bfc9ea0491efca53eec2350421e1911d07120072

IP pentru IA. Putem breveta Inteligența Artificială?

6 minute • Redactia • 25 iulie 2017


                           „Viitorul este aici – doar că nu este distribuit în mod egal.”  ( William Gibson)

Recent, au existat mai multe stiri în mass-media despre cum suntem cu toții în pericol de a fi înlocuiți de Inteligența Artificială (AI).  De fapt, vorbind la lansarea Centrului Leverhulme pentru Viitorul Inteligenței, profesorul Stephen Hawking a spus că dezvoltarea AI “ar putea fi cel mai mare eveniment din istoria civilizației noastre”. Dar, departe de titlurile care atrag atenția, ce impact va avea explozia în AI asupra drepturilor asupra proprietății intelectuale? Deocamdată, nu putem decât să analizăm legislația actuală privind legislația în materie de IP și să comentăm modul în care aceasta poate fi interpretată.

Dar există o altă întrebare în toate mințile avocatului de proprietate intelectuală: în viitor, drepturile de proprietate intelectuală vor aparține inovatorilor sau de noului expert artificial? 

Deoarece AI este o zonă complexă, în scopul acestui articol, să ne concentrăm asupra IP-ului actual care înconjoară sistemul expert: un sistem informatic care urmărește să emuleze procesul de luare a deciziilor de către un expert uman bazat pe cunoaștere și pe un sistem de inferențe. Astfel de sisteme pot fi folosite pentru a ajuta un om, sau ca un substitut pentru consultarea unui expert uman.

Pentru acest tip de AI, aceleași reguli proprietatea intelectuală asupra programele de calculator vor fi aplicate sistemelor expert. Cu toate că jurisdicțiile diferite au norme diferite, haideți să aruncăm o privire asupra modului în care un sistem expert va fi tratat în întreaga lume astăzi:

Oficiul European de Brevete (OEB)

Convenția privind brevetele europene exclude programele de calculator “ca atare” de la brevetabilitate. Ca să poată fi brevetată  este necesară îndeplinirea condiției inventivității, iar aceata este strâns legată de un așa-numit „efect tehnic”. Orice „non-tehnic” este exclus de la a contribui la etapa inventivă, iar informațiile comerciale și de afaceri legate de afaceri și rezultatele sunt considerate non-tehnice.

Un computer care procesează informații non-tehnice nu va fi, prin urmare, considerat inventiv decât dacă există un efect tehnic. Exemple pozitive (din T 1670/07) ale unui efect tehnic legat de prelucrarea datelor sunt:

​​i) furnizarea de date despre un proces tehnic, indiferent de utilizarea ulterioară a datelor; și

ii) furnizarea de date (inclusiv date care ar putea fi excluse, cum ar fi disponibilitatea bunurilor) care se aplică direct unui proces tehnic.

Un sistem expert care este îndreptat spre luarea deciziilor cu privire la un proces tehnic, cum ar fi de exemplu controlarea unei mașini (de exemplu, pentru a optimiza extracția hidrocarburilor dintr-un puț) va furniza un efect tehnic. Un sistem expert care ajută la organizarea unui itinerar de cumpărături este probabil să fie respins ca nereușind să obțină un efect tehnic.

Statele Unite ale Americii 

Decizia Curții Supreme din 2014 (Alice v CLS Bank) a modificat limitele de eligibilitate a brevetelor, cerând ca revendicările să fie examinate pentru a determina dacă:

i) acestea sunt direcționate către un concept de brevet ineligibil, cum ar fi o idee abstractă; Și dacă răspunsul la i) este da;

ii) dacă pretențiile definesc “ceva mai mult”: o contribuție inventivă care transformă revendicările într-o combinație de brevete-eligibile (cum ar fi o aplicare originală a unei idei abstracte sau a unei legi a naturii într-un domeniu tehnic).

Utilizarea unui computer generic pentru a implementa o idee abstractă nu este eligibilă pentru brevete, iar invențiile legate de metoda de afaceri sunt refuzate la brevetare de Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA (USPTO). Pentru un avocat european, “ceva mai mult”, care este solicitat de SUA, se asemeanănă cu “efectul tehnic” cerut de OEP. Legea din SUA nu pare să fi fost complet rezolvată după Alice, iar USPTO își actualizează periodic îndrumarea cu privire la eligibilitatea subiectului, bazată pe noi decizii precedente.

China 

Invențiile referitoare la computere din China sunt tratate cu un accent similar dacă acestea sunt „tehnice”. Instrucțiunile naționale de examinare chinezești specifică un test în trei etape pentru eligibilitatea programelor pentru computere în brevete și invenția trebuie: i) să rezolve o problemă tehnică, ii) să utilizeze mijloace tehnice în conformitate cu legile naturii și iii ) atinge un efect tehnic în conformitate cu legile naturii. Fiecare dintre aceste trei elemente trebuie să fie îndeplinit. “Efectul tehnic” în centrul acestui test înseamnă că, ca regulă generală, o invenție considerată a avea un pas inventiv de către EPO este probabil să fie permisă în China.

Japonia

Nu există nicio excludere legală în Japonia, orientată în mod special spre software. Cu toate acestea, orientările naționale pentru examinarea brevetelor definesc categoriile de invenții care sunt excluse din protecția brevetelor, inclusiv cele care: i) nu utilizează o lege a naturii; Ii) nu sunt considerate idei tehnice, inclusiv simpla prezentare a informațiilor și simple creații estetice.

Software-ul informatic pentru a determina un calculator să execute o metodă care este “o creație a unei idei tehnice care utilizează o lege a naturii” nu este exclusă din protecție. Un program care determină ca un computer să proceseze informații bazate pe proprietăți tehnice, cum ar fi proprietățile fizice, chimice, biologice sau electrice ale unui obiect, nu sunt excluse din protecție.

Regatul Unit

Regatul Unit a propus o abordare diferită de cea a OEP pentru tratarea exact acelorași excluderi statutare. Spre deosebire de EPO, care exclude caracteristicile “non-tehnice” de a contribui la o etapă inventivă, Regatul Unit tratează separat excluderile legale și etapa inventivă (o abordare criticată de OEP , dar care, totuși, rămâne în vigoare).

Testarea pentru eliminarea excluderilor din Regatul Unit impune identificarea contribuției invenției. Contribuția trebuie să aibă, de asemenea, un caracter tehnic. Odată ce acest obstacol este eliminat, practica din Regatul Unit nu permite excluderea caracteristicilor afirmațiilor de la luarea în considerare a fazei inventive.

În Regatul Unit există, așadar, o marjă mai mare pentru excluderea statutară și o marjă inferioară pentru etapa inventivă (deoarece nu există nicio excludere a caracteristicilor “non-tehnice”). În EPO, există o bară scăzută pentru excluderea statutară și o bară superioară pentru etapa inventivă. În general, abordarea din Regatul Unit are același rezultat ca și EPO.

Recomandări 

Sistemele de experți care se aplică într-un domeniu tehnic pot fi brevetabile, cu condiția ca elementele care le fac să funcționeze să fie noi și inventive. EPO poate fi folosit ca un “standard de aur” pentru brevetabilitate: dacă invenția elimină cerințele EPO, este probabil să fie permisă în Japonia, China și SUA.

Aplicațiile care descriu invențiile implementate de calculator trebuie întotdeauna să sublinieze natura tehnică a invenției și să clarifice ce problemă tehnică este rezolvată prin invenție. Discuțiile privind diferitele domenii de aplicare și efectele care depășesc funcționarea normală a unui computer ar trebui menționate în mod explicit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *