Munca prin agent de munca temporara

5 minute • Ana-Maria Glont • 19 noiembrie 2017


 
Pentru a dobândi calitatea de salariat, o persoană fizică trebuie să încheie un contract individual de muncă în temeiul căruia aceasta se obligă să presteze o muncă în schimbul unei remunerații care poartă denumirea de salariu. Acest contract este încheiat cu o persoană fizică sau juridică ce are calitatea de angajator.
Contractul individual de muncă poate îmbrăca diferite forme,acestea fiind reglementate de Codul muncii: contractul încheiat pe durată nedeterminată, contractul încheiat pe durată determinată, contractul de muncă temporară, contractul cu timp parțial, contractul individual de muncă la domiciliu.

Potrivit art. 88 din Codul muncii, “Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent demuncă temporară și care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.”.

Salariatul temporar este persoana fizică ce încheie un contract de muncă temporară cu agentul de muncă temporară, pentru ca ulterior să fie pus de către acesta din urmă la dispoziția utilizatorului.
Agentul de muncă temporarăeste persoana juridică autorizată de Minusterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice care încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară. Pentru a obține această autorizație, agentul de muncă temporară trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HG nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Agentul de munca temporara este echivalentul angajatorului.
Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care și sub supravegherea și conducerea căreia muncește salariatul temporar pus la dispoziție de către agentul de muncă temporară.
Din definiția dată de art. 88 din Codul muncii se observă că avem de-a face cu două contracte:

  • un contract încheiat între salariatul temporar și agentul de muncă temporară, contractul de muncă temporară;
  • un contract încheiat între agentul de muncă temporară și utilizator, contractul de punere la dispoziție.

Contractul de muncă temporarăeste un contract individual de muncă ce se încheie în scris între salariatul temporar și agentul de muncă temporară pe durata unei misiuni ce nu poate avea un termen mai mare de 24 de luni. Această durată poate fi prelungită pe perioade succesive, care împreună cu perioada inițială să nu depășească 36 de luni. Pentru a putea prelungi durata unei misiuni de muncă temporară, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de muncă temporară sau într-un act adițional la acest contract.
Contractul de muncă temporară poate fi încheiat și pentru mai multe misiuni, însă fără a depăși termenul de 36 de luni.
Pe durata misiunii de muncă temporară:

  • nu vor exista diferențe de tratament între salariații temporari și cei ai utilizatorului, salariații temporari beneficiind de toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator propriilor salariați;
  • salariatul temporar beneficiază de salariu plătit de agentul de muncă temporară;
  • salariul primit nu poate fi inferior celui pe care-l primește salariatul utilizatorului care prestează aceeași muncă sau una similară;
  • cel care reține și virează toate contribuțiile și impozitele este agentul de muncă temporară;
  • condițiile de muncă pentru salariatul temporar sunt asigurate de către utilizator;
  • orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională a unui salariat temporar de care a luat cunoștință utilizatorul va fi notificată de îndată agentului de muncă temporară.

Contractul de muncă temporară poate înceta:

  • la terminarea misiunii pentru care acesta a fost încheiat;
  • dacă utilizatorul renunță la serviciile salariatului temporar înainte de încetarea misiunii, în condițiile contractului de punere la dispoziție.

Prin contractul de punere la dispoziție, utilizatorul urmărește executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar de către un salariat temporar ce are încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară. Dacă utilizatorul urmărește să înlocuiască un salariat al său al cărui contract este suspendat ca urmare a participării la grevă, acesta nu va putea beneficia de serviciile unui salariat temporar.
În contractul de punere la dispoziție nu poate fi inserată o clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii. Acestă clauză va fi considerată nulă.
După încheierea misiunii, salariatul temporar poate fi angajat de către utilizator prin încheierea unui contract individual de muncă. În această situație, durata misiunii efectuate de către salariatul temporar se va lua în calcul la stabilirea drepturilor salariale și a celorlalte drepturi prevăzute de legislația muncii.

Un aspect deosebit de important îl constituie faptul că “Agentul de muncă
temporară nu percepe nicio taxă salariaților temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară”
       (art. 102 Codul muncii).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *