the ball stadion football the pitch 39562 1

Convenția Europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive

4 minute • Andreea Bisca • 21 iulie 2017


Convenția Europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal a fost adoptată la Strasbourg, în data de 19.08.1985, în cadrul Consiliului Europei.
Convenția a fost adoptată cu acordul statelor membre ale Consiliului Europei și al celorlalte state participante la Convenția Culturală Europeană, în considerarea următoarelor aspecte:

 • Consiliul Europei luptă în permanență pentru stoparea violenței spectatorilor, iar acest lucru implică o cooperare permanentă între Consiliu și statele participante la Convenție
 • problema violenței spectatorilor contravine principiilor consacrate prin „Carta europeană a sportului pentru toți”
 • sportul aduce o contribuție importantă la buna înțelegere internațională, mai ales meciurile de fotbal organizate între echipele statelor europene, datorită frecvenței lor
 • autoritățile publice și organizațiile sportive independente au responsabilități complementare în ceea ce privește asigurarea siguranței spectatorilor și lupta împotriva violenței și manifestărilor nesportive ale acestora
 • organizațiile sportive au obligația de a asigura securitatea și buna desfășurare a evenimentelor sportive pe care acestea le organizează
 • pentru realizarea acestor atribuții, autoritățile și organizațiile trebuie să-și unească forțele și competențele la toate nivelurile corespunzătoare
 • violența este un fenomen social de mare amploare care trebuie combătut

Părțile semnatare ale Convenției se obligă ca, în limitele prevederilor constituționale naționale, să ia toate măsurile necesare prevăzute de respectiva convenție pentru a preveni și stăpâni violența și ieșirile nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal, dar și cu ocazia desfășurării altor sporturi și manifestări sportive susceptibile de a genera violențe sau ieșiri necontrolate din partea spectatorilor.
Astfel, potrivit art. 3 din „Convenția Europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal”, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea violenței spectatorilor sunt:

 • mobilizarea unui număr suficient de servicii de ordine pentru a face față manifestărilor violente atât pe stadioane, cât și în imediata lor apropiere, precum și de-a lungul arterelor de circulație folosite de spectatori
 • facilitarea schimbului de informații și a cooperării între forțele de poliție din diferitele localități interesate
 • stabilirea unei legislații care să prevadă pedepse și sancțiuni pentru persoanele recunoscute drept vinovate de acte de violență sau de ieșiri impulsive
 • organizarea responsabilă și buna comportare a cluburilor de suporteri
 • numirea, în cadrul cluburilor de suporteri, a unor agenți care să asigure controlul și informarea spectatorilor cu ocazia meciurilor, precum și însoțirea grupurilor de suporteri la meciurile care se desfășoară peste hotare
 • în măsura în care este posibil, asigurarea deplasării organizate a suporterilor, cu scopul împiedicării deplasării la meciuri a persoanelor considerate turbulente
 • promovarea idealului sportiv prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, susținându-se ideea de fairplay
 • proiectarea și structura stadioanelor trebuie să garanteze securitatea spectatorilor și să nu favorizeze violența în rândurile acestora, să permită un control eficient al mulțimii și intervenția forțelor de ordine și a serviciilor de prim-ajutor
 • separarea eficientă a grupurilor de suporteri rivali
 • să fie interzis accesul, pe stadioane și la meciuri, al persoanelor cunoscute ca turbulente sau aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, în măsura în care este juridic posibil
 • asigurarea controlului având ca scop împiedicarea spectatorilor de a introduce în incinta stadioanelor obiecte care pot conduce la producerea actelor de violență

Pe plan național, Convenția Europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal a fost ratificată prin Legea nr. 53 din 2.03.1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 108 din 10.03.1998.
De asemenea, în legislația națională se aplică și Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, modificată prin Legea nr. 219/2016.
Alte țări care au ratificat aceasta Convenție sunt: Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ucraina.
Pentru mai multe detalii:

 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *