pexels sora shimazaki 5673488

Cum se acceptă în mod valabil un contract?

6 minute • Alina Sturza • 05 decembrie 2022


Tocmai ți-ai dat acceptul cu privire la încheierea unui contract, dar nu ești sigur dacă modalitatea prin care ți-ai manifestat decizia este aptă să dea naștere unui contract de muncă valabil încheiat? Acest articol vrea să te ajute, mai ales că în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat puțin. Să știi cum trebuie să faci, ce pași sunt necesari.

📄 Ce este contractul individual de muncă?

Când vorbim despre un contract individual de muncă trebuie să avem în vedere reglementarea acestei instituții din Codului Muncii.

Art. 10 din Codul Muncii descrie contractul individual de muncă ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Conform art, 16 contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Forma scrisă a înscrisurilor se consideră îndeplinită şi dacă înscrisul este întocmit în formă electronică şi este semnat cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, în condiţiile legii.

Cum se acceptă în mod valabil un contract?

Încheierea unui contract vine ca urmare a acceptării ofertei de a contracta din partea viitorului angajat. Acceptarea poate fi doar verbală, dar contractul trebuie încheiat în formă scrisă, fie pe un suport de hârtie, fie pe un suport electronic sau informatic.

Dacă ai acceptat verbal un contract sau printr-un mesaj, nu înseamnă că respectivul contract e încheiat valabil. Înțelegerea verbală sau chiar scrisă prin intermediul unor mesaje trebuie, pentru a produce efectele prevăzute de lege, să ia forma unui înscris cu conținutul clar stabilit, semnat de ambele părți.

Legea pretinde această exigență din rațiuni de protecție atât pentru angajator, dar mai ales pentru angajat, deoarece într-un raport de muncă părțile nu sunt pe poziții de egalitate, poziția angajatorului este superioară față de cea a salariatului.

Consimțământul părților la încheierea contractului se materializează prin semnătura fiecăreia regăsită în înscrisul contractului încheiat.

Varianta clasică prin care un contract acceptat se încheie este aceea în care viitorul angajat se prezintă la sediul angajatorului și semnează olograf contractul individual de muncă.

💻 Se poate accepta valabil un contract pe email?

Înainte de pandemia de COVID-19 contractele se încheiau de obicei la sediul angajatorului unde viitorul angajat se prezenta și semna olograf (=scrisă de mână) contractul individual de muncă, chiar dacă acceptarea era făcută anterior, sau chiar în acel moment. În această ipoteză contractul era încheiat pe un suport de hârtie.

Odată cu restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, mulți angajatori au fost nevoiți să treacă de la regimul de muncă în format fizic, la telemuncă. Această trecere nu putea să pună pe pauză încheierea de noi contracte. Astfel, pentru a eficientiza relațiile de muncă a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

telemuncă=forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

Legea prevede o posibilitate, nu o obligație, prin urmare, angajatorul nu te poate obliga să utilizezi semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă.

Dacă ai convenit împreună cu angajatorul să încheiați contractul prin email atunci ai nevoie de o semnătură electronică avansată sau calificată. Este recomandată utilizarea semnăturii electronice calificate deoarece prezintă un nivel mai ridicat de încredere decât cea avansată. Legea asimilează semnătura electronică calificată, din punctul de vedere al efectelor, cu semnătura olografă.

Ce presupune semnătura electronică, avansată sau calificată?

Răspunsul la această întrebare se găsește în **Regulamentul 910/23-iul-2014** privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, dar și în legea Legea 455/2001 privind semnătura electronică.

semnătură electronică-date în format electronic, ataşate la sau asociate logic cu alte date în format electronic şi care sunt utilizate de semnatar pentru a semna; (folosești semnătura electronică atunci când îți treci datele de contract într-un email)

semnătură electronică avansată-o semnătură electronică ce îndeplineşte anumite cerințe:

a) face trimitere exclusiv la semnatar;

b) permite identificarea semnatarului;

c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; şi

d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

semnătură electronică calificată-o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

👀 Iată un model de semnătură electronică calificată:

Untitled
sursa: certSIGN

Obligația de informare a salariatului cu privire la semnătura electronică

Printre modificările pe care OUG nr. 36/2021 le-a adus Codului Muncii se regăsește si obligația angajatorului de a te anunța cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate.

Concluzie

Contractul individual de muncă poate fi acceptat verbal, prin mesaje pe diferite mijloace moderne de comunicare, prin email, dar este esențial ca acesta să se încheie in scris. În final, conținutul contractului trebuie să fie pus pe un suport de hârtie sau chiar pe un suport electronic, însă pentru a fi și valabil e necesar ca acesta să fie semnat.

Până la urmă, pandemia de COVID-19 a adus o schimbare de care era nevoie în relațiile de muncă, și nu numai, și anume, posibilitatea încheierii contractelor individuale de muncă sau a altor documente prin intermediul unor mijloace de comunicare la distanță. Cel mai folosit mijloc este poșta electronică-email. Legiuitorul a reușit astfel să se adapteze la schimbările generate de situația pandemică.


Fotografie de la Sora Shimazaki pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *