Frauda informatica

Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice

5 minute • Ioana Grosu • 17 martie 2017


Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice:

Art. 249 Cod Penal- Frauda informatică

Fapta de a →introduce
→modifica
→ştergere
de date informatice,
  →restricţionarea accesului la aceste date (ori)
→împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic
 
în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul  
dacă      ⇔ s-a cauzat o pagubă unei persoane  

Sancțiune: închisoarea de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepsește.
Acțiunile pot fi alternative sau consecutive ( se va reține o singură infracțiune)

Pentru împiedicarea funcționării sistemului informatic (oprirea accesului permanent sau pentru un interval de timp) – în unele situații poate exista concurs cu infracțiunea de perturbare a funcționării unui sistem informatic (art. 363 C.Pen)

De reținut: fraudă informatică ≠ înșelăciune !

Exemplu înșelăciune prin sisteme informatice și nu fraudă informatică: Făptuitorul ademenește clienții prin prezentarea unor produse, care fie nu există în realitate, fie sunt ulterior schimbate cu produse similare ca înfățisare dar de o calitate inferioară. Prețul produsului este foarte mic. În momentul onorării comenzii, acestuia i se comunică faptul că produsul „nu mai există în stoc” și i se oferă o altă posibilitate sau un alt produs (contrafacut).

Art. 250 Cod PenalEfectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

Alin. (1)

Fapta de a  efectua : prin utilizarea
(fără consimţământul titularului)

→retragere de numerar,              
→încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică

→transfer de fonduri,
a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia

Sancțiune: închisoarea de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepsește

Alin. (2)

Fapta de a  efectua : prin
  →retragere de numerar           
→încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică

→transfer de fonduri,
  • utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare (sau)
  • utilizarea de date de identificare fictive.

Sancțiune: închisoarea de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepsește  

Exemplu alin. (1): tranzacții de tip Card Present  
Exemplu alin. (2): tranzacții de tip Card not Present
Tranzacţiile de tip ”cardul nu e prezent” sunt cele care se desfăşoară ( de regulă) pe Internet (eComerţ) sau în cazul comenzilor adresate comerciantului prin telefon sau prin poştă (MOTO, Mail Order-Telephone Order), restul tranzacţiilor făcute la terminale sunt de tip ”cardul e prezent” întrucât atât cardul cât şi deţinătorul cardului sunt prezenţi în faţa comerciantului. (caz posibil > Făptuitorul extrage de la bancomat o sumă de bani – din contul victimei- prin utilizarea unui card falsificat (clonat)).

Alin. (3)

Fapta de a transmite în scopul efectuării
  (cum?)
neautorizat
→ retrageri de numerar               
→încărcari sau descărcari a unui instrument de monedă electronică
→transfer de fonduri,
  (cui?)
către o altă persoană
 
  (ce?)
de date de identificare
 

Sancțiune: închisoarea de la 1 la 5 ani. Tentativa se pedepsește

Infracțiunea se realizează cu intenție directă și trebuie să aibă drept consecință (urmare) retragerea de numerar, încărcarea sau descărcarea unui instrument de monedă electronică sau transferul de fonduri.

Art. 251 Cod PenalAcceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Alin.(1)

Fapta de a accepta →retragerea de numerar              
→încărcarea sau descărcarea unui instrument de monedă electronică

→transferul de fonduri,
cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat (sau) utilizat fără consimţământul titularului său

Sancțiune: închisoarea de la 1 la 5 ani. Tentativa se pedepsește.

Alin. (2)

Fapta de a accepta →retragere de numerar               
→încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică

→transfer de fonduri,
cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare (sau)
prin utilizarea de date de identificare fictive

Sancțiune: închisoarea de la 1 la 5 ani. Tentativa se pedepsește.

Exemplu : Casierul unui magazin acceptă plata făcută cu un card susceptibil de a fi falsificat, realizând interacțiunea cu POS-ul și acceptând introducerea datelor de identificare ( despre care știe ca sunt nereale) sau nu sistează tranzacția.

Acceptarea ≠ la ATM (bancomat), deoarece sistemul nu are posibilitatea de a distinge:
-dacă un card este falsificat sau nu (ori)
-dacă există sau nu consimțământul titularului

REMINDER:
Art. 180 C.Pen – Instrument de plată electronică= un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum şi transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare.
   
Art. 181 C.Pen – Sistem informatic = orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic.   
date informatice = orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *