Ghidul legiuitorului 1

Din culisele adoptării unei legi

4 minute • Pantaziu Magda Stefania • 14 mai 2018


Adoptarea unei legi nu este atât de ușoară pe cât pare. Proiectul de lege trece prin mai multe etape până la intrarea ei în vigoare. Drumul către plen este o etapă ce se realizează după ce s-a făcut propunerea de lege de către Guvern, cetățeni, deputați sau senatori în condițiile prevăzute de Constituție, dar și după ce s-au sesizat cele două Camere.
Din momentul în care cele două Camere au fost sesizate, începe „adevărata preparare” a legii, ce urmează a intra în vigoare. Atât Camera Deputaților, cât și Senatul au un rol important în aceasta parte a procesului. După avizul celor două camere în ceea ce privește adoptarea legii, urmează o etapă în care se examinează și se avizează proiectul de lege de către comisiile parlamentare.
Acest proces constă în verificarea, la nivel statal, a conținutului și formei proiectului de lege, fiind o activitate complexă, de mare utilitate. În urma verificărilor făcute de către comisiile parlamentare, acestea pot să propună adoptarea proiectului de lege, adoptarea cu modificări sau respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative examinate și va cuprinde amendamentele admise sau respinse. Acest raport se referă și la avizele Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum și alte avize, dacă este cazul. Cert este că nu se poate propune un alt text de lege, altul decât cel prezentat de inițiatori. Raportul realizat de comisia sesizată în fond se difuzează de către Biroul permanent membrilor Camerei și Guvernului.
În cazul în care propunerile legislative se fac de către o comisie parlamentara specială, amendamentele se fac la respectiva comisie, în termen de 7 zile de la anunțarea în plen a Camerei Deputaților. Propunerea se comunică în aceeași zi cu anunțarea în plen și Guvernului. După expirarea termenului de depunere a amendamentelor, comisia este obligată să întocmească un alt raport care se va difuza deputaților, în termen de 5 zile. După toată procedura prezentată, se poate înscrie propunerea legislativă pe ordinea de zi.
Amendamentele făcute de către deputați se depun în scris, motivat și sub semnătura celui ce a inițiat această modificare, la comisia sesizată în fond, cu precizarea grupului parlamentar din care face parte, dacă este cazul. Președintele comisiei sesizate în fond poate solicita punctul de vedere al Consiliului Legislativ cu privire la unele amendamente.
Urmează dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative, ce este precedată de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului de lege, precum și a raportului comisiei permanente de către președintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie. Ei vor fi asistați de experți parlamentari din cadrul Camerei Deputaților, pe parcursul dezbaterilor.
După ce are loc dezbaterea generală, are loc și dezbaterea pe articole. Fiecărui deputat sau senator i se va înmâna câte un exemplar din proiectul de lege și din expunerea de motive. În timpul dezbaterilor, deputații pot propune amendamente, iar în cazul în care se discută textele convențiilor internaționale pentru ratificarea lor, pot propune rezerve sau declarații.
Există o regulă în ceea ce privește expunerea amendamentelor: de a cere întotdeauna avizul comisiei parlamentare și de a asculta inițiatorul proiectului de lege.
Cel care a propus amendamentul poate să-l retragă până în momentul în care se votează.
Dacă ne aflăm în situația în care se aduc mai multe amendamente unui articol din legea propusă, acestea sunt supuse votului în ordinea propunerii lor, iar dacă adoptarea unui amendament implică, în mod necesar, respingerea altuia, acesta din urmă nu mai este supus votului.
În anul 2001 s-au modificat regulamentele parlamentare și s-a pus accentul pe activitatea comisiilor de atunci. Astfel, la Senat, proiectele și propunerile legislative se înaintează Biroului Permanent, care are rolul de a dispune sesizarea comisiilor permanente, stabilind și termene fixe pentru depunerea rapoartelor și depunerea amendamentelor la comisiile sesizate în fond. La Camera Deputaților, Comitetul ordinii de zi hotărăște cu privire la ordinea dezbaterii și cu privire la timpul afectat fiecărui grup parlamentar pentru luarea de cuvânt. În cadrul dezbaterilor generale, Comitetul stabilește dacă sunt necesare discuțiile în plen sau dacă se poate trece la vot direct asupra textului, alocarea timpului pentru luarea cuvântului fiind facultativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *