ITP

Reguli noi privind ITP-ul autoturismelor

3 minute • Cristina Dutescu • 05 ianuarie 2018


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 21 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr. 260 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
Chiar dacă majoritatea prevederilor modificatoare se aplică începând cu data de 20 mai 2018, legiuitorul a prevăzut și derogări, stabilind ca anumite prevederi să fie aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018
Din această categorie fac parte dispozițiile art. 2 alin. (3) lit. b) şi art. 2 alin. (31), astfel cum au fost modificate prin lege.
Prevederile  se referă la periodicitatea de efectuare a inspecţiei tehnice periodice (ITP) la autoturisme (autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune):
Astfel, conform noilor dispoziții în materie, ITP-ul se va efectua astfel:  
???? pentru autoturismele noi, intervalul de efectuare a ITP creşte de la 2 ani la 3 ani;
???? pentru autoturismele cu vechimea de cel puţin 12 ani, intervalul de efectuare a ITP se reduce de la 2 ani la 1 an (cu excepţia vehiculelor de interes istoric);

???? pentru autoturismele în circulaţie, data următoarei inspecţii tehnice periodice menţionate pe anexa la certificatul de înmatriculare al vehiculului rămâne valabilă.
N.B.: intervalul de efectuare a ITP la 3 ani se aplică autoturismelor care la data primei inmatriculări în România au fost noi. 
Element de noutate al legii modificatoare îl reprezintă clasificarea deficiențelor în funcție de gradul de gravitate asociat acestora. 
Au fost instituite 3 categorii: 
⚠ deficiențe minore – care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;
⚠ deficiențe majore – deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;
⚠ deficienţe periculoase – deficienţele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.
Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele enumerate, va fi clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave.
Dacă în urma inspecţiei tehnice periodice se constată doar deficienţe minore, se consideră că inspecţia a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecţiei.
Însă, în cazul în care, la inspecţia tehnică periodică se constată deficienţe majore și/sau deficiențe periculoase se consideră că inspecţia nu a fost trecută, fiind necesară o nouă inspecţie a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecţia iniţială.
Persoana care prezintă vehiculul la inspecţia tehnică periodică este informată cu privire la orice deficienţe care au fost identificate la vehicul şi care necesită remediere.
DE REȚINUT
În intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, deţinătorul certificatului de înmatriculare/înregistrare este răspunzător de menţinerea vehiculului într-o stare tehnică corespunzătoare, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau

omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare. 
Textul integral al Legii nr. 260/2017 și al O.G. 81/2000 îl poți găsi pe jurio.ro 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *