CJUE. C‑3592F16 Omer Altun si altii

CJUE. Instanțele naționale pot, în caz de fraudă, să nu ia în considerare certificatele de securitate socială emise lucrătorilor detașați în cadrul UE

5 minute • Strajescu Alex • 03 martie 2018


CJUE. C‑359/16 , Ömer Altun și alții. Instanțele naționale pot, în caz de fraudă, să nu ia în considerare certificatele de securitate socială emise lucrătorilor detașați în cadrul UE

Acesta este cazul în care instituția emitentă nu efectuează o reexaminare a certificatului într-un termen rezonabil, în lumina probelor de fraudă care i-au fost aduse la cunoștință

În cursul unei anchete privind angajarea personalului unei societăți belgiene active în sectorul construcțiilor, Inspectoratul belgian de securitate socială a constatat că societatea nu a angajat practic nici un personal și a subcontractat lucrările la toate locurile sale unor întreprinderi bulgare care detașează lucrători în Belgia . Utilizarea lucrătorilor în cauză nu a fost declarată instituției responsabile de colectarea contribuțiilor la asigurările sociale în Belgia, deoarece aceștia aveau certificate E 101 sau A 1 emise de instituția bulgară competentă, confirmând că au fost înregistrate în sistemul asigurărilor sociale din Bulgaria.
O anchetă judiciară efectuată în Bulgaria prin intermediul unei cereri de comisie rogatorie, comandată de un magistrat de investigație belgian, a constatat că acele întreprinderi bulgare nu desfășoară nici o activitate semnificativă în Bulgaria. Prin urmare, autoritățile belgiene au adresat o cerere motivată instituției bulgare competente pentru revizuirea sau retragerea certificatelor în cauză. În răspunsul său, instituția bulgară competentă a prezentat un rezumat al certificatelor eliberate, dar nu a luat în considerare faptele stabilite de autoritățile belgiene.
Ulterior, autoritățile belgiene au inițiat proceduri judiciare împotriva conducerii superioare a societății belgiene. Prin hotărârea din 10 septembrie 2015, Hof van beroep Antwerpen (Curtea de Apel din Antwerp, Belgia) a condamnat pe inculpați. În timp ce instanța a recunoscut că a fost eliberat un certificat pentru fiecare dintre lucrătorii detașați, aceasta a considerat totuși că nu era obligat de aceste împrejurări, deoarece aceste certificate au fost obținute în mod fraudulos.
În fața instanței de apel, Hof van Cassatie (Curtea de Casație) a decis să adreseze o întrebare preliminară Curții de Justiție. Aceasta a încercat să stabilească dacă instanțele din statul membru gazdă pot anula sau ignora un certificat E 101 atunci când faptele prezentate pentru evaluare susțin concluzia că certificatul a fost obținut sau întemeiat în mod fraudulos.
În hotărârea de astăzi, Curtea reamintește jurisprudența sa potrivit căreia principiul cooperării loiale cere instituției emitente să efectueze o evaluare corectă a faptelor relevante și să se asigure că informațiile conținute în acest certificat sunt corecte. De asemenea, principiul implică și încrederea reciprocă: certificatul stabilește o prezumție potrivit căreia lucrătorul în cauză este înregistrat corespunzător și, în consecință, este obligatoriu, în principiu, instituției competente a statului membru gazdă. În consecință, atâta timp cât un certificat E 101 nu este retras sau declarat invalid, instituția competentă din statul membru gazdă trebuie să țină seama de faptul că lucrătorul este deja supus legislației de securitate socială a statului membru în care întreprinderea angajatoare este stabilita și, prin urmare, această instituție nu poate supune respectivul lucrător la propriul sistem de securitate socială.
Cu toate acestea, din principiul cooperării loiale reiese că orice instituție a unui stat membru trebuie să efectueze o examinare diligentă a aplicării propriului sistem de securitate socială. În consecință, instituția competentă din statul membru care a eliberat certificatul trebuie să reanalizeze motivele emiterii și, dacă este cazul, să retragă certificatul, în cazul în care instituția competentă a statului membru gazdă exprimă îndoieli cu privire la exactitatea faptelor pe care se bazează certificatul.
Curtea notează că, în astfel de circumstanțe, procedura care trebuie urmată pentru soluționarea oricărui litigiu între instituțiile statelor membre implicate în ceea ce privește validitatea sau exactitatea unui certificat E 101 (în special aducerea acestuia în fața Comisiei Administrative), trebuie respectata.

  • Cu toate acestea, astfel de considerente nu trebuie să conducă la posibilitatea ca persoanele să se poată baza pe legea UE pentru scopuri abuzive sau frauduloase, fiind un principiu general al dreptului UE.

Astfel, dacă instituția care a eliberat certificatul nu efectuează o astfel de reexaminare într-un termen rezonabil, trebuie să fie posibil ca probele de fraudă să fie invocate în cadrul unei proceduri judiciare, pentru a satisface instanța din statul membru gazdă certificatele nu trebuie luate în considerare.
Cu toate acestea, Curtea notează că cei care, în astfel de proceduri, au presupus că au utilizat lucrătorii detașați vizați în mod aparent de certificate obținute în mod fraudulos trebuie să aibă posibilitatea de a răsturna dovezile pe care se bazează această procedură, ținând seama de garanțiile asociate cu dreptul la un proces echitabil.

În prezenta cauză, instanța concluzionează că, în cazul în care instituția belgiană a adresat o cerere către omologul său bulgar pentru revizuirea și retragerea acestor certificate pe baza probelor colectate în cursul unei investigații judiciare, aceasta susține concluzia că aceste certificate au fost obținute în mod fraudulos sau se bazeaza pe acestea, iar instituția emitentă nu a luat în considerare aceste elemente de probă, instanța națională poate să nu ia în considerare aceste certificate. Această instanță trebuie, de asemenea, să stabilească dacă persoanele suspectate de a utiliza lucrătorii detașați care fac obiectul unor acte dovedite în mod fraudulos pot fi considerați răspunzători în temeiul dreptului național aplicabil.

Documentatie CURIA
Comunicat CJUE in limba engleza

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *