angajati neconcurenta 4

Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene și Politica externă și de securitate comună (II)

3 minute • Andreea Bisca • 28 mai 2018


Spre deosebire de Consiliul European, care nu are atribuții legislative, Consiliul Uniunii Europene este un important factor decizional și legislativ la nivelul organizației. Consiliul UE este format din miniștri ai statelor membre, capabili să angajeze guvernele acestor state, deoarece, în cadrul reuniunilor sale, se discută și se adoptă acte legislative în probleme importante ale Uniunii. Pe lângă funcția legislativă, Consiliul mai îndeplinește și funcția bugetară.
Tocmai pentru ca are atribuții legislative, Consiliul Uniunii Europene este cel care elaborează normele privind politica externă și de securitate a Uniunii, pornind de la propunerile Consiliul European. Consiliul European este cel care definește orientările PESC, iar Consiliul Uniunii Europene este cel care oferă acestor principii valoare juridică prin adoptarea de acte juridice în acest domeniu.
Deciziile din cadrul Consiliului se adoptă cu majoritate calificată (55 % dintre țări, reprezentând cel puțin 65% din populația UE) și toate voturile sunt publice. Totuși, în anumite probleme ce țin de politica externă, deciziile sunt luate în unanimitate.
Procesul legislativ se desfășoară în colaborare cu Parlamentul European, procedură cunoscută și sub numele de ”codecizie”.
De asemenea, Consiliul Uniunii Europene lucrează împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate pentru a asigura unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a organizației, mai ales prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă, acesta fiind serviciul diplomatic al Uniunii și având intervenții în anumite domenii concrete, cum ar fi:

  • Consolidarea păcii prin sprijin economic și politic
  • Garantarea securității în baza politicii de securitate și apărare comună
  • Dezvoltarea politicii europene de vecinătate și menținerea de bune relații cu țările vecine
  • Ajutorul umanitar în situații de criză
  • Apărarea drepturilor omului

Înaltul Reprezentant al PESC prezidează și Consiliul Afaceri Externe unde se reunesc miniștrii de externe ai celor 28 de state membre UE.
Pe baza politicii externe și de securitate comune, deși nu există o forță armată permanenta a UE, aceasta se sprijină pe forțele de menținere a păcii cu care contribuie statele membre pentru operațiuni comune de dezarmare, misiuni umanitare de salvare, consiliere și asistență militară, gestionarea crizelor și restabilirea păcii după încetarea conflictelor.
Concluzionând, rolul PESC este acela de a menține pacea și de a întări securitatea pe plan internațional prin promovarea cooperării internaționale și consolidarea statului de drept, a democrației și a respectării drepturilor fundamentale ale omului.
Consiliul European are atribuțiile principale de definire a principiilor PESC, idei care dobândesc valoare juridică prin intermediul procesului decizional întreprins la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *