hands and breaking handcuffs shutterstock 58240561 1

Favorizarea făptuitorului

4 minute • Enache Radu • 28 decembrie 2017


Favorizarea făptuitorului

 
Sintagma juridică favorizarea făptuitorului prezintă un evident pericol social pentru activitatea de înfăptuire a justiției, ceea ce justifică incriminarea sa în legea penală.
,,Favorizarea făptuitorului este  infracțiunea ce constă în ajutorul material sau moral, direct sau indirect, dat unui făptuitor fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii faptei prevăzută de legea penală, in scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate”[art. 269 alin. (1) Noul Cod Penal]
Obiectul juridic :
a) obiectul juridic special: relațiile sociale referitoare la înfăptuirea actului de justiție;
b) obiect juridic: nu are
 

Subiecții infracțiunii:
a) subiect activ: -autor poate fi orice persoană ( fizică sau juridică) care are capacitate penală;
– persoana vătămată ori avocatul suspectului sau inculpatului poate fi subiect activ nemijlocit al infracțiunii;
– participanții la săvârșirea infracțiunii principale nu pot fi autori, complici sau instigatori la infracțiunea de favorizare a făptuitorului;
– participația penală la infracțiunea de favorizare a făptuitorului este posibilă în toate formele: coautorat, instigare sau complicitate.
b) subiectul pasiv: – statul

Latura obiectivă:
a) Elementul material: ajutorul dat unui făptuitor, direct sau indirect, in scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate (factorizarea personală);
– făptuitorul, a cărui favorizare se realizează, poate avea calitatea de subiect activ nemijlocit, complice sau instigator, nefiind necesar ca fapta tipică sa fi fost consumată, infracțiunea de favorizare produce efecte și atunci când făptuitorul a comis numai o tentativă la fapta prevăzută de legea penală.
înțelegerea de a-l ajuta pe făptuitor trebuie să aibă loc după săvârșirea faptei prevăzute de legea penală;
-spre deosebire de infracțiunea de favorizare a făptuitorului unde înțelegerea de a-l ajuta pe autor are loc după săvârșirea faptei de legea penală, în cazul complicității la săvârșirea unei infracțiuni înțelegerea dintre autor și complice este anterioară sau concomitentă cu săvârșirea faptei;
-fapta unui participant în cadrul procesului penal, care nu are calitatea de martor, expert sau interpret, de a da declarații necorespunzătoare in fața organului judiciar, pentru a zădărnici tragerea la răspundere penală a unui făptuitor, constituite numai infracțiunea de favorizare a făptuitorului, ci nu cea de fals in declarații.
b) urmarea imediată: -starea de pericol pentru înfăptuirea justiției ;
c) legătura de cauzalitate: rezultă din materialitatea faptei.
 
Latura subiectivă:
– intenția directă sau indirectă;
– nu interesează sub aspectul existenței infracțiunii intenționate mobilul sau scopul cu care a fost săvârșită; acestea pot fi avute în vedere de instanță la individualizarea pedepsei.
Formele infracțiunii:
-actele de pregătire și tentativa sunt posibile, dar nu sunt incriminate;
-infracțiunea se consumă în momentul în care este acordat ajutorul infractorului, chiar dacă cercetările într-o cauză penală, tragerea la răspundere penală, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate nu a fost efectiv împiedicată sau îngreunată;
-infracțiunea poate fi săvârșită în formă continuată, caz în care fapta se epuizează în momentul realizării ultimului act de executare;

Pedepsa

Art. 269 alin. (1) NCP: Ajutorul dat făptuitorului se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani sau cu amendă.

– Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor.
Cauza specială e de nepedepsire:
– în situația în care favorizarea este comisă de un membru de familie al făptuitorului favorizat, nu se pedepsește;
– în cazul săvârșirii infracțiunilor de mai mulți făptuitori, cauza de nepedepsire se reține numai când favorizatorul are calitatea de soț sau rudă cu toți infractorii.
 
 

Participatia penala. Aspecte generale (I)


Bibliografie: 

  • Noul Cod Penal
  • Codul Penal. Partea Specială. Editura C.H. Beck, Mihail Udroiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *