9 1

Drepturile contribuabililor in timpul inspectiei fiscale (IX)

2 minute • Ana Zagor • 13 octombrie 2016


Al optulea episod il gasiti AICI.

Dreptul de a fi primul căruia i se vor solicita informații

În vederea determinării stării de fapt fiscale, organul de inspecție fiscală va solicita informațiile necesare întâi de la contribuabilul/plătitorul supus inspecției fiscale sau de la altă persoană împuternicită de acesta din urmă.

Prin excepție, organul de inspecție fiscală poate solicita informații și altor persoane dacă pe timpul desfășurării inspecției fiscale starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabilul/plătitorul supus inspecției fiscale.

Informațiile furnizate de aceste persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care vor fi confirmate și de alte mijloace de probă.

Dreptul de a refuza furnizarea de informații

Soțul/soția și rudele contribuabilului/plătitorului supus inspecției fiscale pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize precum și prezentarea unor înscrisuri.

Următoarele persoane pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activităților:

  • Preoții
  • Avocații
  • Notarii publici
  • Consultanții fiscali
  • Executorii judecătorești
  • Auditorii
  • Experții contabili
  • Medicii
  • Psihoterapeuții

În situația în care există acordul persoanei despre care s-au solicitat informații, persoanele menționate mai-sus, cu excepția preoților, pot furniza informații.

Organele de inspecție fiscală pot solicita explicații scrise contribuabilului/plătitorului supus inspecției fiscale, împuternicitului contribuabilului/ plătitorului supus inspecției fiscale sau altor persoane, în scris, prin “Notă explicativă”.

Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul inspecţiei fiscale/controlului inopinat/încrucişat/constatării la faţa locului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală a contribuabililor.

Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis și concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

În situația refuzului de a răspunde la întrebări, organele de inspecție fiscală vor transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la registratura contribuabilului, stabilind și termenul pentru formularea răspunsului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *