cncd

CNCD sau cum m-am regăsit aici în cadrul stagiului de practică

4 minute • Autor Necunoscut • 19 noiembrie 2017


Teodora-Ruxandra Stama, studenta in anul II, la Facultatea de Drept, Universitatea din București și Colegiul juridic franco-roman de studii europene, despre stagiul sau de practică la Consiliul Național de Combatere a Discriminării.

“Voi încerca în aceste câteva rânduri să împărtășesc o parte din experiența trăită în primul an de studenție, mai ales prin prisma realizării stagiului de practică.
Primul an de facultate a fost încă de la început unul presărat cu încercări și provocări, un an în care am reușit să transform « nu voi putea învăța niciodata atât » in « am reușit! » ; un an care m-a pus la încercare mai ales  pentru că noțiunile pe care le întâlneam erau extrem de abstracte, nereușind să pătrund prea ușor în profunzimea lor. Cu timpul, însă, am reușit să creez raționamente, utilizând tocmai aceste noțiuni prin intermediul spețelor, a cazurilor practice expuse. De altfel, un alt element important care m-a ajutat să trec noțiunile din sfera teoretică in cea practică a fost, tocmai, stagiul de practică desfășurat în cadrul Consiliului Național Pentru Combatarea Discriminării-Secția Juridică.
Manifestand de foarte mult timp un interes crescut pentru fenomenul discriminării atât de des întâlnit, în domenii atat de diverse, am considerat că un stagiu de practică într-o astfel de instituție este modul ideal în care puteam evalua acest fenomen după criterii mai clare.
Pentru a încadra mai bine subiectul, consider că trebuie amintite câteva detalii despre aceasta instituție, pe de o parte, iar pe de altă parte, câteva etape parcurse în timpul acestui stagiu.
In fond, ce e CNCD ?
“O autoritate de stat autonomă, aflată sub control parlamentar.” Principala sa atribuție este de a garanta respectarea principiului nediscriminării cu respectarea legislației interne și a tratatelor la care România este parte. Cadrul legal este asigurat, în principal, de Ordonanța nr. 137/2000 prin care sunt reglementate domeniile în care acesta își desfășoară atribuțiile.
Ce am făcut mai exact ?
Inițial, pentru a ne familiariza, am luat parte la anumite exerciții de reflexie menite să scoată la iveală prejudecățile pe care le avem și care, fara să conștientizăm, favorizează propagarea fenomenului de discriminare. Ulterior, pentru a înțelege mai bine direcțiile în care CNCD-ul este competent să acționeze, am discutat pe marginea articolului 16 din O.G. 137/2000 de unde am aflat că acestea vizează: prevenirea și medierea faptelor de discriminare, precum și investigarea, constatarea și sancționarea acestora, urmate de monitorizarea cazurilor. Pentru a putea înțelege și dezbate chiar unele din cazurile încheiate de către CNCD, a fost necesară o dezbatere prealabilă cu privire la calificarea unei fapte ca fiind fapta de discriminare, moment în care am aflat că trebuie îndeplinite cumulativ anumite criterii : existența unui tratement diferențiat, constând în deosebire, preferință, excludere sau restricție, existența unui criteriu de discriminare precum rasa, naționalitatea, limba, etnie, vârstă, orientarea sexuala, etc. ; scopul diferențierii să fie limitarea, nerecunoașterea folosinței sau exercitării unui drept, tratamentul diferențiat nefiind justificat obiectiv din punct de vedere legitim.  Ne-au fost permise propriile calificari ale faptelor de discriminare reliefate în dosarele deja încheiate ale Consiliului, urmând astfel să aflăm care este, în fapt, procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor făcute la CNCD.
La finalul stagiului de practică mi-am îmbogățit cunoștințele privind aspectele de procedură, de arhivare, de organizare privind activitatea Consiliului, dar, în aceeași măsură aspectele sociale ale acestui fenomen.
Pentru a identifica cu ușurință dacă ești sau nu într-o situație discriminatorie, recomand, cu deplină convingere, realizarea stagiului de practică în cadrul acestei instituții, devenind, astfel, un partizan al combaterii acestui fenomen și un student cu mult mai pregatit! Indiferent de alegerea finală, consider că parcurgerea acestor stagii reprezintă momentul propice pentru acumularea de informații cât mai vaste, in instituții cât mai diverse și  care întregesc, in final, tabloul acestui extins domeniu al Dreptului.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *