legalimage1

Decizia 1 Plen din 1994

3 minute • Mihai Alexandru-Laurentiu • 19 august 2018


Aspecte preliminarii

De reţinut faptul că procedura s-a desfăşurat în conformitate cu norme ce nu mai sunt în vigoare în prezent, respectiv Constituţia din 1991. În analiza acestei decizii, schema tradiţională nu poate fi aplicată, singurele informaţii relevante fiind problemele asupra cărora Curtea se pronunţă, respectiv, motivarea.
 

Premisa deciziei

Decizia are ca premisă articolul 21 din Constituţia din 1991:
“Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept” 
Curtea Constituţională, prin raportare la articolul 21 din Constituţia din 1991, este chemată să se pronunţe asupra a trei aspecte.
 

Primul obiect al deciziei

1. Instituirea unei proceduri administrativ-jurisdicţionale constituie o încălcare a
liberului acces la justiţie sau poate avea ca efect limitarea acestui acces?

Motivare

Legiuitorul are dreptul de a institui proceduri administrativ-jurisdicţionale în vederea decongenstionării instanţelor judecătoreşti, soluţionării mai rapide a anumitor litigii şi evitării cheluielilor de judecată.

Totuşi, Constituţia prevede că justiţia se înfaptuieşte de instanţele judecătoreşti. Astfel, organele administrative de jurisdicţie nu pot înlătura intervenţia instanţelor judecătoreşti şi nu se pot substitui acestora.
Cetăţeanul, în consecinţă, are dreptul de a apela oricând la justiţie, hotărârea organului de administrativ de jurisdicţie putând fi atacată în justiţie.
 

Al doilea obiect al deciziei

2. Liberul acces la justiţie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale,
pentru situaţii deosebite, sau, dimpotrivă, implică existenţa numai a unei unice proceduri, indiferent de asemenea situaţii, inclusiv în ce priveşte exercitarea căilor de atac?

Motivare

Sintagma potrivit căreia “nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie” are ca semnificaţie faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau un grup social.
Legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură.
Nu trebuie să existe o uniformitate procedurală pentru toţi cei care se adresează justiţiei, putând exista diferenţe în funcţie de situaţie.


Al treilea obiect al deciziei

3. În ce condiţii existenţa unor particularităţi procedurale, îndeosebi în ce priveşte
exercitarea căilor de atac, este conformă principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţilor publice, prevăzut de art.16 alin.(1) din Constituţie?

Motivare

Principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care nu sunt diferite.
Principiul egalităţii în faţa legii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite.
Accesul liber la justiţie nu presupune să fie asigurat accesul la toate structurile judecătoreşti – judecătorii, tribunale etc. şi la toate căile de atac prevăzute de lege.
Legiuitorul poate stabili competenţe diferite şi proceduri speciale de urmat, după caz, însă în condiţii de egalitate faţă de cei care se află în aceeaşi situaţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *