Familia 3

Familia – rolul și importanța sa – Constituția României

4 minute • FlorentinaS • 01 martie 2018


Fundamentul acestei reglementari îl regăsim în articolul 26 alin.(1) din Constituția României care protejează dreptul la viața intimă, familială si privată.
După cum bine știm, căsătoria reprezintă o relație interumană fundamentală pentru societate, fapt susținut de art. 48 din Constituție, care garantează principiul libertății căsătoriei, egalitatea soților si faptul că cerințele privind încheierea, desfacerea și nulitatea căsătoriei se stabilesc prin LEGE.
De asemenea, familia reprezintă mediul cel mai propice pentru dezvoltarea descendeților, dreptul și obligația părinților de a asigura creșterea, educarea și instruierea copiilor este garantat constituțional.
Atunci când vorbim de principiul libertății căsătoriei, trebuie să ne gândim, în primul rând, că nicio căsătorie nu se poate încheia fără liberul și deplinul consințământ al ambelor părți.
Bineînțeles că pentru a garanta acest principiu, în reglementarea dată de Codul familiei, regăsim conditiile necesare încheierii căsătoriei, și anume:

 • vârsta matrimonială este de 18 ani pentru ambii soți (deși pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate în continuare căsători)
 • comunicarea reciprocă a stării de sănătate a viitorilor soți, ca are ca scop informarea fiecăruia dintre viitori soți cu privire la starea sănătații celuilalt.
 • consințământul la căsătorie, care trebuie să aibă la bază relații de ordin personal, de afecțiune și de încredere între viitorii soți.
 • diferența de sex la căsătorie, care nu este prevăzută expres de Codul familiei, dar tradițional, este considerată o condiție defond la încheierea căsătoriei.
 • lipsa impedimentului rezultând din situația juridică de persoană căsătorită, care se fundamentează pe ocrotirea principiului monogamiei.
 • lipsa impedimentului rezultând din rudenie, potrivit căruia este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
 • lipsa impedimentului rezultând din adopție, care produce în prezent efecte numai în ceea ce privește adopțiile cu efecte restrânse.
 • lipsa impedimentului rezultând din alienația sau debilitatea mintală.
 • tutela, deoarece în cazul minorului aflat sub tutelă, tutorele nu poate consimți la propria căsătorie cu cel aflat sub tutela sa.

Știați că legea statuează expres uniunea religioasă? Aceasta poate fi celebrată numai după încheierea căsătoriei civile, ceea ce ridică la grad constituțional principiul caracterului CIVIL si SOLEMN al oficierii căsătoriei

Egalitatea în drepturi între bărbat și femeie reprezintă și un principiu al dreptului familiei!
ATENȚIE => se aplică atât în ceea ce privește încheierea căsătoriei, relațiile personale și patrimoniale dintre soți, raporturile dintre părinți și copii și desfacerea căsătoriei prin divorț.

Așadar, bărbatul și femeia au drepturi și obligații egale în căsătorie, hotărăsc împreună în tot ce privește căsătoria, precum și în ceeace privește relațiile lor personale, locuința comună, îndatoririle conjugale și procrearea.
În primul rând, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului și să asigure bunăstarea materială și spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menținerea relațiilor personale cu el, prin asigurarea creșterii, educării și întreținerii sale, precum și prin reprezentarea lor legală și administrarea patrimoniului său.
Astfel, bineînțeles că în continuare vă vom vorbi despre îndatoriri cu privire la persoana copilului minor:

 • îndatorirea părinților de a crește copilul.
 • dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care-l deține fără drept.
 • dreptul de a consimți la adopția copilului lor.
 • dreptul la relații personale cu copilul.
 • obligația de întreținere a părinților față de copilul lor minor.

Vă aducem la cunoștință, în ultimul rând că, prin Legea nr. 101/1992, România a aderat la Convenția europeană din 15 octombrie 1975 asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei.
Scopul acestei Convenții constând tocmai în îmbunătățirea condiției juridice a copiilor născuți în afara căsătoriei prin stabilirea unor reguli comune și armonizarea legislațiilor în domeniu.

Bibliografie
1. I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României – Comentariu pe articole, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 482-492.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *