firefighters fire flames outside 69934

Modificarea legii privind apărarea împotriva incendiilor. Proiect.

2 minute • Adelina Voicu • 10 aprilie 2017


 

Numărul proiectului

B44/2017

Numele proiectului

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Scopul (ce se urmărește prin proiect)

Prin Legea nr. 33/2016 a fost instituită obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu până la data de 31 decembrie 2016 pentru construcțiile și amenajările care au fost puse în funcțiune fără acest act administrativ. Ulterior, prin OG nr. 17/2016 a fost prorogat termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu până la data de 30 iunie 2017 pentru argumente ce țin de lipsa personalului specializat.

Având în vedere incendiul de la clubul Bamboo, propunerea legislativă dorește să completeze această prorogare cu o măsură de siguranță în plus privind avertizarea populației.

Camera sesizată

Senat

Camera decizională

Camera Deputaţilor

 Stadiu

22-02-2017 – înregistrat la Senat pentru dezbatere

 Iniţiator

74 Deputați

Cuvinte-cheie risc de incendiu, autorizație de securitate la incendiu, avertizarea populației, construcții și amenajări publice, panouri de înștiințare, diminuarea stărilor de pericol.  
Modificări/ce se aduce nou Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.
Panourile de înștiințare vor avea următorul conținut tipărit cu litere de tipar de culoare de avertizare galben, minimum 10 cm pe fundal alb: „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.
Nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.
Pe de altă parte, beneficiarii investițiilor cu autorizație de securitate la incendiu vor monta panouri de înștiințare cu următorul conținut: „Acest spațiu funcționează cu autorizația de securitate la incendiu nr. …din….20…
Astfel, persoanele care merg în aceste locuri vor cunoaște riscul de incendiu pe care și-l asumă și vor decide în cunoștință de cauză dacă doresc sau nu să se expună acestui risc în mod similar riscului de îmbolnăvire sau deces asupra căruia sunt avertizate prin etichetarea produselor din tutun.
Link

ProiectulSENAT

Expunerea de motiveSENAT

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *