image 1

Internationalizarea operatilor economici romani – norme metodologice publicate

3 minute • Ana-Maria Udriste • 26 iulie 2017


In data de 25 iulie 2017, a fost publicata in Monitorul Oficial HG nr. 503/2017 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 20172020.

Cati bani putem lua?

Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an, reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Ce se finanteaza prin program?

Prin program se finanțează:

  • participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu,
  • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, crearea identității vizuale a unui IMM,
  • realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru  prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/altă limbă de circulație internațională;
  • participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe; analize și studii de piață;
  • alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri 4 august, orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului “primul venit- primul servit”, în limita bugetului. Bugetul pentru anul 2017 este de 5 milioane de lei.
Inscrierea se va face pe site-ul AIPPIM.

Cine poate aplica?

Pentru încadrarea în Program, beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
c) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere.
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente;
e) nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lui;
f) nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;
g) produsele/serviciile corespund cu profilul acţiunii la care se solicită participarea;
h) produsele sunt fabricate în România;
i) nu beneficiază de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
j) nu foloseşte ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Vezi mai jos normele metodologice in integralitate, asa cum au fost publicate in Monitorul Oficial.

Hotarare de Guvern 503/2017 by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *