signs your divorce lawyer may be causing more problems than he s solving

Investigarea cartelurilor. Procedura în România.

10 minute • Raluca Dumitrascu • 06 noiembrie 2017


Inițierea unei investigații

Cine poate iniția o investigație privind comportamentul potențial al înțelegerii?

Anchetele privind comportamentul potențial al înțelegerii sunt inițiate de președintele Consiliului Concurenței din proprie inițiativă sau în urma plângerilor depuse de terți implicați direct în înțelegere.

Dacă o investigație este inițiată de reclamanți sau de terți, ce drepturi au acestea?

În cazul în care Consiliul Concurenței consideră că o plângere nu este justificată, va informa reclamantul cu privire la decizia sa de a nu începe o anchetă, după care reclamantul va avea dreptul de a-și prezenta opiniile în această privință. De asemenea, reclamantul poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenței intenționează să le întemeieze evaluarea preliminară. Dacă plângerea este în cele din urmă respinsă, reclamantul poate contesta decizia Consiliului Concurenței în instanță. Dacă se declanșează o investigație în temeiul plângerii, reclamantul poate solicita o audiere pentru a-și prezenta opiniile asupra cazului fără a se confrunta cu întreprinderea investigată. De asemenea, reclamantul poate solicita o copie a raportului de investigare, dacă președintele Consiliului Concurenței consideră că acest lucru este util în scopul anchetei.

Ce obligații are compania dupa ce a aflat că s-a început o investigație?

O întreprindere supusă unei anchete are urmatoarele obligații:

 • Furnizarea de informații și documente exacte și complete la solicitarea inspectorilor de concurență;
 • Cooperarea în mod corespunzător cu inspectorii de concurență la raidurile de dimineață.
Ce obligații are o companie dacă consideră că este posibilă o investigație?

O societate care consideră că o anchetă este probabilă nu are obligații oficiale înainte ca ancheta să i se aducă în atenția oficială. Cu toate acestea, în cazul în care întreprinderea dorește să beneficieze de politica de clemență a Consiliului Concurenței în ceea ce privește înțelegerile (ceea ce poate conduce la o reducere sau chiar o scutire de amenzi), ar trebui să fie una dintre primele părți care să prezinte din proprie inițiativă informații care ar putea permite consiliului să inițieze o investigație și să stabilească dacă există o înțelegere.
Într-un astfel de caz, întreprinderea trebuie să îndeplinească mai multe alte obligații înainte de începerea anchetei formale, inclusiv:

 • Sa coopereze pe deplin și prompt cu Consiliul Concurenței;
 • Să nu distrugă, să falsifice sau să ascundă informații relevante pentru obiectul investigației;
 • Sa mentina secretul solicitării de clemență;
 • Sa inceteze orice implicare în cartelul în cauză.
Care sunt consecințele potențiale ale lipsei de a acționa sau de a întârzia acțiunea?

Nerespectarea obligațiilor care decurg din începerea oficială a unei anchete poate atrage amenzi administrative de până la 1% din cifra de afaceri anuală a întreprinderii. Dacă societatea nu respectă obligațiile legate de politica de clemență înainte de începerea oficială a investigației, aceasta nu mai poate beneficia de clemență.  În anumite circumstanțe, poate apărea și răspunderea penală.

Etapele formale ale investigației

Investigațiile constau în principal din:

 • Examinări preliminare, în cursul cărora Consiliul Concurenței decide dacă o plângere depusă de un terț sau o cerere de clemență depusă de un potențial infractor constituie motive suficiente pentru a iniția o investigație formală;
 • Faza oficială de investigare;
 • Etapa de dezbateri, în cursul căreia Consiliul Concurenței emite un proiect de rezoluție pe care îl consultă cu părțile interesate;
 • Faza finală de rezoluție.

Perioada de desfășurare a investigației depinde de complexitatea cazului și de volumul de muncă al Consiliului Concurenței. În practică, acestea pot dura de la câteva luni la cinci ani. Cu toate acestea, durata totală a unei anchete nu poate depăși 10 ani, altfel amenzilor nu mai pot fi aplicate.

Ce competențe de investigare au autoritățile?

Dacă există indicii că documentele sau informațiile considerate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor există, inspectorii de concurență cu competențe de investigare pot:

 • Să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport deținute în mod legal sau utilizate de întreprinderea supusă investigației sau directorilor, conducătorilor sau angajaților acestora;
 • Să examineze toate documentele, registrele sau faptele financiare, contabile și comerciale, precum și alte înregistrări referitoare la activitatea întreprinderii care face obiectul anchetei, indiferent de locul în care sunt depozitate sau formatul lor fizic sau electronic;
 • Să solicite explicații din partea reprezentanților întreprinderii sau a membrilor personalului care fac obiectul anchetei privind subiectul și scopul investigației și să înregistreze răspunsurile acestora;
 • Să colecteze sau să obțină în orice formă copii sau extrase din documente (inclusiv documente financiare și contabile), registre și alte evidențe privind activitatea întreprinderii care face obiectul anchetei;
 • Sa colecteze  de informații electronice privind suportul electronic sigilat; Eșantionarea informațiilor relevante va avea loc la sediul Consiliului Concurenței în prezența întreprinderii;
 • Sa sigileze orice sediu în care se desfășoară activitatea întreprinderii supuse investigației, precum și toate documentele, registrele, faptele financiare, contabile și comerciale și alte evidențe referitoare la activitatea întreprinderii.
Ce conduita trebuie sa aiba intreprinderile vizate?

Întreprinderile supuse investigațiilor trebuie să furnizeze toate informațiile relevante solicitate de Consiliul Concurenței într-o manieră completă și în timp util. Furnizarea de informații incorecte sau înșelătoare sau refuzul de a face obiectul unei investigații se pedepsește cu amenzi cuprinse între 0,1% și 1% din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în anul precedent.
Având în vedere că sarcina probei revine Consiliului Concurenței, întreprinderea supusă investigației are, în principiu, dreptul de a nu se incrimina și, prin urmare, nu poate fi obligată să dovedească neîndeplinirea obligațiilor. Cu toate acestea, în practică, este dificil să se facă o separare clară între informațiile pe care o întreprindere are dreptul să le rețină și ceea ce Consiliul Concurenței are dreptul să solicite.

In ce conditii poate fi efectuata o ancheta ?

Inspectorii de concurență pot efectua o căutare numai dacă:

 • Se bazează pe un ordin oficial de investigare emis de președintele Consiliului Concurenței;
 • Există indicii că există documente sau informații considerate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor inspectorilor;
 • Aceasta se realizează în limitele stabilite în ordinul judecătoresc de aprobare a căutării.
Care este procesul de obiectare față de exercitarea de către autoritate a puterilor sale declarate?

Un ordin de investigare poate fi atacat în fața Curții de Apel București, în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

Cum se soluționează o investigație a cartelului?

O investigație a cartelului se încheie cu o rezoluție finală a Consiliului Concurenței care poate fi contestată în instanță.
O rezoluție negociată este posibilă numai:

 • În cadrul procedurii de clemență a cartelurilor;
 • În cazul în care Consiliul Concurenței acceptă angajamentele părților la înțelegere, cu condiția ca:
 • Angajamentele sunt suficiente pentru protejarea concurenței;
 • Punerea lor în aplicare ar conduce la eliminarea situației care a declanșat ancheta.
Care este procesul de negociere a unei soluționări, a unei înțelegeri sau a unei alte soluții negociate? Rezoluțiile necesită instanță sau altă aprobare?

Rezoluțiile negociate nu necesită nici o instanță, nici o altă aprobare. Cu toate acestea, ele pot fi contestate împreună cu rezoluția finală a Consiliului Concurenței privind investigația.

Care sunt drepturile procedurale ale acuzatului?

Principalul drept al unei întreprinderi care face obiectul unei investigații este dreptul la apărare, care cuprinde:

 • Dreptul de a fi asistat de un avocat;
 • Dreptul de acces la dosarul cauzei;
 • Dreptul de a fi informat în scris cu privire la diferite aspecte pe parcursul procedurii (de exemplu, ordinul de investigare și documentele conexe);
 • Dreptul de a-și prezenta opiniile cu privire la raportul de investigație înainte de adoptarea unei rezoluții;
 • Dreptul de a fi audiat de către Consiliul Concurenței în ședință, în cazul în care consiliul consideră necesară audierea;
 • Dreptul de a contesta hotărârile Consiliului Concurenței în instanță.

În plus, întreprinderea are dreptul de a pretinde confidențialitatea anumitor părți ale documentelor sau informațiilor prezentate.

Care sunt caile de atac?

Rezoluția finală a Consiliului Concurenței privind rezultatul unei investigații poate fi atacată în instanță în termen de 30 de zile de la comunicare. Următoarele rezoluții pot fi de asemenea atacate împreună cu rezoluția finală:

 • Rezoluții pentru inițierea unei investigații;
 • Refuzul de a acorda clemență;
 • Rezoluții privind confidențialitatea documentelor sau accesul la dosarul cauzei, printre altele.

Instanța poate, dar nu este obligată să suspende executarea unei hotărâri. În cazul în care amenzile au fost impuse prin hotărâre, suspendarea va fi adoptată numai contra unei garanții în numerar, care va fi stabilită de instanța proporțională cu cuantumul amenzii în conformitate cu normele prevăzute de lege (14.500 lei plus 0.1% din amendă Fiind cea mai mare garanție în numerar care poate fi impusă pentru amenzile care depășesc 1 milion de lei).

Sancțiuni pentru companii

Care sunt sancțiunile potențiale pentru companiile implicate într-o înțelegere?

Sancțiunile potențiale pentru societățile implicate într-o înțelegere pot fi de până la 10% din cifra lor de afaceri anuală pentru anul precedent.
Consiliul Concurenței a emis linii directoare privind calculul penalităților. Sunt stabilite sancțiuni în ceea ce privește gravitatea încălcării. O pedeapsă de bază cuprinsă între 4% și 8% din cifra de afaceri anuală a societății se aplică în cazul cartelurilor. Cu toate acestea, circumstanțele agravante sau atenuante pot majora sau reduce pedeapsa.

Cum poate o societate să-și diminueze expunerea la amenzi?

O societate poate beneficia de clemență, cee ace poate conduce la scutire totală sau la reducerea substanțială a unei amenzi.  În plus, dacă o întreprindere încheie o înțelegere înainte de audieri și, dacă este cazul, propune remedii care pot genera sfârșitul încălcării, Consiliul Concurenței poate reduce cu 10% până la 30% nivelul de bază al amenzilor aplicabile.

Este permis ca o societate să plătească o amendă aplicată angajatului său?

Singurul caz în care un angajat ar putea fi supus unei amenzi pentru încălcarea dreptului la concurență este situatia în care acesta deține o funcție de conducere, iar organele de urmărire penală constată că a conceput sau a organizat intenționat o acțiune de cartel. În astfel de cazuri, în cazul în care pedeapsa aplicată este mai degrabă o amendă decât o pedeapsă privativă de libertate, societatea poate furniza angajaților sumele pentru plata amenzii (în caz contrar, societatea poate încheia o poliță de asigurare în acest sens). Nu există nicio interdicție expresă pentru companie de a furniza astfel de sume.

Vezi și modificările aduse Legii concurenței în acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *