Ghidul EASO cu privire la conditiile de primire a minorilor neinsotiti 2 1

Ghidul EASO privind condițiile de primire a minorilor neînsoțiți

3 minute • Alex Cajvanean • 15 ianuarie 2019


Biroul European de Sprijin pentru Azil (European Asylum Support Office- EASO) a publicat un nou ghid privind condițiile de primire a minorilor neînsoțiți.
Acesta este al doilea ghid cu privire la condițiile de primire și îl completează pe primul, publicat în Septembrie 2016, punând accentul pe minorii neînsoțiți. Obiectivul principal este de a susține statele membre ale Uniunii Europene în implementarea punctelor cheie prevăzute în Directiva de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională. Se urmărește asigurarea unui standard de viață adecvat pentru minorii neînsoțiți și luarea în considerare a nevoilor speciale de primire.
Ghidul reprezintă una dintre măsurile-cheie identificate prin comunicarea de la Comisia Europeana către Parlamentul și Consiliul European, privind protejarea minorilor solicitanți de azil. Biroul European de Sprijin pentru Azil a fost mandatat să elaboreze standardele și indicatorii privind condițiile materiale de primire a minorilor neînsoțiți, pe lângă ghidul despre condițiile de primire realizat în 2016 care se aplică tuturor solicitanților de protecție internaționala.
Noua orientare descrie condițiile de primire ale minorilor neînsoțiți ca grup dezavantajat, utilizând în parte aceleași capitole adaptate la nevoile lor speciale și câteva noi capitole relevante în special pentru acest grup cum ar fi: informarea și reprezentarea minorilor neînsoțiți; identificarea, evaluarea și luarea măsurilor cu privire la nevoile lor speciale și riscurile de siguranță; întreținerea zilnică; educația și pregătirea profesională.
Documentul reflectă practicile comune existente la nivelul UE, precum și un număr de bune practici identificate la nivel individual în diferite state membre, urmărind să realizeze o expertiză cât mai întinsă cu ajutorul statelor membre precum și al altor actori importanți implicați în primirea solicitanților de azil. Planul a fost realizat de către un grup de experți aleși din statele membre ale Uniunii Europene cu ajutorul Comisiei Europene, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale și al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.
Mai mult, membrii Forumului Consultativ al Biroului au fost invitați să-și exprime opinia în privința documentului. Nu în ultimul rând, toți membrii rețelei EASO a autorităților de primire au fost invitați să ofere un punct de vedere cu privire la document înainte de adoptarea acestuia de către Consiliul de Administrație al Biroului la întrunirea acestuia din septembrie 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *