5 1

Drepturile contribuabililor in timpul inspectiei fiscale (V)

2 minute • Ana Zagor • 07 octombrie 2016


Al patrulea episod il gasiti AICI.

Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare tip de creanță fiscală și pentru fiecare perioadă supusă impozitării

Regula: Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării.

Excepție: În situația în care, de la data încheierii inspecției fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție a stabilirii creanței fiscale, apar informații suplimentare, necunoscute organelor de inspecție fiscală la data efectuării verificărilor, sau erori de calcul care influențează rezultatele verificărilor, conducătorul inspecției fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade.

Informațiile suplimentare pe care se fundamentează decizia de reverificare pot rezulta din situații precum:

  • Efectuarea unui control încrucișat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte și contribuabilul verificat anterior;
  • Obținerea pe parcursul acțiunilor de inspecție fiscală efectuate la alți contribuabili a unor documente sau informații suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului verificat anterior, desfășurată într-o perioadă care a fost deja supusă inspecției fiscale;
  • Solicitări ale organelor de urmărire penală ori ale altor organe sau instituții îndreptățite potrivit legii;
  • Informații obținute în orice alt mod, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *