pexels pixabay 260973 scaled 1

Diferența între asociatul unic și SRL: de ce nu se confundă unele cu altele

8 minute • Diana Albu • 23 ianuarie 2022


SRL-ul (sau societatea cu răspundere limitată) este o formă de persoană juridică, de organizare a unei societăți în România, ce are răspundere limitată în fața legii și a proprietarilor acestora, fiind cea mai frecvent întâlnită formă în acest scop, întrucât poate fi înființată într-un timp relativ scurt și fără a fi prevăzut un capital social minim. Atunci când vorbim de un SRL, ne întâlnim atât cu noțiunea de asociat (unic sau nu), cât și de administrator, iar în cele ce urmează vom defini și detalia acești termeni întâlniți în cadrul unui SRL, dar și care sunt principalele diferențe.

Întâi și întâi, ce este un SRL?

După cum am spus mai sus, SRL-ul este cea mai întâlnită formă de organizare a unei firme în România, întrucât este și cea mai simplă. Prin sintagma „societate cu răspundere limitată”, se înțelege o formă de societate caracterizată prin răspunderea asociaților săi în limita capitalului social investit de ei. Astfel că SRL-ul va fi o entitate distinctă de asociații săi, iar creditorii acestuia nu vor putea urmări și bunurile asociaților – aceștia nu vor răspunde în cazul unor datorii ale firmei cu bunurile proprii, ci doar cu capitalul adus de aceștia în SRL. Deși inițial era prevăzută în Legea Societăților o cerință cu privire la capitalul social minim de 200 de lei, această prevedere a fost abrogată, fiind stipulat în prezent doar faptul că acesta se divide în părți sociale egale.

Un SRL poate avea unul sau mai mulți asociați (sau fondatori), persoane fizice sau juridice. În cazul SRL-ului cu asociat unic, e necesar pentru înființare doar actul de voință al asociatului unic, adică statutul, denumit și act constitutiv. Dacă vorbim de un SRL cu doi sau mai mulți asociați, va fi nevoie de un contract de societate (întrucat este nevoie acordul de voință al tuturor asociațiilor firmei), ce va avea rolul de act constitutiv al SRL-ului, după cum este prevăzut și în articolul 5 al Legii nr. 31/1990 privind societățile. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este doar o variațiune a tipului clasic de SRL (și nu o categorie distinctă), și funcționează după regulile general aplicabile oricărei societăți comerciale, dar există totuși anumite norme speciale cu privire strict la SRL-ul cu asociat unic (în principiu, articolele 13 și 15 ale Legii nr. 31/1990).

Care sunt diferențele considerabile dintre SRL-ul clasic și SRL-ul cu asociat unic?

Ei bine, după cum anticipează și numele, singura deosebire este reprezentată de numărul asociaților sau fondatorilor SRL-ului, motiv pentru care, în cazul unui singur fondator nu va mai fi necesar acel contract de societate dintre asociații SRL-ului, fiind suficient simplul acord de voință al unicului asociat.

În plus, în cazul SRL-ului cu asociat unic, toate părțile sociale și drepturile și obligațiile Adunării Generale a Asociaților (AGA) vor reveni acestuia, iar în cazul în care este și administrator, va avea și obligațiile prevăzute de lege acestei calități.

De asemenea, contractele încheiate între SRL-ul cu asociat unic și unicul asociat al SRL-ului în cauză, fie că este persoană fizică sau juridică, trebuie să fi încheiate în formă scrisă, sub rezerva sancțiunii cu nulitate absolută. Înaintea modificării aduse de Legea nr. 102/2020, o persoană fizică sau juridică nu putea fi asociat unic decât într-un singur SRL, iar un SRL nu putea avea ca unic asociat (un SRL cu cel puțin doi asociați însă putea) un alt SRL cu asociat unic, însă aceste prevederi au fost abrogate, cu scopul de a încuraja creșterea inițiativelor antreprenoriale.

Structura ierarhică a unui SRL

Pentru a putea funcționa, un SRL are nevoie de AGA, un administrator și, în anumite cazuri, de un cenzor sau auditor financiar.

AGA, Adunarea Generală a Asociaților, este organul decizional al SRL-ului, ce ia hotărâri în privința tuturor problemelor ce apar în desfășurarea activității. În cazul SRL-ului cu asociat unic, acestuia din urmă îi vor reveni toate drepturile și obligațiile adunării. Nu mai vorbim aici de AGA, care adoptă hotărâri, ci de decizii ale asociatului unic.

Administratorul este acea persoană fizică sau juridică, asociat sau nu, ce conduce și reprezintă firma, în limitele atribuțiilor sale prevăzute în actul constitutiv. Dacă asociații se ocupă de soluționarea problemelor, administratorul este persoana care se asigură de punerea în execuție a deciziilor și de viața de zi cu zi a firmei.

În cazurile societăților cu peste 15 asociați, este obligatorie numirea unui cenzor/auditor financiar, acesta ocupându-se de verificarea desfășurării corecte a operațiunilor financiare, fiind răspunzător de controlul gestiunii firmei.

În cazul unui SRL cu asociat unic, asociatul unic este cel care îndeplinește rolul de ”AGA”, iar hotărârile sale se consemnează prin decizie. Asta nu înseamnă că trebuie să fie și administratorul firmei, poate fi o persoană cu totul diferită.

Asociatul unui SRL – atribuții, drepturi, obligații

Asociații unui SRL sunt cei care au rolul decizional în cadrul firmei. Aceștia contribuie la formarea capitalului social la înființarea firmei, aceasta fiind una din primele obligații ale lor, având ulterior în mod simetric și obligația de a contribui la pierderile firmei.

Printre responsabilitățile asociaților unui SRL se numără și numirea sau revocarea administratorului și cenzorului, modificarea actului constitutiv, aprobarea situației financiare anuale și repartizarea dividendelor. Asociații firmei au dreptul de a verifica în permanență activitatea administratorului, de a avea și calitatea de angajat sau administrator și de a participa la împărțirea profitului.

Este important de știut că poți deveni asociat și în cadrul unui SRL deja înființat, prin cesiune părților sociale de la un asociat existent, prin majorarea capitalului existent al firmei sau prin succesiune, în cazul decesului unui asociat. La fel de important este și faptul că se poate pierde calitatea de asociat, aceasta nefiind garantată (de exemplu, în cazul executării silite, cesiunii, decesului unui asociat, încetarea personalității juridice a firmei, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea sau excluderea unui asociat).

Asociatul unic vs. SRL-ul

În cazul SRL-ului cu asociat unic poate apărea confuzia între asociat și SRL, însă cele două noțiuni nu se identifică una cu alta și nu se suprapun.

Asociatul unic este o parte a SRL-ului, este organul decizional al acestuia (similar Adunării Generale a Asociaților), cu un rol predefinit și cu atribuții specifice în desfășurarea activității SRL-ului, fiind o relație de la parte la întreg între acești doi termeni. Deși asociatul unic este cel care ia deciziile importante din cadrul firmei, sfera activităților unui SRL este mult mai largă. De asemenea, dacă SRL-ul reprezintă o formă de persoană juridică, asociatul unui SRL poate fi atât persoană fizică, cât și persoană juridică, dar care are capacitate deplină de exercițiu.

În plus, calitatea de asociat unic nu este întotdeauna strâns legată de existența personalității juridice a SRL-ului, întrucât această calitate se poate transmite prin cesiune sau succesiune de exemplu, existând posibilitatea de a deveni asociat al unui SRL și într-un moment diferit de cel al înființării. Pe de cealaltă parte însă, închiderea firmei, ce poate interveni fie prin procedura lichidării sau dizolvării voluntare, ca decizie a asociatului unic sau asociaților, fie prin procedura insolvenței, în cazul datoriilor, va atrage și încetarea calității de asociat.

După cum vedem mai jos, chiar dacă avem 1 asociat sau 2 asociați, ei sunt diferiți față de societate. Vorbim despre două persoane diferite, două subiecte diferite, care nu se confundă unele cu altele.

Aplicație practică:

 • dacă Ion Popescu deține 100% din Avocatoo SRL, tot ceea ce cumpără pe firmă aparține Avocatoo SRL
 • dacă Ion Popescu și Ion Ionescu cumpără ceva pe firmă, acest bun aparține tot Avocatoo SRL
 • dacă Ion Popescu și Ion Ionescu trebuie să decidă ceva pentru Avocatoo SRL, o vor face prin AGA.
 • dacă Ion Popescu vrea să decidă ceva pentru Avocatoo SRL, unde este doar el, o va face prin decizia asociatului unic, dar tot o va face printr-un document.

Concluzie

În concluzie, este important să cunoaștem și să înțelegem ce reprezintă noțiunile de SRL și de asociat unic pentru a le putea corela corespunzător, precum și organizarea și structura ierarhică din cadrul unei firme.

Astfel că, deși într-un SRL cu asociat unic, asociatul joacă un rol important în cadrul acestuia, atât de conducere, cât și de decizie, această activitate a sa nu se confundă cu întreaga activitate a firmei.


La Avocatoo.ro îți explicăm pe înțelesul tău tot ce trebuie să știi despre o companie ca să iei cele mai bune decizii. Contactează-ne și hai să vedem cum îți protejezi afacerea 🙂

Fotografie de Pixaby pe Pexels

Un răspuns

 1. UAT VADU PAȘII , JUD. BUZĂU = ASOCIAT UNIC PT. SC SERVICE CONSLOC SRL ( ALIMENTARE CU APA)
  LA OBȚINEREA LICENȚEI S-A ANGAJAT SĂ COMPLETEZE ORGANIGRAMA CU CADRU TH. DE SPECIALITATE.
  ÎN PREZENT FUNCȚIONEAZĂ FĂRĂ ING. DE SPECIALITATE SI COMITE GRAVE ERORI SUPOTATE DIN BANII NOȘTRI.
  PRIMARUL ESTE CUMNAT CU ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII (FĂRĂ STUDII DE SPECIALITATE ) ȘI NU IA NICI O DECIZIE ÎN ACEST SENS.
  ÎNTREBARE: CUM PUTEM ACȚIONA PENTRU A REMEDIA ACEASTĂ SITUAȚIE ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *