pexels pixabay 270366

Cum înregistrezi un software la ORDA?

8 minute • Miruna Bercariu • 01 ianuarie 2021


1. Ce este ORDA? Dar RNPC?

ORDA este acronimul pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, o instituție înființată prin Ordonanța nr.25/2006, în temeiul art. 180 din Legea nr. 8/1996. ORDA funcționează ca organ al statului, specializat în probleme de drepturi de autor. Oficiul se ocupă cu tot ce înseamnă drepturi de autor, de la reglementare, înregistrare, supraveghere și autorizare până la oferirea serviciilor de arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul drepturilor de autor, dar și al drepturilor conexe. Așadar, hai să vedem cum înregistrezi un software la ORDA.

Printre altele, ORDA administrează un număr de registre, inclusiv Registrul Național al Programelor pentru Calculator (RNPC).

2. De ce trebuie să îmi înregistrez programul pentru calculator?

Drepturile de autor în orice operă, inclusiv un program pe calculator (recunoscut ca operă protejată la nivel european prin Directiva 24/EC/2009 (“Software Directive”)), se nasc prin simplul act de creație a operei respective, fără alte cerințe de înregistrare (spre deosebire de brevetul de invenție, care trebuie înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a fi protejat). Chiar și OG 25/2006 menționează, în art. 4, faptul că “Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe”.

Cu toate astea, înregistrarea la RNPC este esențială pentru a putea comercializa programul respectiv sau pentru a întreprinde oricare dintre activitățile prevăzute la punctul 3 de mai jos.

3. Cine poate înregistra un software la ORDA?

Înregistrarea în RNPC este obligatorie pentru persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care desfășoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activități (art. 17 alin. (1) din OG 25/2006):

 • Producerea de programe pentru calculator destinate comercializării prin magazine;
 • Importul programelor pentru calculator;
 • Distribuirea programelor pentru calculator;
 • Închirierea programelor pentru calculator;
 • Comercializarea programelor pentru calculator prin magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator și echipamente IT;

NB: Anumite categorii de solicitanți nu au dreptul să primească un certificat de înregistrare și ORDA își rezervă dreptul de a retrage certificatul pentru orice persoană care intră într-una dintre categoriile prevăzute în art.40 alin.(1) din OG 25/2006 (ex. solicitanții care au ca asociați sau acționari persoane fizice condamnate pentru infracțiuni în domeniul drepturilor de autor).

Chiar este necesară înregistrarea unui software la ORDA?

Răspunsul este clar, da. Dacă intri într-una din categoriile de mai sus și nu te înregistrezi la RNPC, poți primi o amendă de la 2.000 la 10.000 de lei (art.43 alin. (1) din OG 25/2006).

4. Ce tip de software se poate înregistra la ORDA?

Art. 17 alin. (1) din OG 25/2006 spune ca se pot înregistra programele pentru calculator
 • Produse în România și comercializate de către comercianți specializați;
 • Importate în România și comercializate de către comercianți specializați.

Dar ce înseamnă, mai exact, “programe pentru calculator”? Sunt incluse și aplicațiile din PlayStore/AppStore? Dar programele din Cloud, SaaS, aplicații online etc.?

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe menționează faptul că protecția programelor pentru calculator include (dar nu se limitează la) “orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele” (art.73 alin.(1)). Mai mult, nu pot fi protejate prin drepturi de autor “ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale”.

De asemenea, Directiva 2009/24/CE (“Software Directive”) menționează, în art.1 alin. (1), faptul că protecția se aplică “oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator”. În preambul, alin. (7) detaliază viziunea legiuitorului atunci când a introdus respectiva Directivă, menționând faptul că noțiunea de program pentru calculator “ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware. Această noțiune include, de asemenea, lucrările de concepție pregătitoare care au drept scop dezvoltarea unui program, cu condiția ca acestea să fie de natură să permită realizarea unui program pentru calculator într-un stadiu ulterior”. Poți, deci, să protejezi și programele din Cloud, SaaS, aplicații online etc., precum și aplicațiile din App Store.

Bonus fact: o aplicație de telefon poate include mai multe elemente ce pot fi protejate separat prin drepturi de autor, precum soundtrack-ul, elementele grafice, transcript-ul etc.

Curtea Europeană de Justiție a adus clarificări adiționale acestor definiții și a decis că o interfață grafică nu poate fi protejată ca parte a unui program pentru calculator (Cauza C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) (22 December 2010)), dar poate fi protejată separat, independent de program, prin drepturi de autor, atât timp cât este originală, reprezentând o creație intelectuală proprie autorului (C‑302/10 Infopaq II). Totodată, Curtea Europeană a hotărât și că “nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și [nici] formatul de fișiere de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea exploatării anumitor funcții ale sale” nu pot fi protejate (Case C-406/10, SAS Institute Inc. v World Programming Ltd).

Prin urmare, pe scurt, dacă faci:

 • o aplicație
 • un program
 • un SaaS
 • un chatbot
 • un plugin
 • o temă
 • orice implică un cod sursă

Trebuie să te înregistrezi cu acel software la ORDA.

De ce documente ai nevoie ca să înregistrezi un software la ORDA?

Pasul 1: Pentru a se înregistra în RNPC, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice prevăzute la punctul 3 de mai sus trebuie să depună la ORDA o cerere-tip, pe care o găsești aici la F1 (Formularul 1, sub secțiunea Comercianți, Distribuitori, Închiriere sau Producători, după caz), însoțită de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului (art. 35 alin. (1) OG 25/2006).

Pasul 2: Odată înregistrat ca persoană fizică autorizată sau ca persoană juridică în RNPC, este necesar să înregistrezi și programul sau programele pe calculator pe care vrei să le comercializezi. Înregistrarea programelor de calculator necesită depunerea unei cereri-tip suplimentare, pe care o găsești aici la F8 (Formularul 8, sub secțiunea Comercianți, Distribuitori, Închiriere sau Producători, după caz).

În cazul producătorilor de programe pentru calculator în vederea comercializării pe teritoriul României, cererea-tip trebuie însoțită de următoarele (art.20 alin.(3) din OG 25/2006):

 • copia înscrisului doveditor al acordului titularului drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declarația pe proprie răspundere din partea autorului programelor pentru calculator;
 • copia modelului licenței acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator;
 • un exemplar al programului pentru calculator, în forma în care acesta este produs în vederea comercializării.

În cazul importatorilor de programe pentru calculator în vederea introducerii în circuitul comercial pe teritoriul României, cererea-tip trebuie însoțită de următoarele (art.20 alin.(4) din OG 25/2006):

 • înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitățile de distribuire, comercializare și închiriere, în traducere legalizată, în cazul înscrisurilor într-o limbă străină;

În cazul distribuitorilor și/sau comercianților de programe pentru calculator pe teritoriul României, cererea-tip trebuie însoțită de următoarele (art.20 alin.(5) din OG 25/2006):

 • copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire și/sau comercializare.

În cazul persoanelor fizice/juridice care închiriază programe pentru calculator prin intermediul sălilor de acces la Internet și al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator, pe teritoriul României, cererea-tip trebuie însoțită de următoarele (art.20 alin.(6) din OG 25/2006):

 • copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de închiriere a programelor pentru calculator;
 • declarație pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate în desfășurarea activității;
 • în plus, este obligatorie deținerea la fiecare punct de lucru a licențelor pentru programele pentru calculator destinate închirierii la respectivul punct de lucru (formularele F2 pentru înregistrarea punctelor de lucru se regăsesc aici).

Astfel, după înregistrarea programelor, ORDA eliberează solicitanților o anexă la certificatul lor de înregistrare în RNPC, în care se menționează programele pentru calculator înscrise.

Termene: Poți completa cererile atât online, cât și prin depunere și înregistrare direct la ORDA. Pentru cererile completate online, ORDA îți va elibera certificatul corespunzător în 4 zile lucrătoare de la data înregistrării. Pentru cele depuse fizic la Oficiu, în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării. De asemenea, poți solicita eliberarea în regim de urgență, pentru care vei primi certificatul în termen de 2 zile lucrătoare.

Poți ridica certificatul eliberat de la Registratura generală a ORDA timp de 15 zile de la expirarea termenului aplicabil de eliberare prevăzut mai sus. În cazul neridicării la timp, certificatul îți va fi transmis prin scrisoare recomandată.

În cazul în care apare o modificare într-unul din documentele pe baza cărora te-ai înregistrat la RNPC, trebuie să comunici acest fapt către ORDA în termen de 15 zile.

Valabilitate: Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate în RNPC este de 1 an de la data emiterii. Înscrierea în RNPC a programelor pentru calculator este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a programelor respective (art. 38 din OG 25/2006).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *