protejam drepturile de proprietate intelectuala

Cum protejăm drepturile de proprietate intelectuală?

12 minute • Cojocariu Denisa-Gabriela • 28 septembrie 2020


Cum protejăm drepturile de proprietate intelectuală? Întrebarea de pe buzele oricărui freelancer, start-up, om de creație.

Ce este Proprietatea Intelectuală și de ce trebuie protejată?

Înainte de toate, trebuie să definim conceptul proprietate intelectuală. Proprietatea  intelectuală desemnează normele juridice privind protecția creației intelectuale în domeniile industrial, științific, literar și artistic, precum și semnele distinctive ale activității de comerț.

Atunci când te întrebi cum protejăm drepturile de proprietate intelectuală, trebuie să ai în vedere că proprietatea intelectuală a unei întreprinderi (IP) cuprinde toate activele necorporale pe care societatea le deține.

În prezent, pentru majoritatea companiilor, cunoștințele, experiența și expertiza unice pe care le dețin sunt egale sau depășesc valoarea activelor pe care le dețin fizic

Este important ca, acolo unde este posibil, această proprietate intelectuală să fie protejată și deținută în cadrul întreprinderii. Aceasta oprește IP:

 • pe de o parte, de la accesul concurenței și
 • pe de altă parte, “ieșirea” dintr-o negociere pentru o proastă gestiune sau lipsă de supraveghere.

Întreprinderile își pot proteja proprietatea intelectuală fie prin drepturi de proprietate intelectuală înregistrate, fie prin adoptarea celor mai bune practici pentru a menține și proteja valoarea bunurilor lor.

Care sunt drepturile de proprietate intelectuală înregistrate?

Printre drepturile de proprietate intelectuală înregistrate se numără mărcile, brevetele, desenele sau modelele.

Aceste drepturi înregistrate necesită depunerea de cereri speciale la oficiile de proprietate intelectuală.

Se recomandă ca în fiecare caz să iei legătura cu un specialist pentru a te asigura că cererea pe care o vei depune este corect îndreptată și protejează IP-ul în cauză în cel mai bun mod posibil.

Atunci când te gândești cum să protejăm drepturile de proprietate intelectuală, este bine să ai în vedere să te concentrezi pe cele care pot fi înregistrate, pentru că oferă o protecție sporită.

Cum este protejată proprietatea intelectuală neînregistrată?

Cu toate acestea, întreprinderile dețin mult mai multe active necorporale care nu sunt protejate prin intermediul drepturilor înregistrate.

Sau aceste active sunt protejate automat prin drepturi neînregistrate analoge, care sunt, fără îndoială, mai puțin robuste decât versiunile lor înregistrate.

Alte drepturi care intră în joc includ:

 • drepturile de autor pentru operele originale de creație și alte forme de creație (un drept neînregistrat și automat);
 • drepturi de marcă neînregistrate în renunțare, care reprezintă o apărare mult mai puțin robustă decât o marcă înregistrată;
 • drepturi de proiectare neînregistrate, în mod similar, nu la fel de robust ca un desen sau model înregistrat, care este relativ ieftin pentru a obține;
 • informații confidențiale, nedivulgarea și gestionarea secretului comercial;
 • acorduri de acordare a licențelor și de franciză și
 • diverse acorduri terțe privind utilizarea proprietății intelectuale (furnizor, distribuție, site web, software).

Ceea ce urmează este o descriere rapidă a drepturilor fundamentale și a unora dintre prioritățile de care întreprinderile au nevoie în ceea ce privește protejarea IP.

Ce trebuie să faci pentru a proteja proprietatea intelectuală?

În primul rând, ca să protejăm drepturile de proprietate intelectuală, este important ca o întreprindere să fie conștientă și să identifice ce anume intră sub incidența acestui concept.

Toate întreprinderile au o proprietate intelectuală importantă, dar majoritatea nu o identifică și nu o protejează ca prioritate. În schimb, ei tind să afle cât de valoroasă este mai târziu atunci când un concurent profită de ideile lor.

Pentru a oferi câteva exemple, iată câteva preocupări cheie în materie de IP pentru trei tipuri diferite de activități:

Exemplul 1: Compania de montare instalații sanitare

O afacere cu instalații sanitare locale, cu un colectiv de 8 instalatori care operează sub un nume de companie.

Proprietatea intelectuală care ar putea avea nevoie de protecție include (dar nu se limitează la):

 • Asigurarea numelui de marcă pe care compania îl operează la nivel național (asigurându-se astfel că compania poate crește dincolo de mediul local)
 • Liste de clienți (care ar putea pleca cu persoanele care părăsesc afacerea)
 • Liste de furnizori (ca mai sus)
 • Site-ul web și garanțiile de marketing online (asigurându-se că concurenții nu se retrag din materialul care atrage oamenii online)
 • Posibilitatea solidificării mărcii și licențierii/francizării acesteia la nivel național (se asigură că are loc o prezentare consecventă a mărcii)

Exemplul 2: Compania de servicii financiare

O companie de servicii financiare mijlocii care operează în mai multe orașe mari din țară și se va extinde la nivel internațional în termen de 5 de ani.

Proprietatea intelectuală care ar putea avea nevoie de protecție în cadrul acestei activități include (dar nu se limitează la):

 • asigurarea că numele mărcii este protejat și iese în evidență într-o piață aglomerată;
 • asigurarea faptului că marca poate fi utilizată în jurisdicțiile în curs de extindere (și evitarea unui exercițiu costisitor de rebranding);
 • liste de clienți;
 • planuri de afaceri;
 • lista furnizorilor și a terților;
 • site-ul web și garanția de marketing online sau
 • informații confidențiale despre clienți etc.

Exemplul 3: Cercetarea academică

O companie de cercetare și dezvoltare născută dintr-un centru de cercetare din universitatea locală. Compania colaborează îndeaproape cu doctoranzii în activitatea de proiect live, angajându-i și după aceea, pentru a continua cercetarea.

Proprietatea intelectuală pe care societatea ar avea nevoie să fie protejată  include:

 • protejarea inovațiilor lor prin brevete, reguli de confidențialitate sau secrete comerciale – de la concurenți și alte părți;
 • stabilirea proprietății IP între universitate, angajați, studenți și companie;
 • înregistrarea unui brand cu care inovațiile companiei vor deveni sinonime;
 • protejarea unei game de active periferice IP, inclusiv planuri de cercetare și dezvoltare, liste de furnizori, istoricul cercetării etc.

Exemplul 4: O afacere cu prăjituri locale

Ne putem gândi la un atelier artizanal de ciocolată ce creează diferite sortimente de praline din ciocolată cu diferite arome.

Proprietatea intelectuală ce merită protejată cuprinde:

 • lista cu ingredientele și modul de preparare al rețetei;
 • protejarea numelui de marcă pe care compania îl folosește;
 • lista de clienți;
 • lista de furnizorii și terții, etc.

Deci, poți vedea că toate afaceri au unele priorități cheie pe care s-ar putea să nu le realizeze până când brusc apare o problemă, când cineva, din afara afacerii, pune mâna pe IP-ul lor.

În astfel de cazuri, poate exista o oportunitate pentru justiție prin drepturi neînregistrate – dar o abordare proactivă pentru a obține cea mai bună protecție este întotdeauna mai benefică din punct de vedere al timpului și al banilor pe termen lung.

Diferitele moduri de protejare a proprietății intelectuale

Ca și mai sus, proprietatea intelectuală, ca termen, acoperă toate tipurile de active necorporale pe care le poate deține o întreprindere. Acestea pot fi protejate de o serie de drepturi înregistrate sau de diverse bune practici și acorduri contractuale în cadrul unei întreprinderi.

Mai jos, vom oferi câteva detalii suplimentare referitoare la cele 4 drepturi cheie de proprietate intelectuală.

Drepturile de autor – Protejarea operelor literare

Dreptul de autor este un drept neînregistrat care protejează în primul rând operele literare originale (precum și alte tipuri de opere derivate).

Neînregistrat înseamnă că el există și nu trebuie să faci ceva special pentru ca dreptul de autor să fie, ci doar să creezi.

Drepturile de autor apar în momentul în care se realizează o nouă creație și protejează caracteristicile originale ale operei.

Printre lucrările supuse dreptului de autor se numără:

 • opere literare, dramatice, muzicale și artistice originale, inclusiv ilustrarea și fotografia;
 • lucrări scrise originale nonliterare, cum ar fi componente software, conținut web și baze de date;
 • compoziții muzicale cu sau fără text;
 • operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale ;
 • emisiunile de televiziune;
 • structura edițiilor publicate de lucrări scrise, dramatice și muzicale.

Trebuie precizat cele două componente care alcătuiesc conținutul dreptului de autor – drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor –  pentru a identifica în mod corect durata de protecție.

Drepturile morale de autor, și anume, dreptul de divulgare, dreptul la paternitatea operei, dreptul la nume și dreptul de retractare a operei  au un caracter perpetuu și ele sunt atașate de persoana autorului.

În ceea ce privește drepturile patrimoniale de autor – dreptul de a utiliza opera și dreptul de suită -, acestea durează pe tot timpul vieții autorului, iar după moartea sa încă 70 de ani.

În cazul emisiunilor, durata drepturilor prevăzute de art 129 din legea nr 8/1996, este de 50 de ani și începe de la 1 ianuarie a anului următor cei în care a avut loc prima emitere sau transmitere a programului organismului de radiodifuziune și de televiziune.

Brevete – Protejarea invențiilor

Un brevet este un act oficial prin care se atestă instituirea protecției juridice asupra unei invenții. Acest titlu de protecție al invenției este eliberat de stat și îi conferă titularului său un număr de drepturi.

Brevetul de invenție are un caracter temporar, astfel se garantează atât protecția juridică a invenției, cât și trecerea sa în domeniul public.

Durata unui brevet de invenție este de 20 de ani, cu începere de la data de depozit și nu poate fi prelungită. Pentru a breveta o invenție, aceasta nu trebuie să fi fost făcută cunoscută publicului.

Mărci  – Protejarea mărcilor

O marcă este un tip de drept de proprietate intelectuală înregistrată  care protejează un semn susceptibil de reprezentare grafică și ajută la diferențierea produselor și serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Pentru a înregistra marca la OSIM, poți utiliza semne, de la cele mai comune: cuvinte, sloganurile sau desenele până la cele neobișnuite, precum forma produsului, semne sonore sau combinații de semne.

Este important să protejezi mărcile asociate afacerii tale, deoarece prin acest mod îți vei putea face cunoscute serviciile publicului. Produse sau servicii similare cu ale tale pot fi înregistrate, însă denumirile vor fi diferite.

Dacă nu îți vei proteja marca în mod corect, pot exista situații când un alt competitor se folosește de anumite produse sau produce bunuri similare cu ale tale, dar la o calitate îndoielnică, dar consumatorului nu te va putea deosebi chiar dacă bunurile tale sunt net superioare. Acest lucru va duce la o pierdere financiară pentru afacerea ta, iar o parte din publicul tău își poate pierde încrederea în produsele sau serviciile tale.

Pe măsură ce o afacere se dezvoltă, devin mai cunoscute și produsele și serviciile pe care le oferă. Semnele pe care întreprinderea ta le folosește pentru a identifica aceste produse devin foarte valoroase deoarece:

 • acestea sunt modul în care publicul recunoaște produsele/serviciile pe care le creezi;
 • poți licenția sau cesiona mărci pentru alte persoane, permițându-le să le folosească în cadrul anumitor reguli stabilite de tine, astfel îți crești  afacerea și profiturile și;
 • terților le este interzis să folosească marca fără acordul tău.

Desene sau modele – Protejarea creațiilor industriale

Atât desenul, cât și modelul se referă la aspectul exterior al produsului sau al unei părți a acestuia, redat fie prin două (desenul) sau trei (modelul) dimensiuni și rezultă din combinația dintre principalele caracteristici, precum lunii, formă sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia. Obiectul protecției este format din desenul sau modelul industrial, care se aplică sau se încorporează într-un produs.

În sensul juridic, un desen sau un model protejează un aspect estetic nou, cu alte cuvinte, însuși produsul.

Pentru a putea fi înregistrat un desen sau model, trebuie îndeplinite 2 condiții: noutatea (ce decurge din maniera originală a combinației unor elemente deja cunoscute)  și caracterul individual (trebuie să lase o impresie globală, care este foarte diferită de orice alt desen sau model existent pe piață).

În urma înregistrării desenului sau modelului, titularului acestuia îi sunt conferite două drepturi esențiale:

Concluzie:

Ți-ai pus întrebarea: “Cum pot proteja proprietatea intelectuală?” Cel mai pertinent răspuns este următorul: trebuie să vorbești cu un specialist.

Poate te gândești că poți rezolva de unul singur toate problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală  legate de afacerea ta. Însă dacă vrei să îți protejezi proprietatea intelectuală în mod corect, va trebui să apelezi la un specialist.

Un specialist în drepturile de proprietate intelectuală poate identifica problemele înainte ca acestea să îți afecteze afacerea și va pune în aplicare soluțiile relevante înainte de apariția problemelor.  Ca atare, aceștia nu vor face greșeli ce te pot costa mult mai mulți bani și timp, resurse atât de importante pentru orice afacere.

Un aspect important pe care să îl ai în vedere când te gândești la cum să protejăm drepturile de proprietate intelectuală este timingul. Să nu te arunci din prima zi de înființare la înregistrarea unei mărci, că poate nu ai suficient capital pentru asta și oricum nu o să-ți încalce cineva drepturile în 6 luni.


La avocatoo.ro suntem specializați pe industrii creative, protejarea drepturilor de autor și a afacerii tale. Scrie-ne azi și hai să vedem cum te putem ajuta.

Poză de Bruno Scramgnon pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *