Avocatoo RO 1130x580 1

Drepturi bănești. Sporuri acordate pentru munca prestată în diverse condiții. HP

2 minute • Anca Fratilescu • 05 martie 2018


Decizia nr. 17 în dosarul nr. 2823/1/2017
 
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă, în dosarul nr. 2/95/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:
1) dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 123 raportat la art. 120 și art. 112 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sporul pentru muncă suplimentară se acordă doar pentru munca efectiv prestată peste durata normală a timpului de muncă sau se acordă şi pentru orele în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 2) dacă în interpretarea dispozițiilor art. 126 lit. b) prin raportare la art. 125 din Codul muncii, sporul pentru muncă prestată în timpul nopţii se acordă doar pentru munca efectiv prestată în timpul nopţii, în condiţiile art. 126 lit. a) şi b), sau se acordă şi pentru orele de noapte în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 3) dacă în interpretarea dispozițiilor art. 137 alin. (3) din Codul muncii, sporul pentru neacordarea repausului în zilele de sâmbătă şi duminică se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sâmbătă şi duminică sau se acordă şi pentru zilele de sâmbătă sau duminică  în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 4) dacă în interpretarea dispozițiilor art. 142 alin. (2) din Codul muncii, sporul pentru munca prestată  în zilele de sărbătoare legală se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sărbătoare legală sau se acordă şi pentru zilele de sărbători legale în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate.”
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunțată în ședința publică din data de 5 martie 2018.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *