concediere ss 1

Încetarea unui contract de muncă

4 minute • Raluca Dumitrascu • 24 august 2017


În ceea ce priveste incetarea contractului de munca ne punem multe intrebari referitoare la drepturile și obligațiile angajatorului, dar și la drepturile si obligațiile salariatului. În articolul ce urmează vom raspunde pe scurt la o serie de intrebari.

Ce reglementări guvernează relația de muncă?

 • Contracte individuale de muncă;
 • Contracte colective de negociere;
 • Codul Muncii;
 • Alte legi naționale și acte normative secundare;
 • Legislația UE;
 • Tratatele internaționale privind munca la care România este parte.

Cum poate înceta un contract de munca?

Conform art. 55 din Codul Muncii:

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

 

Care este procedura de concediere a unui angajat?

 1. Elaborarea unui document care conține argumentele care stau la baza deciziei de eliminare a poziției din organigrama companiei (în practică, motivele economice ale deciziei);
 2. Adoptarea deciziei interne de eliminare a poziției din organigrama companiei;
 3. Modificarea organigramei;
 4. Notificarea angajatului cu privire la încetarea functiei (respectând perioada de preaviz relevantă); și
 5. Emiterea deciziei de încetare a angajarii.

Sunt angajatorii obligați să dea o notificare de reziliere a contractului de munca?

Angajatorii trebuie să anunțe încetarea contractului de munca (cu cel puțin 20 de zile lucrătoare inainte) numai în următoarele cazuri:

 • Rezilierea din motive medicale;
 • Rezilierea datorata abaterilor profesionale;
 • Rezilierea din motive independente de persoana angajatului (de ex. restructurarea funcției sale).

Există reguli speciale pentru concedierile colective / disponibilizările în masă?

Conform legislației muncii din România, concedierea colectivă se stabilește dacă un anumit număr de salariați sunt concediați în termen de 30 de zile calendaristice. Numărul salariaților concediați este calculat în funcție de numărul total al angajaților. Pentru a califica procesul ca fiind o concediere colectivă, contractele de muncă vor fi încheiate la inițiativa angajatorului, fără legătură cu angajatul.Legea reglementează în detaliu procedura de efectuare a unei concedieri colective, incluzand o perioadă de schimburi între uniune sau reprezentanții angajatului, pe de o parte, și angajatorul, pe de altă parte, și notificări către agenția locală de muncă.

Potențialele litigii colective de muncă sunt următoarele:

 • Angajatorul refuză să execute un contract colectiv de muncă;
 • Nu există un astfel de acord sau a expirat;
 • Angajatorul refuză să accepte cererile angajaților;
 • Părțile acordului colectiv de negociere nu încheie acordul până la data stabilită de semnatari.

Cand anume NU pot fi concediati angajatii?

 • În timpul incapacității temporare de a munci;
 • În timpul suspendării activității din cauza carantinei;
 • În cazul femeilor însărcinate, în cazul în care angajatorul are cunoștință de sarcină înainte de decizia de concediere;
 • În timpul concediului de maternitate;
 • În timpul concediului de creștere a copiilor, în cazul copiilor cu dizabilități;
 • În timpul concediului pentru creșterea unui copil în vârstă de doi sau trei ani, în cazul copiilor cu dizabilități;
 • În timpul concediului pentru îngrijirea unui copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copiilor cu dizabilități recurente, sub 18 ani;
 • În timpul concediului anual.

De asemenea, este interzisă concedierea unui angajat:

 • Pe criterii precum genul, orientarea sexuală, caracteristicile genetice, vârsta, naționalitatea, rasa, culoarea, etnia, religia, opțiunea politică, originea socială, dizabilitatea, situația familială sau responsabilitatea, calitatea de membru sau activitate sindicală;
 • Pentru exercitarea dreptului la grevă și a drepturilor sindicale prevăzute de lege.

! ! ! De retinut:

 • Pentru un angajat concediat colectiv este reglementată o protectie specială;
 • In termen de 45 de zile de la concediere, salariatul are dreptul de a avea prioritate în a fi reangajat pentru aceeași funcție fără interviu.
 • Orice decizie de concediere emisă fără respectarea procedurii legale este nulă.

Un răspuns

 1. Buna seara.Am fost angajata la 10 ian 2020 după ce am așteptat o luna repartiția de la ajofm iasi,la o cramă de vinuri ,ca lucrator comercial.Avand 54 ani ,am luat și prima de angajare de la stat(500 ron) în martie 2020.Pe 15 03.2020 ,starea de urgenta…fiind dată în șomaj tehnic.Reiau lucrul în luna mai.Angajatorul îmi încheie contractul la firma care lucram ,fără acordul meu și în luna iunie îmi face alt contract de munca pe o altă firmă(doar numele firmei diferă) în aceeași locație.Am continuat pana la 1.11.2020…deoarece angajatorul trebuia sa elibereze spațiul(care era inchiriat).De atunci și până azi 16.03.2021 stau în concediu fară salar cu promisiunea că are să ia alt spațiu…Am fost la I.T.M si nu este închis contractul.Imi plateste doar asigurările de sănătate(am verificat pe site ) .Ei au depus actele mele in iunie cf O.U.G…dar firma se cheamă Concept 3 D Dent (o firma stomato) si eu la bar…Întrebarea mea este :Pot sa știu dacă angajatorul ia subvenția pe numele meu și îmi plătește doar sănătatea și ceilalți bani si-i însușește? Că nici în șomaj nu mă trece…tot sa-l astept să găsească spațiu…..Cum să procedez ?.Va mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *