Conturi deschise la Trezorerie la inceput de an pentru fiecare minor roman 1

Conturi deschise la Trezorerie la început de an pentru fiecare minor român

5 minute • Andrada Mocanu • 12 ianuarie 2019


Guvernul e harnic chiar din prima zi din an! La 1 ianuarie 2019, au fost deschise conturi în Trezorerie tuturor minorilor din țară-este vorba de 4,17 milioane de conturi.
 
Acestă acțiune pune în aplicare Ordonanța de urgență nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental “gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, adoptată de Guvern pe 1 decembrie 2018.
 
Astfel, s-au deschis la Trezoreria Statului sector 1 conturi speciale de economisire „Contul individual de economii Junior Centenar”, codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de domiciliul acestora, pe baza informaţiilor furnizate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
 
!Conturile se deschid automat la data de 1 ianuarie 2019 și nu necesită vreo solicitare din partea părinților/reprezentanților legali/împuterniciților acestora.
 

Condițiile pentru a beneficia de un cont individual de economii Junior Centenar:
 • cetățenia română(nu este exclusă multipla cetățenie, atât timp cât copilul are și cetățenia română);
 • vârsta mai mică de 18 ani.
Ce poți face cu un astfel de cont?
 • depuneri prin:

  • virament;
  • mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale “Poșta Română” – S.A.;
  • în numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.
 • achitarea cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;
 • achitarea cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;
 • retragerea sumei DOAR în cazul decesului titularului contului.

Cine poate depune bani în cont:

 • părinții;
 • reprezentanții legali;
 • împuterniciți ai acestora;
 • orice persoană care dorește.
Beneficiile contului:
 • dobândă de 3%/an;
 • primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei;
 • dobânda și prima de stat NU SUNT IMPOZABILE.

 

Limitări în ceea ce privește operațiunile bancare care pot fi realizate:
 • nu pot fi retrași banii din cont decât în momentul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani. În mod excepțional, suma poate fi retrasă în cazul decesului minorului.
 • nu se pot efectua plăți. În mod excepțional, se pot efectua plăți pentru acoperirea anumitor cheltuieli medicale(sunt menționate mai sus).
 • Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.
 • Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.

 
Cine poate retrage banii din cont atunci când titularul împlinește vârsta de 18 ani?

 • titularul contului;
 • reprezentantul legal al acestuia;
 • succesorul legal al titularului contului.

Ce se întâmplă dacă nu sunt retrași banii la 18 ani?
Conform art.2 alin.9, titularul contului nu va mai beneficia de program→ toți banii vor fi pierduți.
De unde bani pentru prima anuală?
Guvernul a găsit o soluție relativ interesantă:
art.3 alin.1 Prima de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
 
Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective.
Pentru că textul nu precizează, este neclar ce tip de nulitate ar interveni. Dacă ne gândim la interesul ocrotit, nulitatea care ar interveni este cea relativă, întrucât interesul protejat este unul individual. Dacă ne uităm la fromulare, textul vorbește de “nulitate”, ceea ce duce la ideea de nulitate absolută.
O precizare a tipului nulității ar fi fost utilă, întrucât efectele fiecărui tip de nulitate sunt diferite, diferențele fiind semnificative(de exemplu, acțiunea în anulare este prescriptibilă-poate fi invocată în termenul general de 3 ani, iar cea privind constatarea nulității este imprescriptibilă-poate fi invocată oricând.
 
În cazul copiilor ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
 
Virarea primelor de stat și a dobânzii aferente depunerilor se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situațiilor certificate și transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
 
În cazul în care copiii ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului sunt adoptați, începând cu data adopției, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *