document agreement documents sign 48148

Excepția de neexecutare în fotbalul profesionist

4 minute • Marian Mihail • 20 ianuarie 2018


Prin cererea de chemare în judecată, jucătorul profesionist R.P.F. a solicitat Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal (CNSL), obligarea clubului Dunărea Călărași la plata sumei de 6110 lei, reprezentând rate contractuale aferente perioadei februarie-aprilie 2017, costuri de tratament fizioterapie și cheltuieli de judecată.
În esență, R.P.F. a susținut că, în luna decembrie a anului 2016, în timpul unui meci oficial din cadrul Ligii a 2-a, s-a accidentat la spate. Ulterior reunirii lotului, acesta nu s-a putut prezenta la antrenamentele echipei, din cauza accidentării. A mai arătat că, în perioada în cauză, clubul nu i-a pus la dispoziție un tratament medical pentru recuperare și nu i-a achitat ratele contractuale.
Prin întâmpinare, clubul pârât a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, invocând neexecutarea culpabilă de către reclamant a contractului. Mai exact, a arătat că jucătorul nu s-a accidentat în timpul unui joc oficial și nu a fost examinat niciodată de medicul echipei. Acesta pur și simplu nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei, transmițând telefonic altor coechipieri că este accidentat. Prin urmare, imposibilitatea de executare a contractului îi este imputabilă, astfel încât acestuia nu i se datorează contraprestația, conform Art. 1557 alin. 2 din Codul Civil.
„Analizând probele aflate la dosarul cauzei, Camera reține:
Între părți s-a încheiat Contractul pentru prestări servicii sportive, înregistrat la FRF sub nr. 10258/20.07.2016, pentru perioada 15.07.2016-30.06.2017. La Art. 7.1 este prevăzut pentru perioada de valabilitate a contractului un salariu lunar de 1.800 lei.
Din înscrisurile aflate la dosar, respectiv Foi de prezență pentru februarie-aprilie 2017, rezultă că în această perioadă reclamantul-jucător a lipsit de la activitatea clbului reclamat, prevăzută în Contractul încheiat între părți.
Lipsa de la activitățile echipei este recunoscută de reclamant, fiind însă justificată prin invocarea unui caz fortuit, respectiv imposibilitatea medicală de prezentare, cauzată de o accidentare în timpul unui joc oficial, cât și prin împrejurarea că la începutul lunii februarie 2017 antrenorul echipei i-a comunicat telefonic să nu se mai prezinte la club pentru că a fost dat afară.
Cererea reclamantului de obligare a pârâtului la plata salariilor aferente perioadei în care a lipsit de la activitățile echipei și a contravalorii tratamentului cu fizioterapie este neîntemeiată, reținându-se că, pe perioada în discuție, reclamantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale în raporturile sale cu clubul.
Apărările reclamantului nu pot fi reținute și nu pot duce la concluzia respectării asumate față de club, pentru următoarele motive:

  • prin art. 5.2.9 din Contract, părțile au instituit o procedură obligatorie în situațiile medicale, care presupune respectarea întocmai a prescripțiilor și recomandărilor medicului echipei sau ale medicului specialist de la Cabinetul de Medicină Sportivă de pe lângă Policlinica Spitalului Județean Călărași, fiind prevăzut dreptul jucătorului la a doua opinie medicală în cazul contestării celei emisă de medicii prevăzuți anterior.
    În cauză nu s-a făcut nicio probă în sensul că jucătorul a informat clubul cu privire la afecțiunea medicală, că a solicitat și respectat recomandările medicilor indicați expres, ori că a contestat diagnosticul acestora.

(…)

  • afirmația jucătorului că afecțiunea constatată prin actele medicale depuse de acesa provine din penultimul joc de campionat nu este dovedită, fiind chiar infirmată de Raportul arbitrului, în care la pct. 6 „Jucători accidentați”, nu există mențiunea accidentării sale;

(…)
În consencință, cererea reclamantului este neîntemeiată, urmând a fi respinsă”
(Hotărârea 142/2017 a CNSL)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *