contract 1

Contractul de report

3 minute • Laura Diaconescu • 04 august 2017


   

          1. Definiție și reglementare

Contractul de report constituie obiect de reglementare pentru Codul civil în articolele 1.772-1.775.
Potrivit art. 1.772:

Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpără de la reportat cu plata imediată titluri de credit și valori mobiliare circulând în comerț și se obligă, în același timp, să revândă reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeași specie, la o anumită scadență, în schimbul unei sume determinate.
 

Acesta este un act juridic complex care cuprinde o dublă vânzare: o vânzare ce se execută imediat, atât în privința predării titlurilor, cât și a prețului; iar cea de-a doua este o revânzare cu termen și la un preț determinat.
 

       2. Forma contractului de report

Contractul de report se încheie prin remiterea titlurilor sau valorilor mobiliare, iar dacă acestea sunt nominative, prin îndeplinirea formalităților necesare pentru transmiterea lor. (art. 1772 alin. 2)
Este un contract real, deoarece potrivit legii este necesară predarea efectivă a titlurilor ce fac obiectul contractului.
 

       3. Efectele contractului de report

Contractul de report presupune două subiecte:

  • Reportatul
  • Reportatorul

Acesta este un contract sinalagmatic, astfel că acesta produce efecte juridice pentru ambele părți contractante.
 
a). Obligația reportatorului de a exercita opțiunea
Reportatorul este obligat să exercite opțiunea pe seama reportatului în timpul reportului, dacă titlurile acordă un astfel de drept, în condițiile legii speciale.
Reportatul trebuie să pună la dispoziția reportatorului fondurile necesare, cu cel puțin 3 zile înainte de scadența termenului de opțiune. Dacă reportatul nu îndeplinește această obligație, reportatorul trebuie să vândă dreptul de opțiune în numele și pe seama reportatului.
 
b). Efectuarea de vărsăminte asupra titlurilor
Dacă în timpul reportului urmează a se efectua vărsăminte în contul titlurilor și valorilor mobiliare care fac obiectul reportului, reportatul trebuie să pună la dispoziția reportatorului sumele necesare, cu cel puțin 3 zile înainte de scadența vărsămintelor. Dacă reportatul nu își îndeplinește obligația de a restitui sumele necesare, reportatorul poate proceda la lichidarea silită a contractului.
 
c).  Drepturile accesorii
Titlurile și valorile mobiliare ce pot constitui obiect al contractului de report sunt, prin natura lor, bunuri frugifere (producătoare de dobânzi, dividende și alte drepturi).
În lipsă de stipulațiune contrară, drepturile accesorii conferite de titlurile și valorile mobiliare date în report, precum dobânzile și dividendele ajunse la scadență în timpul duratei reportului, se cuvin reportatorului.
 

        4. Încetarea contractului de report

Pentru încetarea contractului de report, părțile trebuie să lichideze drepturile și obligațiile născute în perioada de derulare a reportului.
Lichidarea reportului se va face înăuntrul celei de a doua zi de lucru ce urmează scadenței.
Dacă la scadența termenului reportului părțile lichidează diferențele, făcând plata, și reînnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce diferă prin calitatea sau specia lor ori pe un alt preț, atunci se consideră că părțile au înheiat un nou contract.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *