pineapple 2

Contract de credit. Noțiunea de consumator.

1 minut • Ana-Maria Udriste • 17 iulie 2016


Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze contractuale. Condiţii de admisibilitate din perspectiva noţiunii de „consumator”

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale.

O persoană fizică ce a încheiat cu o bancă mai multe contracte de credit în scopul refinanţării altor credite dobândite de la o altă bancă şi al obţinerii de împrumuturi în vederea dobândirii de imobile pe care, apoi, le-a închiriat nu intră în categoria consumatorilor protejaţi de Directiva nr. 93/13/CEE şi de Legea nr. 193/2000.

Sursa: ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 373 din 24 februarie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *