01DSC 95101

Decizia Plenului CCR din 22 februarie 2018

2 minute • Mihai Alexandru-Laurentiu • 23 februarie 2018


În ziua de 22 februarie 2018, Plenul CCR a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2151 alin.(8) din Codul de procedură penală.

Procedură: excepţie de neconstituţionalitate [art. 146, lit. d)] ridicată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală.
Obiectul sesizării: art.2151 alin.(8) din Codul de procedură penală.
“În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăși 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.”
Decizie: sintagma „în primă instanță” este neconstituțională.
Motivare: Printr-o decizie anterioară (1), Curtea a statuat că lipsa termenelor și a duratei maxime pentru care măsura preventivă a controlului judiciar și cea a controlului judiciar pe cauțiune pot fi dispuse determină încălcarea prevederilor Legii fundamentale.
În consecinţă, Guvernul a emis o ordonanţă (2) prin care a reglementat termenul și durata maximă pentru care măsura preventivă a controlului judiciar poate fi dispusă doar pentru etapele procesuale ale urmăririi penale și a judecății în primă instanță, fără însă a reglementa o durată maximă a acestei măsuri pentru etapa procesuală a apelului.
În acest context, Curtea a constatat că legiuitorul nu și-a îndeplinit obligația constituțională de a reglementa durata maximă a măsurii controlului judiciar pentru toate etapele procesuale în care aceasta se poate dispune.

(1) Decizia Curţii Constituţionale nr.712 din 4 decembrie 2014
(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *