Dreptul de inserție

5 minute • Pantaziu Magda Stefania • 31 martie 2018


Dreptul la inserție este un drept pe care îl are orice persoană, ce constă în primirea unei indemnizații (de exemplu: indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizații pentru persoanele cu handicap). Stimulentul de inserție este o sumă de bani ce o încasează o persoană, lunar de la stat.

Orice persoană poate beneficia de stimulentul de inserție, dar în acest caz, cei care beneficiază sunt absolvenții instituțiilor de învățământ, dar și cei care au absolvit școli speciale. Mai mult, aceștia trebuie să aibă minim 16 ani, să se înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la o agenție pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în funcție de raza teritorială unde își au domiciliul sau reședința, după caz.
O altă condiție este aceea că absolvenții care vor să beneficieze de acest stimulent nu au lucrat în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă, dar nici nu au fost admiși în unul dintre nivelurile de învățământ, conform legii în vigoare.
Beneficiarii vor fi încadrați în muncă și vor beneficia de prima inserție la 60 de zile de la data absolvirii ulterior înregistrării la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în a căror rază teritorială locuiesc sau își au domiciliul, reședința, după caz.
Prima de inserție se acordă absolvenților care nu se regăsesc în situațiile enumerate la articolul 73, alin.(3) din Legea nr. 76/2002, după cum urmează: absolvenții care, la data absolvirii studiilor, munceau sau care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani. Există o excepție: persoanele care au beneficiat de stimulent financiar conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările aferente, absolvenții instituțiilor de învățământ față de care cei care i-au angajat au datoria de a-i încadra în muncă.
Absolvenții beneficiază de prima de inserție o singură dată pentru fiecare dintre nivelurile din cadrul sistemului național de învățământ, reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011:

 • învățământ secundar superior – ciclu inferior al liceului
 • învățământ secundar superior – ciclu superior al liceului sau învățământ profesional
 • învățământ terțiar non-universitar – învățământ postliceal
 • învățământ superior.

Ce acte trebuie să depună un absolvent pentru a beneficia de prima de inserție?

 1. declarație pe propria răspundere că nu a avut raporturi de muncă la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă, precum și în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învățământ
 2. declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că nu a avut raporturi de serviciu cu persoana respectivă, cu excepția situației în care angajatorii au încheiat un contract individual de muncă pe o perioadă determinată, cum ar fi perioada vacanțelor, în condițiile Legii nr. 72/2007 cu referire la încadrarea în muncă a elevilor și studenților
 3. angajamentul absolventului de a restitui sumele primite ca:
 • primă de inserție – în cazul absolvenților;
 • primă de încadrare – cazul șomerilor care locuiesc la o distanță mai mare de 15 km de locul în care lucrează;
 • primă de instalare – este cazul șomerilor care locuiesc la o distanță mai mare de 50 km față de locul în care lucrează și doresc să-și schimbe domiciliul sau reședința, după caz;
 • prima tranșă(egală cu 50% din cuantumul stabilit) – se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea primei de inserție, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite acestei categorii sociale;
 • a doua tranșă(egală cu 50% din cuantumul stabilit)­ – se plătește în luna următoare unii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj;

Perioada de 12 luni de la angajare expiră la sfârșitul celei de-a 12-a lună calculată cu data începerii raportului de muncă.
Același mod de calculare a termenului este și în cazul persoanelor care, în perioada de 12 luni, își încetează raporturile de muncă la primul angajator și se angajează în altă parte, încadrându-se în termenul de 30 de zile.
În ceea ce privește plata celei de a doua tranșă, ea se efectuează în același mod ca prima tranșă, anume de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, după caz, lucru stabilit de locul în care se află în evidență beneficiarul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *