roland denes EWf48MRVUNE unsplash 1 scaled 1

Cum vinzi un autoturism în 2021 – ghidul tău complet de la documente, la taxe și drumuri de făcut

11 minute • Anca-Teodora Hrițcu • 22 mai 2021


Cum vinzi un autoturism în 2021? Fie că vrei să-ți vinzi mașina personală, fie că urmărești site-urile de profil pentru a-ți achiziționa o mașină, ar trebui să știi, înainte de orice, care este procedura de vânzare a unui autoturism. Așadar, în acest articol vei afla care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a vinde un autoturism în 2021, procedură care ar trebui să te intereseze indiferent că ești vânzător sau cumpărător.

Care este legea aplicabilă procedurii de vânzare a unui autoturism?

Ca regulă generală, vânzarea unui autoturism este guvernată de dispozițiile Codului civil referitor la contractul de vânzare, care se completează și cu alte dispoziții din Codul de procedura fiscală.

Conform art. 1650 alin. (1) din Codul civil: “Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.”, iar conform art. 1660 din Codul civil: “(1) Prețul constă într-o sumă de bani. (2) Acesta trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin determinabil.”

Așadar, dacă în schimbul mașinii pe care vrei să o vinzi, vei primi o altă mașina, atunci nu va mai fi vorba despre un contract de vânzare, ci despre un contract de schimb.

În ceea ce privește prețul, acesta trebuie să fie serios, adică să fie real, raportat la valoarea de piață a autoturismului pe care îl vinzi. Așa că înainte de orice, va trebui să studiezi atent piața pe site-urile de anunțuri auto și să vezi cam cât costă o mașină de vârstă similară și cu dotări asemănătoare.

Dispozițiile Codului civil în materie de vânzări auto se completează cu dispozițiile Codului de procedură fiscală, modificate recent prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Așadar, potrivit art. I pct. 44 din Legea nr. 295/2020: “La articolul 159, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: “(51) Prin excepție de la dispozițiile alin. (5), proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispozițiilor legale în vigoare.”

În acest sens, pe site-ul DRPCIV singurul formular de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului este modelul 2016 ITL 054 prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1069/2016, model pe care îl regăsești mai jos.

Trebuie să închei un contract de vânzare?

Dacă nu te-ai convins care este răspunsul la această întrebare nici după ce ai văzut modelul de contract de înstrăinare-dobândire de mai sus, te anunț că, DA, ca să vinzi un autoturism în 2021, cel mai bine ar fi să închei un astfel de contract cu viitorul proprietar al autoturismului, deși nu există o obligație legală în acest sens. În plus, acesta trebuie încheiat în 5 exemplare: originalul și 4 copii. Contractul se semnează atât de către cumpărător, cât și de către vânzător în locurile indicate pe contract, iar apoi se merge la Direcția de Impozite și Taxe Locale de care aparține vânzătorul mașinii, pentru ca autovehiculul să fie radiat din evidența primăriei și implicit să fie scos din evidențele vânzătorului pentru a nu mai plăti impozit.

Trebuie să știi și că, pentru a putea vinde mașina, ca vânzător trebuie să ai toate taxele și impozitele achitate, inclusiv impozitul auto plătit în avans pe tot anul respectiv.

Uite și de ce vei avea nevoie de 5 exemplare de pe contractul de vânzare:

 • exemplarul original va rămâne la cumpărătorul mașinii;
 • un exemplar certificat va rămâne în arhiva organului fiscal local;
 • un exemplar certificat va rămâne la vânzător;
 • un exemplar certificat se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal cumpărătorul mașinii;
 • un exemplar certificat, pe care se înscrie de către organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului numărul de înregistrare din Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, se va depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

După ce autovehiculul a fost radiat din evidențele vânzătorului, acesta trebuie înregistrat de către cumpărător la Direcția de Impozite și Taxe Locale de care aparține, completând următoarea declarație fiscală:

Ce alte documente sunt necesare pentru înmatricularea autoturismului?

Toate documentele necesare pentru înmatricularea autoturismului după ce acesta a fost achiziționat de noul proprietar sunt menționate pe site-ul DRPCIV:

 1. cererea solicitantului, care se completează de către cumpărător:
 1. certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului, sediului sau reședinței în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Totuși, potrivit Legii nr. 295/2020: “Proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispozițiilor legale în vigoare”. Așadar, în cazul în care vei folosi modelul de contract de înstrăinare-dobândire aprobat prin ordin ale ministrului, pentru a-ți vinde autoturismul, vei fi scutit de prezentarea certificatului de atestare fiscală.

SAU

2.1) contractul de înstrăinare-dobândire a autovehiculului, care trebuie să aibă obligatoriu ștampilele Direcției Impozite și Taxe Locale (Administrația Locală – Primărie) de care aparțin atât vânzătorul, cât și cumpărătorul.

 1. certificatul de înmatriculare (talonul auto), în original. Pe spatele certificatului de înmatriculare vânzătorul va trebuie să treacă mențiunea “înstrăinat către …. (numele cumpărătorului)”, data și semnătura. Ar fi indicat să păstrezi și copii de pe talonul auto, CIV (cartea de identitate a vehiculului) și CI cumpărător.
 2. plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare (poți verifica aici dacă numărul de înmatriculare pe care îl vrei este disponibil sau nu) – în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 3. copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA), încheiat pe numele noului proprietar al vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia. Îți recomandăm să nu oferi RCA-ul tău noului cumpărător. Puteți merge împreună la un birou de asigurări să vă asigurați că noul cumpărător își va cumpăra un RCA pe numele lui în vederea înmatriculării. Dacă acest lucru nu este posibil, poți să îi oferi o copie a RCA-ului tău pe care vei scrie “Auto înstrăinat la data de…”. De asemenea, îți vei putea recupera banii pe RCA-ul mașinii vândute pentru perioada rămasă între ziua vânzării și ultima zi de valabilitate a asigurării RCA mergând la asigurător sau la broker cu RCA-ul în original, chitanța, contractul de vânzare, precum și cu o cerere de restituire a primei de asigurare pe care o vei completa acolo.
 4. dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 de lei;
 5. actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie, precum și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie;

 1. în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 2. procură specială autentificată de notar, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Totuși, înainte de a merge la DRPCIV cu toate actele necesare, trebuie să știi că e nevoie să faci o programare aici. În plus, îți recomandăm să respecți termenul de 30 de zile din momentul cumpărării, dată până la care poți merge cu dosarul cu actele necesare la poliție pentru a-ți înmatricula autovehiculul, altfel riști o amendă de 2.900 lei, precum și reținerea plăcuțelor și a talonului.

Care sunt taxele pe care va trebui să le achiți?

În 2021, ca să vinzi un autoturism, taxele pe care procedura de vânzare, respectiv înmatriculare a unui autoturism le presupune sunt următoarele:

 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (talonul auto în original – 49 de lei). Nu se mai poate plăti pe loc la depunerea actelor, în schimb, se poate plăti prin internet banking (pentru confirmarea tranzacției fiind necesară o perioadă mai mare de 24 de ore), prin virament bancar, pe ghiseul.ro, prin aparate SelfPay (comision 6 lei) sau prin mandat poștal către contul unic deschis de către fiecare Instituție a Prefectului;
 • în cazul în care vrei să schimbi plăcuțele cu numărul de înmatriculare vechi, va trebui să achiți 40 de lei sau, dacă vrei numere de înmatriculare preferențiale, prețul este de 85 de lei. În acest caz, va trebui să predai numerele vechi polițistului odată cu restul actelor din dosar.
 • asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA), pentru care prețul variază în funcție de fiecare birou de asigurări/broker în parte.

Pe scurt, etapele pe care trebuie să le parcurgi în cazul vânzării unui autoturism sunt următoarele:

 1. închei contractul de înstrăinare-dobândire cu potențialul cumpărător;
 2. mergi la Direcția de Impozite și Taxe Locale de care aparții, pentru ca autovehiculul să fie radiat din evidența primăriei și implicit să fie scos din evidențele vânzătorului pentru a nu mai plăti impozit.
 3. după ce autovehiculul a fost radiat din evidențele vânzătorului, cumpărătorul îl înregistrează la Direcția de Impozite și Taxe Locale de care aparține, completând declarația fiscală;
 4. vânzătorul predă cumpărătorului toate documentele aferente autovehiculului, respectiv cartea de identitate, certificatul de înmatriculare, cu ITP valabil în care se va specifica înstrăinarea către noul cumpărător, cartea tehnica a mașinii și carnetul de service (în carnetul de service trebuie sa fie trecute toate reviziile mașinii) etc;
 5. în cazul în care vrei să schimbi plăcuțele de înmatriculare, verifici dacă numerele de înmatriculare pe care le vrei sunt disponibile sau nu;
 6. plătești taxele necesare în vederea înmatriculării;
 7. faci programare pe site-ul DRPCIV; nu uita că ai la dispoziție 30 de zile pentru a înmatricula autoturismul;
 8. după ce ai toate actele necesare, mergi cu dosarul la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru a înmatricula efectiv autoturismul;
 9. te bucuri de noua achiziție, respectând prevederile legale.

Gata! Ai ajuns la final și ai aflat cum să vinzi un autoturism în 2021. Dacă vrei să scapi de birocrație, te putem ajuta noi. Trebuie doar să ne scrii.

Poză de pe Pexels.

5 răspunsuri

 1. Buna ziua,

  pentru vanzator mai sunt necesare alte acte pentru primarie, in original sau copie, alaturi de contractul de instrainare? Talon sau cartea masinii?

  Multumesc

 2. Buna ziua
  Dacă am cumpărat o mașina și am toate actele, contract, talon, carte însă vânzătorul refuza (probabil are datorii) sa îmi trimita exemplarele din contract cu fiscalul, ce cai legale exista pentru a putea înmatricula mașina?
  Mulțumesc

 3. Bună ziua. A-și avea nevoie de un răspuns dacă se poate. Am vindut mașina mea cu toate actele la zi dar cine a cumpărat na transcris pe numele lui. Acuma vine toate amenzile pe numele meu. La primărie nu mai figurează pe numele meu este scos. Ce pot face?

  1. La înstrăinarea unui vehicul, instituția noastră nu poate înscrie din oficiu datele noului proprietar în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Din acest motiv, persoana care înstrăinează trebuie să se adreseze organului fiscal competent (Direcția de Impozie și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local), în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale, precum și pentru notificarea instituției noastre cu privire la înstrăinarea vehiculului în scopul înscrierii de mențiuni în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate. Aceste mențiuni sunt vizibile pentru autoritățile statului care au competențe privind aplicarea de sancțiuni contravenționale. După maxim 90 de zile de la transmiterea notificării de către organul fiscal, înmatricularea vehiculului se suspendă.

   Măsura suspendării înmatriculării nu este echivalentă cu radierea din circulație a vehiculului, însă punerea în circulație a unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, constituie contravenție și se sancționează potrivit legii. D.R.P.C.I.V. nu poate înscrie mențiunile de înstrăinare la solicitarea fostului proprietar al vehiculului. De asemenea, instituția noastră nu poate radia din circulație un vehicul ca urmare a faptului că acesta a fost înstrăinat. Totodată, atunci când vehiculul a fost înstrăinat fără a se întocmi un contract, transferul dreptului de proprietate va putea fi constatat numai de instanța de judecată.

   Baza legală: art. 11 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 1 pct. 10 și 11 ale Legii nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; art. 8, 24 și 25 din O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *