Template avocatoo

Eliminarea impozitarii pensiilor. Suportarea contributiei de catre stat – proiect de lege

4 minute • Cosmin Cojocariu • 14 octombrie 2016


Un proiect de lege ce a trecut de Senat propune modificarea Codului Fiscal astfel incat pensiile sa nu mai fie supuse impozitarii.

De asemenea, se propune suportarea de catre stat a contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Proiectul propune eliminarea următoarelor prevederi din Codul Fiscal:

Art. 61: Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a)venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
b)venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
c)venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d)venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e)venituri din pensii, definite conform art. 99;
f)venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g)venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
h)venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
i)venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.
Art. 64: Cotele de impozitare
(1)Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a)activităţi independente;
b)salarii şi asimilate salariilor;
c)cedarea folosinţei bunurilor;
d)investiţii;
e)pensii;
f)activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g)premii;
h)alte surse.
Art. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1)Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:
a)contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii;
b)suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
(2)Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.
Art. 101: Reţinerea impozitului din venitul din pensii
(1)Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2)Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
(3)Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei.
(4)Impozitul reţinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
(5)În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte prin împărţirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.
(6)Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, reţinerii şi plăţii acestuia.
(7)Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaş.
(8)În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(9)În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
Proiectul se afla momentan la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru obtinerea raporturilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *