writinga traveljournal 800x580 min

Știai că este interzisă înscrierea unei firme care conține cuvântul școală?

4 minute • Adriana Alexandra Frîncu • 10 decembrie 2017


Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.

În traducere, conținutul firmei este reglementat în mod diferențiat de Legea nr. 26/1990, în funcție de forma juridică a societății în cauză. Astfel, în cazul societăților de persoane ea constă într-un nume, iar în cazul societăților de capitaluri, într-o denumire proprie.

In concreto:

  • Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea “societate în nume colectiv”, scrisă în întregime.
  • Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditați, cu menţiunea “societate în comandită”, scrisă în întregime.
  • Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate pe acţiuni” sau “S.A.” ori, după caz, “societate în comandită pe acţiuni”.
  • Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată” sau “S.R.L.”

Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimţământul sau, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită.

CERINȚA IMPERATIVĂ A LEGII cu privire la FIRMA societății stabilită de către asociați este ca numele sau denumirea pe care au ales-o să se deosebească în mod EVIDENT de celelalte firme existente, inclusiv față de cele folosite de comercianții din sectorul public,  potrivit Legii nr. 26/1990.

Și dacă firma mea e asemănătoare cu o alta, ce fac?

În acest caz  va trebui adăugată o mențiune care să o deosebească de aceasta. Cum? Simplu! Fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod.

Oficiul Registrului Comerțului, îmi pare bine să te cunosc sau…nu?  🙂

Competența verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege cu privire la firma societății aparține Oficiului Registrului Comerțului. Dacă acest oficiu constată că o firmă nouă este asemănătoare ori se poate confunda cu o alta deja înregistrată, este OBLIGAT să solicite asociaților completarea denumirii cu o mențiune care să deosebească firma fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod.

Și dacă nu fac această mențiune, ce se întâmplă? Că doar nu mă refuză…

Ba da! În situația în care nu sunt introduse aceste elemente de diferențiere și există posibilitatea unor CONFUZII cu alte firme înregistrate, Oficiul Registrului Comerțului trebuie să REFUZE înscrierea firmei respective.

  • Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «ştiinţific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «şcoală», «şcolar» sau derivatele acestora.
  •  Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «naţional», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
Tot din categoria pastilelor de drept, știai că o firmă își poate stabili temporar sediul profesional la avocat? Vezi aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *