13 1

Drepturile contribuabililor in timpul inspectiei fiscale (XIII)

1 minut • Ana Zagor • 19 octombrie 2016


Al doisprezecelea episod il gasiti AICI.

Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

  • datele de identificare ale contestatorului;
  • obiectul contestației;
  • motivele de fapt și de drept;
  • dovezile pe care se întemeiază;
  • împuternicirea (dacă este cazul);
  • semnătura contestatorului sau a persoanei împuternicite.

Contestația se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor inspecției fiscale, la organul fiscal al cărui act este atacat.

În soluționarea contestației organul competent se pronunță prin decizie sau dispozitie.

Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanța judecatorească de contencios administrativ competentă, de regulă în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *