law photo

Funcțiile Parlamentului (I)

3 minute • Sabina Rotaru • 11 septembrie 2017


Împuternicirile parlamentului trebuie să valorifice poziția statală pe care acesta o ocupă și trebuie să fie specifice înfăptuirii, la cel mai înalt nivel, a conducerii statale, pentru că este ales direct de către cetățeni și reprezintă voința poporului.
Funcțiile Parlamentului:

 1. Funcția legislativă;
 2. Funcția de stabilire a principalelor direcții ale activității social-economice, culturale , statale și juridice;
 3. Funcția de alegere, formare, avizare a formării, numire sau revocare a unor autorități sau instituții publice;
 4. Funcția de control parlamentar;
 5. Funcția de conducere în politica externă;
 6. Funcția de organizare internă și de funcționare proprie.

 
Funcția legislativă
Reprezintă funcția principală a Parlamentului. Această funcție constă în adoptarea de norme juridice sub forma unor legi obligatorii pentru executiv, iar în cazul în care este necesară soluționarea unor litigii, și pentru puterea jurisdicțională.
Executivul se implică în exercitarea funcției legislative prin diferite modalități, iar aceste modalități sau implicări se pot considera limitări ale activității autorității legiuitoare.
 
Funcția de stabilire a principalelor direcții ale activității social-economice, culturale, statale și juridice
Această funcție se realizează prin lege și se exercită fie de către parlament, în întregul său, fie de una din adunările parlamentului. În exercitarea acestei funcții, parlamentului ii revin, în general, mai multe atributii, printre care enumeram următoarele: adoptarea bugetului, declararea mobilizării generale sau parțiale, reglementarea alegerilor, reglementarea organizării și desfășurării referendumului, organizarea și funcționarea organelor statului,etc.
Funcția de alegere, formare, avizare a formării, numire sau revocare a unor autorități sau instituții publice
Prin această funcție, Parlamentul României poate suspenda din funcție pe Președintele Romăniei, acordă votul de încredere programului și întregii liste a Guvernului, poate retrage încrederea acordată Guvernului și numește Avocatul Poporului.
Funcția de control parlamentar
Controlul parlamentar este necesar, deplin și diferențiat și se poate fi clasificat, în funcție de conținutul lor, după cum urmează:

 • Controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte și programe;
 • Controlul exercitat prin comisiile parlamentare;
 • Controlul exercitat prin întrebări și interpelări;
 • Dreptul deputaților și senatorilor de a cere și obține informațiile necesare;
 • Controlul exercitat prin rezolvarea petițiilor cetățenilor;
 • Controlul exercitat prin Avocatul Poporului.

Funcția de conducere în politica externă
Parlamentul are atribuții care țin de domeniul conducerii în sfera relațiilor externe, cum sunt: ratificarea și denunțarea instrumentelor internaționale, declararea stării de război, suspendarea sau încetarea ostilităților militare, în condițiile stabilite de Constituție și de lege.
Funcția de organizare internă și de funcționare proprie
Potrivit acestei funcții, Parlamentul are următoarele atribuții principale:

 • Validarea sau anularea alegerii parlamentarilor;
 • Adoptarea regulamentului de organizare și funcționare;
 • Alegerea organelor interne ale camerelor Parlamentului;
 • Aprobarea bugetului propriu;
 • Alte atribuții privind statutul deputaților sau senatorilor.

 
 
 
Sursă: Drept constituțional și instituții politice – Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *