informatie1 e1506173730748

Dreptul la informație

3 minute • Alexandra Enachescu • 23 septembrie 2017


Dreptul la informație este un drept fundamental (art.31 Constituția Romaniei) în baza căruia persoanele se pot dezvolta spiritual prin accesul la informație. Pe de altă parte, acest drept este strâns legat de libertatea de exprimare, deoarece gândurile și ideile oricărei persoane pot ajunge la ceilalți semeni sub forma informațiilor răspândite de diverse mijloace de informare în masă.
Constituția română prevede că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit (limitat).


Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.

Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice, aceasta fiind una dintre regulile de bază a dreptului la informație.


O informație eronată, trunchiată și părtinitoare este de natură a manipula societatea. De aceea, orice informație furnizată trebuie să poate fi identificată prin autorul ei pentru că asumarea răspunderii celor care fac informarea rămâne o valoare a societății.

LIMITE
Alin. (3) al art. 31 prevede că dreptul la informație NU trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională, acestea reprezentând valori importante ale unei societăți. Alte valori care pot intra în sfera de protecție a dreptului la informație sunt prevăzute în reglementări legale subsecvente Constituției.
Spre exemplu, în Codul penal întâlnim o serie de sancțiuni cu privire la depășirea limitelor drepului la informație. Astfel, Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.” (art. 404 NCP)


Dreptul la antenă

Canalul audiovizual este cel mai popular mijloc de informare și de educare, de aceea alin. (4) al art. 31 prevede că serviciile publice de radio și televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă.

Dreptul la antenă semnifică practic accesul pe care serviciile publice de radio și TV trebuie să îl acorde principalelor grupuri sociale și politice (ex. partide politice, asociații, sindicate etc) pentru a-și face cunoscute platformele, programele, dezideratele.

Bibliografie:

  • Drept constituțional, Ștefan Deaconu, Editura C.H. Beck;
  • <constituția româniei,<=”” li=””> </constituția>
  • Noul Cod Penal.
Acest material face parte dintr-o serie mai mare despre drepturile fundamentale ale cetatenilor.
Episodul 1: Dreptul la greva.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *