Avocatoo RO

ICCJ. RIL. Hotarare validare sau invalidare alegere primari.

2 minute • Adelina Voicu • 17 mai 2017


Decizia nr. 8 în dosarul nr. 28/2016

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi, în consecinţă, stabileşte că:

! În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor sunt încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu apel în 30 zile, în condiţiile art. 534 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Norme incidente

Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale

  • art. 58: (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).
  • art. 59(2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

 
Sursa: ICCJ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *