office

Convocarea Adunarii Generale intr-o societate pe actiuni

4 minute • Ana Zagor • 01 mai 2017


CONVOCARE AGA S.A.

 
Cine ➡ Consiliul de Administrație,
➡ Directoratul.
Când ➡ ori de câte ori este necesar
➡ la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică,
Condiții:
1. în actul consititutiv se prevede astfel,
2. cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.
Termenul de întrunire Minim 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a Iva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicare
Unde ➡ Monitorul Oficial al României, Partea a IVa
și
➡ în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
➡ Pe pagina de internet proprie a societății, în situația în care deține una.
Termen transmitere Monitor cu cel puțin 33 de zile înaintea datei fixate pentru convocare
Documente publicare Monitor ➡  adresa oficială de înaintare – model disponibil pe site ul Monitorului;
➡ convocarea semnată de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilată;
➡ anexa cu raportul de caractere;
➡ împuternicire / delegaţia celui care depune actul spre publicare;
➡ documentul de plată a taxei;
➡ datele de contact ale instituţiei (persoana de contact, număr de telefon)
Unde se depun documentele pt publicare Monitor ➡ direct, la sediul Centrului pentru relaţii cu publicul menţionat în caseta tehnică a oricărui Monitor Oficial;
➡ prin fax, la numerele 021.401.00.71 sau 021.401.00.72.
 
Unde şi cum se achită taxa de publicare Monitor ➡ la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul;
➡ prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax, incluzând şi costul unui ziar.
 
 
 
Textul – informații obligatorii
Felul adunării
Data, ora și locul ținerii adunării
Data de referinţă – data la care acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale trebuie să figureze înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent al acționarilor.
–          Se stabilește de consiliul de administrație, respectiv de directorat.
–          Va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.
–          Rămâne valabilă și în situația în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.
Ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
În situația în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor/a membrilor consiliului de supraveghere à se va menționa faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului consitutiv à textul integral al propunerilor.
Textul -informații facultative Ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.
A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
Mențiune cu privire la faptul că situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.
La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *