de punere în aplicare a acestei politici externe și de securitate comune, inclusiv în chestiunile cu implicații în materia apărării, conform art. 26 din TUE. Președintele Consiliului European poate convoca reuniuni extraordinare pentru a fi discutate strategiile ce urmează a fi adoptate în cazul evoluției comunității internaționale pe planul securității și al apărării.
Consiliul European și Înaltul Reprezentant al PESC trebuie să colaboreze și să ajute la menținerea unei acțiuni eficiente, coerente și unitare din partea Uniunii pe planul politicii externe și de securitate comune.
De asemenea, această instituție se poate pronunța în unanimitate, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene, cu privire la situațiile în care un stat membru al Uniunii se opune la adoptarea unei decizii în cadrul PESC din rațiuni ce țin de politica națională a respectivului stat.
Consiliul European dirijează și cooperarea politică și judiciară în materie penală deoarece, la cererea unui membru, acesta poate decide dacă implementarea unei colaborări puternice între state în astfel de probleme este convenabilă și benefică Uniunii.
Domeniul politicii externe și de securitate comune este un element primordial și intens discutat în cadrul ședințelor Consiliului European. Anumite decizii adoptate în acest domeniu sunt:

  • Securitatea internațională, dezarmarea și lupta împotriva terorismului
  • Relațiile transatlantice
  • Relațiile cu Rusia
  • Relațiile cu țările mediteraneene
  • Relațiile cu Asia și America Latină
  • Reglarea conflictelor din vechea Iugoslavie și din Orientul Apropiat.

Consiliul European a decis și consolidarea politicii comune de securitate și apărare prin dezvoltarea mijloacelor militare, dar și civile, de gestionare a crizelor și a situațiilor de urgență, în special prin inițierea și coordonarea de operațiuni militare sub conducerea UE ca răspuns la crizele internaționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *