images

Acţiunea de vaccinare antirabică – condiționată de identificarea câinilor fără stăpân?

3 minute • Alexandra Enachescu • 23 ianuarie 2018


În ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curții Constituționale, s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.133 alin.(5) și art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind adoptarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, care au următorul conținut:

– Art. 133 alin. (5): „Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător. ”
– Art. 134:  „Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea acestora.”

1. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma numai după identificarea acestora, cuprinsă în art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”, este neconstituțională.
Curtea a reținut că prevenirea și controlul bolilor transmisibile atât de la om la om, cât și de la animale la om sunt necesare, dând efectivitate și constituind o garanție a respectării art.34 din Constituție. În acest sens, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării, fiind parte a politicilor publice în domeniul sănătății dezvoltate în temeiul prevederilor constituționale anterior citate și a celor infraconstituționale (legale).
Curtea a reținut că legiuitorul, prin sintagma numai după identificarea acestora, cuprinsă în art.134 din OUG nr.155/2001, a condiționat acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân de identificarea în prealabil a câinilor de către proprietar. În condițiile în care rabia este o boală transmisibilă de la animal la om care are ca rezultat moartea ca urmare a infectării, condiționarea vaccinării de identificarea câinelui este de natură a aduce atingere art.34 privind dreptul la ocrotirea sănătății din Constituție, sub aspectul măsurilor de prevenție pe care statul trebuie să le adopte.
2. Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.133 alin.(5) din OUG nr.155/2001.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curții de Apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal.

OUG 155/2001 poate fi consultată aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32682 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *